Julijanski kalendar

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kalendar
Podaci iz kalendara
Vrstu
kalendar

Solarno

Insert
prijestupni dani
1/4

Ostali kalendari
Armelina · armenski: drevni armenski , Christian · asirski · Aztec · Baha'i · Bengalski · Budistički · Babylon · vizantijske · East slovenskih · vijetnamski · Gilburd · Gregorijanski · Gruzijski · Darisky · grčki · Staroegipatski · Stari perzijski · staroslavenskog · jevrejski · zoroastrijski · Indian: drevni indijski , ujedinjeni Inca iranski irski Islamske Celtic Kirgistan kineski Konta koptski malajski Maja masonske Mingo nepalski Nova Julian proleptičkom Julian Gregorian Roman Rumian Runić simetrični Sovjetskog Stabilno Tamil Thai: Lunar , Solar tibetanski tri sezone Tuvan turkmenski francuski Khakass Kanaanaca Harappan Juche Švedski Sumerski Etiopski Julian Javanese Japanese

Julijanski kalendar je kalendar koji je razvila grupa aleksandrijskih astronoma na čelu sa Sozigenom . Prosječna dužina godine je 365,25 dana. Kalendar je dobio ime po Juliju Cezaru , čijom je uredbom uveden u Rimskoj republici od 1. januara 45. pne. e . Godina po julijanskom kalendaru počinje 1. januara , budući da je na današnji dan od 153. godine prije nove ere. NS. na dužnost su stupili konzuli koje je birala komicija .

Julijanski kalendar zamijenio je stari rimski kalendar i bio je zasnovan na astronomskoj kulturi helenističkog Egipta .

U Rusiji se julijanski kalendar obično naziva starim stilom , prelazak na novi stil ( gregorijanski kalendar ) izvršen je 14. februara 1918. dekretom Vijeća narodnih komesara, koji je potpisao V. I. Lenjin 26. januara, 1918 .

Uvođenje julijanskog kalendara

Julijanski kalendar uveden je ediktom Julija Cezara i bio je zasnovan na rimskom kalendaru njegovog vremena. Rimski kalendar se sastojao od dvanaest meseci sa 355 dana. Kako je to nešto više od 10 dana manje od dužine godine, u svakoj drugoj godini između 7. i 6. dana prije martovskih kalendara (između 23. i 24. februara ), ubačen je dodatni mjesec, koji se naziva mercedonija . Odluku o dodavanju dodatnog mjeseca donio je pontifik . Za vreme smutnje to se nije dešavalo redovno. Osim toga, pontifik je ponekad donosio odluke iz političkih razloga, želeći produžiti ili skratiti vladavinu određenih konzula (dva konzula su birana na godinu dana i vladala su od januara do januara sljedeće godine)[1] .

Kada je Cezar došao na vlast, kalendarski datumi su se značajno razlikovali od očekivanih godišnjih doba. Godine 46. pne. NS. Cezar je izvršio reformu kalendara, čiji je cilj bio da se obnovi sinhronizacija kalendara sa godišnjim dobima i da se izbegnu slični problemi u budućnosti. Cezar je reformisao kalendar tako što je promenio dužinu meseci kako bi uključio ukupno 365 dana. Dodatni dan se mora uneti svake četiri godine nakon 23. februara . Plinije piše da je ova reforma razvijena uz pomoć aleksandrijskog astronoma Sozigena . Kalendar je počeo sa radom 1. januara 45. godine prije Krista. NS.

Da bi vratio kalendarsku korespondenciju sa godišnjim dobima, Cezar je umetnuo 67 dodatnih dana između novembra i decembra , podelivši ih na dva meseca: intercalaris prior i intercalaris posterior . Zajedno sa mensis intercalaris 46 pne NS. trajao 445 dana [2][3] .

Cezar je u njegovu čast preimenovao mjesec kvintilis (Quintilis) , dajući mu ime iulius ( juli ). Mjesec avgust je dobio ime po Cezarovom nasljedniku Oktavijanu Augustu . Kasnije je nekoliko careva nazvalo mjesece pravim imenima, ali su do danas sačuvana samo imena jula i avgusta.

Greška prijestupne godine

Rimski svećenici su iz nepoznatog razloga pobrkali kalendar, proglašavajući svaku treću godinu kalendara prestupnom. Kao rezultat toga, od 44. do 9. pne. NS. Uvedeno je 12 prijestupnih godina umjesto 9. Prva godina novog kalendara je 45. pne. NS. - bila je prijestupna godina. Nakon prve godine (45. pne), prijestupne godine trebale su biti 41., 37., 33., ..., 13., 9. pne. NS. Ali sveštenici su napravili prestupne godine 42., 39., ..., 12. i 9. pne. NS. Ovu grešku je ispravio car Avgust: tokom 16 godina - od 9. pne. NS. do 8 A.D. NS. nije bilo prijestupnih godina od 5. i 1. pne. NS. i 4 A.D. NS. (odnosno 749, 753 i 757 od "osnivanja Rima") usvojene su kao zajedničke. Stoga je julijanski kalendar počeo normalno da funkcioniše 1. marta 4. godine nove ere. NS.[4]

Teodosije Makrobije je dao sljedeći izvještaj o uvođenju julijanskog kalendara [5] :

Cezarova uredba kalendara javno je proglašena dekretom, a ova naredba mogla je i dalje biti na snazi ​​ako ispravka kalendara ne dovede do toga da su svećenici napravili novu grešku; jer su nastavili da ubacuju prestupni dan na početku svake četvrte godine, a ne na kraju, iako je umetanje trebalo da se uradi na kraju svake četvrte godine i pre početka pete.

Ova greška je trajala trideset i šest godina, do kada je dvanaest prestupnih dana ubačeno umesto broja koji je zapravo trebao biti, odnosno devet. Ali kada je ta greška konačno prepoznata, augustov dekret je takođe ispravio da dvanaest godina treba da prođe bez dodatnog dana, budući da bi niz od dvanaest takvih godina bio tri dana, koji su u trideset i šest godina uvedeni preranim postupcima sveštenika. .

Prema Macrobiju,

 1. smatralo se da je godina počela nakon Terminala (23. februara) [6] ;
 2. kalendar je ispravno radio od trenutka njegovog uvođenja - od 1. januara 45. pne. NS. pre početka četvrte godine (februar 42. pne), kada su sveštenici ubacili prvi umetak;
 3. Cezar je nameravao da napravi prvi umetak početkom pete godine (februar 41. pne);
 4. sveštenici su napravili još jedanaest umetaka nakon 42. pne. NS. sa razmakom od tri godine, tako da je dvanaesti umetak pao na 9. godinu prije nove ere. NS.;
 5. ako je Cezarova namjera izvršena nakon 41. pne. e., onda bi deveti umetak bio 9. pne. NS.;
 6. nakon 9. pne NS. bilo je šesnaest godina bez prestupnih godina , od prestupnih dana u 5. i 1. pne. NS. i 4. n.e. NS. su izostavljeni;
 7. od 4 god. NS. prijestupne godine bile su postavljene kako je Cezar namjeravao, pa je sljedeća prijestupna godina bila 8. AD. NS. Nakon toga, prijestupne godine su uslijedile svake četiri godine [7] .

Skaliger je 1583. utvrdio da je Augustova reforma izvršena 746. godine od osnivanja Rima (8. pne.). Tabela za svaku rekonstrukciju prikazuje proleptički julijanski datum prvog dana Cezarovog kalendara (januar 709. od osnivanja Rima) i prvi julijanski datum na koji se datum rimskog kalendara poklopio s julijanskim kalendarom nakon završetka avgusta. reforma.

Alexander Jones vjeruje da je ispravan julijanski kalendar korišten u Egiptu 24. godine prije Krista. NS. [8] , što implicira da je prvi dan reformi u Egiptu i Rimu, 1. januara 45. pne. NS. , bio je julijanski datum 1. januar, ako je 45. pne. NS. bila je prijestupna godina i 2. januar ako je ta godina bila obična godina. Za to je potrebno četrnaest prijestupnih dana do 8. pne. NS. uključujući, ako 45. pne NS. bila je prijestupna godina, a trinaest ako je bila obična godina.

Pierre Brind'amour je tvrdio da je „samo jedan dan umetnut između 1. januara 45. pne. NS. i 1. januara 40. pne. NS." [9] [10] .

Naučnik datum Trogodišnje prijestupne godine (BC) Prvi Julijanski dan Dan prvog dogovora Nastavak četverogodišnjeg ciklusa prijestupnih godina
Bennett [11] 2003 44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8 31. decembar 46. pne NS. 25. februar 1. pne NS. 4 godine
Soltau [12] 1889 45, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11 2. januara 45. pne NS. 25. februar 4 godine 8 godina
maca [13] 1883 44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11 1. januara 45. pne NS. 25. februar 1. pne NS. 4 godine
ideler [14] 1825 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 1. januara 45. pne NS. 25. februar 4 godine 8 godina
Kepler [15] 1614 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10 2. januara 45. pne NS. 25. februar 4 godine 8 godina
Harriot posle 1610 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10 1. januara 45. pne NS. 25. februar 1. pne NS. 4 godine
Bynting [16] 1590 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12 1. januara 45. pne NS. 25. februar 1. pne NS. 4 godine
Christmann [17] 1590 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10 2. januara 45. pne NS. 25. februar 4 godine 7 godina
Scaliger [18] 1583 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 2. januara 45. pne NS. 25. februar 4 godine 8 godina

Prema Scaliger, Ideler i Bünting sistemima, prijestupne godine prije suspenzije su godine prije nove ere, koje su djeljive sa 3, kao što su nakon nastavka prijestupnih godina to godine AD podijeljene sa 4.

1999. godine otkriven je papirus koji ukazuje na datume astronomskih pojava u 24. pne. NS. u egipatskom i rimskom kalendaru. Od 30. avgusta 26. pne NS. u Egiptu su postojala dva kalendara: stari egipatski, u kojem se svaka godina sastojala od 365 dana, i novi aleksandrijski, u kojem je svaka četvrta godina imala 366 dana. Do 28. avgusta 22. pne NS. datum u oba kalendara je bio isti. Datumi u Aleksandrijskom i Julijanskom kalendaru su u međusobnoj korespondenciji, sa izuzetkom perioda od 29. avgusta godine koja prethodi julijanskoj prestupnoj godini do sledećeg 24. februara [19] . Iz poređenja astronomskih podataka sa egipatskim i rimskim datumima, Alexander Jones [8] je zaključio da su egipatski astronomi (za razliku od rimskih) koristili ispravan julijanski kalendar.

U jednom otkrivenom natpisu, koji propisuje upotrebu novog kalendara u provinciji Azija za zamjenu prethodnog grčkog lunarnog kalendara, kaže se [20] :

Implementacija treba da počne dan nakon 14. Pericije [ IX kalendari februara , koji je trebalo da bude 15. Pericija], jer se trenutno pokreće u trećoj godini nakon proglašenja dekreta. Ksantiku ima 32 dana u ovoj prestupnoj godini [21] .

Ovo je istorijski tačno. Prokonzul Pavle Fabije Maksim odredio je da prvi dan u godini po novom kalendaru bude rođendan avgusta - 9. kalendara oktobra . Svaki mjesec treba početi devetog dana prije kalendara. Datum uvođenja, dan nakon 14. perioda , bio je 1 distra , prvi dan sljedećeg mjeseca. Mjesec dana nakon toga, pojavio se Xanthic . Tako je ksantizam počeo 9. marta i obično je trajao 31 dan. Međutim, u prijestupnoj godini, sadržavao je dodatni "Sebastia day", rimski prijestupni dan, i stoga je imao 32 dana. Na osnovu lunarne prirode starog kalendara, možemo odrediti datum početka novog kalendara kao 24. januar ( IX kalendari februara ) 5. pne. NS. po julijanskom kalendaru; ta godina je bila prijestupna. Dakle, od samog početka, datumi reformisanog azijskog kalendara su u međusobnoj korespondenciji sa julijanskim.

Još jedan prijevod ovog natpisa:

Ubacivanje prestupnog dana mora biti sledećeg dana posle četrnaestog dana tekućeg meseca [ IX kalendari februara ] i dešavati se svake tri godine. U ovoj interkalarnoj godini, xanthicus ima 32 dana [22] .

Ovo pomera datum početka unazad tri godine - 8. pne. e., a od lunarnog sinhronizma - 26. januara . Ali pošto je rimski datum u tekstu 24. januar, ovo mora odgovarati pogrešnom kalendaru, koji je 8. pne. NS. Avgust je naredio popravku tako što je preskočio prestupne dane. Sa ispravnim četvorogodišnjim ciklusom koji se koristi u Egiptu i trogodišnjim ciklusom koji je otkazan u Rimu, malo je verovatno da bi Avgust naredio trogodišnji ciklus u provinciji Aziji.

Brojanje dana u rimskom i julijanskom kalendaru

Rimski kalendar se zasnivao na odbrojavanju; račun se vodio od jednog od tri dana u mjesecu - kaleh (prvi dan u mjesecu), non (otprilike četvrtina mjeseca) ili id (sredina mjeseca). U martu , maju , julu i oktobru id-ovi su padali na 15. dan u mjesecu, a ne- na 7. dan, u ostalim mjesecima na 13. i 5. dan, respektivno. Datum je odbrojavan uključujući i od najbližih kalendara, id ili ne; pa se prvi dan aprila zvao aprilski kalendari, poslednji dan marta - dan pre aprilskih kalendara ( pridie kal apriles ), pretposlednji dan marta - treći dan pre aprilskih kalendara itd. Ova oznaka datuma dugo je sačuvan u julijanskom kalendaru.

Od srednjeg vijeka počeo se širiti nama poznatiji sistem uzastopnog brojanja u kojem se svi dani u mjesecu numeriraju od prvog do posljednjeg. Danas se takav sistem koristi svuda, rimski sistem datuma je skoro potpuno nestao iz upotrebe.

Struktura julijanskog kalendara

U julijanskom kalendaru tipična godina ima 365 dana i djeljiva je sa 12 mjeseci . Jednom svake 4 godine najavljuje se prijestupna godina u koju se dodaje jedan dan - 29. februar (ranije je sličan sistem usvojen u zodijačkom kalendaru prema Dioniziju). Dakle, julijanska godina ima prosječno trajanje od 365,25 dana, što je više od trajanja tropske godine (prosječno trajanje je 365 dana 5 sati 48 minuta 45,19 sekundi) za 11 minuta i 15 sekundi.

U julijanskom kalendaru godine su prestupne i uobičajene. Prvi dan u godini može biti bilo koji od sedam dana u sedmici, od ponedjeljka do nedjelje. Uzeto zajedno, ovo daje 2 × 7 = 14 kalendarskih opcija.

Месяцы

Счёт по костяшкам рук: «бугорок» — 31 день, «впадинка» — 30 дней (для февраля 29 или 28 дней)
Месяц Количество дней
1 Январь 31
2 Февраль 28 (в високосном году — 29)
3 Март 31
4 Апрель 30
5 Май 31
6 Июнь 30
7 Июль 31
8 Август 31
9 Сентябрь 30
10 Октябрь 31
11 Ноябрь 30
12 Декабрь 31

Правило запоминания количества дней в месяце

Существует простое правило запоминания количества дней в месяце — «правило костяшек» [23] .

Если выставить перед собой составленные вместе кулаки так, чтобы видеть тыльные стороны ладоней, то по «костяшкам» (суставам пальцев) на краю ладони и промежуткам между ними можно определить, является какой-либо месяц «длинным» (31 день) или «коротким» (30 дней, кроме февраля). Для этого нужно начать считать месяцы с января, отсчитывая костяшки и промежутки. Январю будет соответствовать первая костяшка (длинный месяц — 31 день), февралю — промежуток между первой и второй костяшками (короткий месяц), марту — костяшка, и т. д. Два следующих подряд длинных месяца — июль и август — попадают как раз на соседствующие костяшки разных рук (промежуток между кулаками не считается).

 1. Январь — «костяшка» — 31;
 2. февраль — «промежуток» — 28/29;
 3. март — «костяшка» — 31;
 4. апрель — «промежуток» — 30;
 5. май — «костяшка» — 31;
 6. июнь — «промежуток» — 30;
 7. июль — «костяшка» — 31;
 8. август — «костяшка» — 31;
 9. сентябрь — «промежуток» — 30;
 10. октябрь — «костяшка» — 31;
 11. ноябрь — «промежуток» — 30;
 12. декабрь — «костяшка» — 31.

Существует также мнемоническое правило слогов «ап-юн-сен-но». Слоги указывают на названия месяцев, состоящих из 30 дней. Известно, что февраль, в зависимости от конкретного года, содержит 28 или 29 дней. Все же остальные месяцы содержат 31 день. Удобство данного мнемонического правила заключается в отсутствии необходимости «пересчитывания» костяшек рук.

Юлианский календарь на Руси

На Руси существовало несколько разных календарных стилей, связанных с тем, что византийский календарь отсчитывал год с 1 сентября, а восточные славяне при принятии христианства сохранили древнее начало года в марте.

Летосчисление, использующее византийское начало года, называется сентябрьским стилем. Летосчисление, в котором год начинается в марте следующего года (то есть, на полгода позже византийского начала года), называется мартовским стилем. Летосчисление же, использующее мартовский год, начинающийся на полгода раньше византийского, называется ультрамартовским . До начала XII века на Руси преобладал мартовский стиль, а в XII—XIII веках стал широко использоваться ультрамартовский стиль. С 1492 года преобладающим стал сентябрьский год, вытеснивший оба мартовских.

Переписчики некоторых летописей могли учитывать переходы на новые стили летосчисления и вносить поправки в летописи. Этим объясняют то, что хронология в разных летописях может отличаться на один-два года [24] [25] [26] [27] [28] .

Действовавшее в России летоисчисление от «сотворения мира» заменил на летоисчисление от Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года. По указу императора от 19 декабря 7208 года ( 19 (29) декабря 1699 года ) [29] после 31 декабря 7208 года следовало 1 (11) января 1700 года от Рождества Христова, «…а будущаго Генваря съ 1-го числа настанетъ новый 1700-й годъ купно и новый столетний векъ…»

7208 год , таким образом, оказался для России самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца — с сентября по декабрь [30] .

Вытеснение григорианским календарём

Приказ по «белому» гарнизону города Харькова 25 июня 1919 года : завтрашний день считать 13 июня в связи с отменой григорианского и возвращением юлианского календаря

Продолжительность года в юлианском календаре 365 1/4 дней, что на 11 с небольшим минут больше, чем длина солнечноготропического ») года; каждые 128 лет накапливается лишний день. Из-за этого, например, Рождество , первоначально почти совпадавшее с зимним солнцестоянием , постепенно сдвигается в сторону весны. Наибольшую проблему представляло смещение дня весеннего равноденствия , от которого отсчитывается Пасха . Для расчёта дня Пасхи в юлианском календаре дата весеннего равноденствия условно принята 21 марта. В XVI веке весеннее равноденствие происходило примерно на десять дней раньше, 11 марта . Разница была замечена ещё в начале второго тысячелетия, и возникла необходимость коррекции календаря, поскольку неверный расчёт дня пасхи приводил к несоблюдению Великого поста , что считалось серьёзным грехом. Тридентский собор (1545—1563) поручил папе провести необходимые изменения [31] .

В 1582 году папаГригорий XIII издал постановление о реформе календаря. В новом календаре, получившем название григорианского, уменьшили количество високосных лет и применили новую формулу для определения дня Пасхи. Для возврата весеннего равноденствия на 21 марта было пропущено 10 дней, и в 1582 году следующий после 4 октября день был объявлен 15 октября .

Протестантские страны отказывались от юлианского календаря постепенно, на протяжении XVIIXVIII веков ; последними были Великобритания ( 1752 год ) и Швеция .

В Советской России григорианский календарь был введён с 14 февраля 1918 года декретом Совнаркома , подписанным В. И. Лениным 26 января 1918 года [32] . Последним днём юлианского календаря являлся день 31 января 1918 года. Дни с 1 по 13 февраля 1918 года в Советской России официально не существовали.

Одними из последних на григорианский календарь перешли Греция в 1924 году, Турция в 1926 году и Египет в 1928 году [33] .

Юлианский календарь в богослужении

Православие

В настоящее время юлианский календарь используют некоторые поместные православные церкви: Иерусалимская , Русская , Сербская , Грузинская , Польская (вернулась 15 июня 2014 года [34] ). Также юлианский календарь используют многочисленные неканонические юрисдикции.

Кроме того, его придерживаются некоторые монастыри и приходы и в других странах Европы, а также в США , монастыри и иные учреждения Афона ( Константинопольский патриархат ), отдельные епархии Румынской православной церкви ( Бессарабская митрополия [35] и украинское викариатство [36] ), греческие старостильники и иные старостильники , не принявшие перехода на новоюлианский календарь в Элладской церкви и других церквях в 1920-е годы.

Однако все принявшие новый календарь православные церкви, кроме Финляндской церкви , — по-прежнему исчисляют день празднования Пасхи и праздники, даты которых зависят от даты Пасхи — по Александрийской пасхалии и юлианскому календарю.

Католицизм

Юлианский календарь используют поместные Украинская грекокатолическая церковь (за исключением приходов украинской диаспоры ) и Российская грекокатолическая церковь , которые принадлежат к 22 Восточнокатолическим церквам .

Разница в датах между юлианским и григорианским календарями

Разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов : в юлианском календаре високосными являются все годы, кратные четырём (делящиеся без остатка на 4). В григорианском календаре год является високосным, если он кратен 4, но годы, также кратные 100, являются високосными только тогда, когда они также кратны 400. Таким образом, скачок, увеличивающий разницу между календарями на один день, происходит 1 марта (по юлианскому календарю) завершающего столетие года, номер которого кратен 100 и не кратен 400. То есть в григорианском календаре 1600 год был високосным, а 1700, 1800, 1900 года — невисокосными.

Для пересчёта дат юлианского и григорианского календарей используется таблица [37] [38] [39] [40] :

Разница, дней Период (по юлианскому календарю) Период (по григорианскому календарю)
10 5 октября 1582 — 29 февраля 1700 15 октября 1582 — 11 марта 1700
11 1 марта 1700 — 29 февраля 1800 12 марта 1700 — 12 марта 1800
12 1 марта 1800 — 29 февраля 1900 13 марта 1800 — 13 марта 1900
13 1 марта 1900 — 29 февраля 2100 14 марта 1900 — 14 марта 2100
14 1 марта 2100 — 29 февраля 2200 15 марта 2100 — 15 марта 2200
15 1 марта 2200 — 29 февраля 2300 16 марта 2200 — 16 марта 2300
16 1 марта 2300 — 29 февраля 2500 17 марта 2300 — 17 марта 2500

Для пересчёта даты по юлианскому календарю в дату по григорианскому календарю к дате по юлианскому календарю прибавляется указанная в первом столбце таблицы соответствующая этой дате разница дней, а для перевода даты по григорианскому календарю в дату по юлианскому календарю из даты по григорианскому календарю эта разница вычитается.

Пример 1 . Пересчёт даты 15 февраля 1900 года по юлианскому календарю в дату по григорианскому календарю (разница 12 дней): 15 февраля + 12 дней = 27 февраля по григорианскому календарю.

Пример 2 . Пересчёт даты 27 февраля 1900 года по григорианскому календарю в дату по юлианскому календарю (разница 12 дней): 27 февраля — 12 дней = 15 февраля по юлианскому календарю.

Если в результате пересчёта даты по юлианскому календарю в дату по григорианскому календарю результат больше количества дней в григорианском месяце, то из результата вычислений нужно вычесть количество дней месяца григорианского календаря и указать следующий месяц.

Пример . Пересчёт даты 25 февраля 1900 года по юлианскому календарю в дату по григорианскому календарю (разница 12 дней): 25 февраля + 12 дней = 37; 37 больше, чем 28 дней февраля; 37 — 28 дней февраля = 9 марта по григорианскому календарю.

Если в результате пересчёта даты по григорианскому календарю в дату по юлианскому календарю результат меньше 1, то к результату вычислений нужно прибавить количество дней предыдущего месяца григорианского календаря и указать предыдущий месяц.

Пример . Пересчёт даты 9 марта 1900 года по григорианскому календарю в дату по юлианскому календарю (разница 12 дней): 9 марта — 12 дней = −3; −3 меньше единицы; −3 + 28 дней февраля = 25 февраля по юлианскому календарю.

В связи с нарастанием разницы между юлианским и григорианским календарями, использующие юлианский календарь православные церкви, начиная с 2101 года , будут праздновать Рождество Христово не 7 января , как в XX—XXI веках, а 8 января , хотя в литургическом календаре данный день будет соответствовать 25 декабря (по старому стилю) [41] .

В ряде стран, где до начала XX века был в ходу юлианский календарь (например в Греции ) — даты исторических событий, произошедших до перехода на новый стиль, продолжают отмечать в те же числа (номинально), в которые они произошли по юлианскому календарю (что, среди прочего, отражено в практике греческого раздела Википедии ). В России принято отмечать события, произошедшие после 15 октября 1582 года , по григорианскому календарю, кроме случаев законотворческих ошибок .

Пролептический календарь

Пролептическим (от др.-греч. πρόληψις «предвосхищение») называется календарь, используемый для обозначения дат, более ранних, чем дата введения самого́ календаря. Например, для обозначения всех дат до нашей эры чаще всего используется юлианский календарь, введённый только с 1 января 45 года до н. э. — следовательно, более ранние даты обозначаются по пролептическому юлианскому календарю . Существует также и пролептический григорианский календарь , расширенный на период до его введения 15 октября 1582 года.

См. также

Примечания

 1. Климишин, 1990 , с. 282, 287—292.
 2. Calendarium (англ.) . Дата обращения: 9 апреля 2019.
 3. Климишин, 1990 , с. 288.
 4. Климишин, 1990 , с. 289.
 5. Macrobius Ambrosius Theodosius, Saturnalia , 1.14.13—1.14.14, tr. Percival Vaughan Davies, New York 1969
 6. Marcus Terentius Varro, On the Latin Language , 6.13, tr. Roland Kent, London 1938
 7. Nautical Almanac Offices of the United Kingdom and the United States. (1961). Explanatory Supplement to the Astronomical Ephemeris and the American Ephemeris and Nautical Almanac , London: Her Majesty's Stationery Office. Страницы 410—411.
 8. 1 2 Alexander Jones, Calendrica II: Date Equations from the Reign of Augustus , Zeitschrift fűr Papyrologie und Epigraphik 129 (2000) 159—166 (нем.) . Дата обращения: 13 октября 2020.
 9. Pierre Brind'Amour, Le calendrier romain , Ottawa 1983, pp. 45—46
 10. Refutation of Brind'Amour's theory by John Ward, Re: Intercalation in 45BC to 8AD , East Carolina University Calendar discussion List CALNDR-L, April 1998
 11. CJ Bennett, «The Early Augustan Calendars in Rome and Egypt», Zeitschrift fűr Papyrologie und Epigraphik 142 (2003) 221—240 and «The Early Augustan Calendars in Rome and Egypt: Addenda et Corrigenda», Zeitschrift fűr Papyrologie und Epigraphik 147 (2004) 165—168; see also Chris Bennett, AUC 730 = 24 BC (Egyptian papyrus) .
 12. W. Soltau, Römische Chronologie (Freiburg, 1889) 170—173. He accepted Matzat's phase of the triennial cycle but argued that it was absurd to suppose that Caesar would have made the second Julian year a leap year and that the 36 years had to be accounted from 45 BC.
 13. H. Matzat, Römische Chronologie I (Berlin, 1883), 13—18. His argument rested on Dio Cassius 48.33.4 which mentions a leap day inserted in 41 BC, «contrary to the (ie, Caesar's) rule», in order to avoid having a market day on the first day of 40 BC. Dio stated that this leap day was compensated for «later». Matzat proposed this was done by omitting a scheduled leap day in 40 BC, rather than by omitting a day from an ordinary year.
 14. CL Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie (Berlin, 1825) II 130—131. He argued that Caesar would have enforced the bissextile day by introducing it in his first reformed year. TE Mommsen, Die Römische Chronologie bis auf Caesar (Berlin, 1859) 282—299, provided additional circumstantial arguments.
 15. J. Kepler, De Vero Anno Quo Æternus Dei Filius Humanan Naturam in Utero Benedictæ Virginis Mariæ Assumpsit (Frankfurt, 1614) Cap. V, repub. in F. Hammer (ed.), Johannes Keplers Gesammelte Werke (Berlin, 1938) V 28.
 16. For the list of triennial leap years proposed by Bünting, Christmann and Harriot, seeHarriot's comparative table reproduced by Simon Cassidy (Fig. 6). The table numbers years as Julian years, where Julian year 1 = 45 BC. Thus, Scaliger and Clavius (col. 7) resume intercalation in Julian year 53 = AD 8, while Bünting (col. 8) and Harriot (col. 3) resume it in Julian year 49 = AD 4 and Christmann (col. 9) in year 52 = AD 7.
 17. J. Christmann Muhamedis Alfragani arabis chronologica et astronomica elementa (Frankfurt, 1590), 173. His argument assumed that the triennial cycle started in the third Julian year.
 18. JJ Scaliger, De emendatione temporum (Paris, 1583), 159, 238.
 19. Dieter Hagedorn, Zum aegyptischen Kalender unter Augustus , Zeitschrift fűr Papyrologie und Epigraphik 100 (1994) 211—222 (нем.) . Дата обращения: 13 октября 2020.
 20. OGIS 458 (greek).
 21. BA Buxton, R. Hannah in Studies in Latin Literature and Roman History (ed. C. Deroux), XII 290.
 22. U. Laffi, «Le iscrizioni relative all'introduzione nel 9 ac del nuovo calendario della provincia d'Asia», Studi Classici e Orientali 16 (1967) 5—99.
 23. Куликов С. О количестве дней в месяцах, о 10n-х годах и о том, куда пропадает «год господен» // Нить времён. Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет . — М. : Наука . Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — С. 270—271. — 288 с. — 200 000 экз.ISBN 5-02-014563-7 .
 24. Летоисчисление от Рождества Христова . Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Дата обращения: 10 октября 2020.
 25. А. А. Гиппиус. К истории сложения текста Новгородской первой летописи (рус.) // Новгородский исторический сборник. — 1997. — № 6(16) .
 26. Климишин, 1990 , с. 375—384.
 27. Историография отечественной истории (IX — начало XX вв.) . Дата обращения: 10 октября 2020.
 28. Бережков Н. Хронология русского летописания
 29. О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира :Именный : [Указ] № 1735, 19 декабря 1699 г. /Петр Алексеевич. // Российская империя. Полное собрание законов Российской Империи c 1649 года. Том 3, 1689—1699. — Санкт-Петербург : Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — С. 680—681
 30. Селешников, 1970 , с. 156—157.
 31. Паннекук А. История астрономии. — Наука, 1966. — С. 237. — 592 с.
 32. История календаря в России и в СССР .
 33. Крис Тёрни. Изменчивый календарь // Кости, скалы и звезды. Наука о том, когда что произошло = Bones, Rocks and Stars: The Science of When Things Happened. — Альпина нон-фикшн. — 240 p. — 3000 экз.ISBN 978-5-91671-087-8 , ISBN 978-0-230-55194-7 .
 34. Православные Польши вернулись к юлианскому календарю // Фома : журнал. — 5 февраля 2015 года.
 35. Молдавская митрополия РПЦ требует от властей Молдавии пересмотра решения об объявлении 25 декабря выходным днём , Regnum (10 декабря 2009). Дата обращения 26 августа 2017.
 36. Mitropolia Banatului (рум.) (недоступная ссылка) . Secretariatul de Stat pentru Culte. Дата обращения: 26 августа 2017. Архивировано 26 августа 2017 года.
 37. Селешников, 1970 , с. 70—72.
 38. Климишин, 1990 , с. 309.
 39. Куликов С. Нить времён. Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет . — М. : Наука . Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — С. 140—146. — 288 с. — 200 000 экз.ISBN 5-02-014563-7 .
 40. Nautical almanac offices of the United Kingdom and the United States. Explanatory Supplement to the Astronomical Ephemeris and The American Ephemeris and Nautical Almanac. 1961 page 417. (англ.)
 41. Православие и мир. О календаре. Новый и старый стиль : по юлианскому календарю «день празднования Рождества Христова, 25 декабря, со временем переместится на весну».

Литература

Ссылки