Wikipedia: Patroliranje

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje
↱
 • VP: PAT
Patroliranje

Pravilo · Zapisnik · Česta pitanja · Naručivanje · Forum · Projekat

Patrolisane verzije - Verzije stranica Wikipedije označene da su prošle početnu provjeru kvaliteta, prihvatljivog su izgleda i ne sadrže ozbiljna kršenja pravila Wikipedije . Svaki dobrovjerni saradnik sa potrebnim iskustvom u uređivanju Wikipedije može imati pravo na takve ocjene.

Pažnja: činjenica da patrolirate bilo kojom verzijom članka ne znači automatski njen konsenzus , kao što činjenica da nema patroliranja ne znači automatski i nepostojanje konsenzusa.

Patrolni postupak

Sljedeće stranice podliježu patroliranju:

Ako se tijekom patroliranja ustanovi da stranica ne zadovoljava minimalne kriterije kvalitete (vidi dolje ), treba ukloniti utvrđene nedostatke - ili barem postaviti odgovarajuće predloške na stranicu.

Zahtjevi za članke

↱
 • VP: PATS

Patroliranje člancima na Wikipediji kao prvi korak u njihovoj provjeri ima za cilj identificiranje i uklanjanje najtežih povreda pravila i mogućih osnova za pravne zahtjeve.

Mogu se patrolirati samo one verzije članaka koje nužno zadovoljavaju sljedeće minimalne kriterije kvalitete:

 1. Ne sadrže očigledan vandalizam i rezultat testnih izmjena.
 2. Ne sadrže očigledna kršenja zahtjeva za članke o biografijama savremenika .
 3. Napisani su u potpunosti na ruskom jeziku ili su čitljivi (minimalni je dizajn i nema velikih, upadljivih grešaka) ili sadrže predložak koji ukazuje na to da dizajn nije potpun .
 4. Oni ne sadrže očigledne nepouzdane izjave (bez odgovarajuće oznake) - to jest izjave koje izazivaju jaku sumnju u njihovu pouzdanost kod nepristrane osobe (čak ni stručnjaka za predmetnu oblast) pri letimičnom čitanju, bez pozivanja na dodatne izvore.
 5. Ne sadrže očigledno kršenje autorskih prava (to jest, ako članak sadrži tekst koji ima primjetne vanjske razlike od većine članaka na Wikipediji (poput uočljive nestandardne prezentacije, stila i dizajna), trebali biste ga potražiti na internetu) [1 ] .
 6. Ne sadrže eksplicitnu neželjenu poštu .
 7. Nisu očigledan izdanak mišljenja (u protivnom, članak bi na ovoj osnovi trebalo poslati na brisanje).
 8. Ne sadrže očigledno zastarjele informacije (u suprotnom bi trebalo instalirati predložak {{ rq | update }} ili njegove analoge).
 9. Uključeni su u najmanje jednu postojeću tematsku kategoriju ili sadrže predložak {{ rq | topic }} (pogledajte dolje zahtjeve za radnje patroliranja ).

Usklađenost sa sljedećim kriterijima je poželjna, ali nije obavezna :

 1. Odsustvo pravopisnih , interpunkcijskih i stilskih grešaka u članku, prisutnost wikifikacije .
 2. Formatiranje članka u skladu s osnovnim pravilima oblikovanja .
 3. Tačno povezivanje članka sa stavkom na Vikipodacima .
 4. Usklađenost sa kriterijumima važnosti , inače je poželjno izložiti predloške ( {{ značaj }} , {{ rq | notability }} , {{ db-nn }} ).

Zahtjevi za kategoriju

↱
 • VP: PATK

Zahtjevi za patrolirane verzije kategorija isti su kao i za patrolirane verzije članaka , dok se patroliranje odnosi samo na naziv i opis kategorije, kao i na oznaku njenih nadređenih kategorija.

Obavezno

 • Prisutnost roditeljskih kategorija.

Poželjno

Preduslovi

↱
 • VP: PATSH

Stranica predloška mora ispunjavati relevantne zahtjeve za verzije patroliranih članaka . Osim toga, potrebno je pridržavati se sljedećih kriterija:

Obavezni zahtevi

Poželjni zahtevi

 • Kategorije predložaka moraju biti zatvorene u oznake <noinclude> </noinclude>.
 • Ako predložak sadrži dokumentaciju dužu od 1-2 rečenice, treba ga formatirati pomoću predloška {{ doc }} , inače možete jednostavno opisati funkcije predloška u kodu.

Zahtjevi za module

↱
 • VP: PATM

Obavezni zahtevi

Zahtjevi za datoteke

↱
 • VP: PATF

Datoteka i njen opis moraju ispunjavati relevantne zahtjeve za patrolirane verzije članaka . Osim toga, potrebno je pridržavati se sljedećih kriterija:

 1. Datoteka mora biti licencirana - ili besplatna ili ispunjavati kriterije poštene upotrebe .
 2. U slučaju neslobodne datoteke, opis mora uključivati ​​opravdanje za poštenu upotrebu (na primjer, pomoću odgovarajućih predložaka {{ Slika }} i {{ Opravdanje za poštenu upotrebu }} ).

Ako datoteka ima besplatnu licencu, poželjno je (ali nije potrebno) naznačiti mogućnost prenošenja na Vikimedijinu zajednicu (za to upotrijebite predložak {{ Na Vikimedijinu zajednicu }} ili {{ Prijenos na Vikimedijinu zajednicu }}, ako je moguće s parametrom "kategorija").

Zahtjevi portala

↱
 • VP: PATP

Zahtjevi za patrolirane verzije portala isti su kao i za članke sa sljedećim izmjenama:

Obavezni zahtevi

 • Glavna stranica portala za njegovu patrolu mora biti uključena barem u kategoriju " Portali po abecednom redu ".
 • Očigledno neslobodne datoteke (čija je neslobodnost očigledna ili vrlo vjerojatna bez gledanja u opis datoteke) ne bi se trebale koristiti na patroliranoj stranici.

Preporučeni zahtevi

Zahtjevi za radnje patroliranja

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Nije dopušteno, bez prethodnog konsenzusa u raspravi o stranici, označavanje "patrolirano" na verziji stranice koja je ista ili bliska onoj s kojom je ovu oznaku uklonio drugi patrolar, osim ako mu je oduzeto status patroliranja (pod uslovom da urednik koji označi, zna ili je trebao znati za prethodno povlačenje).
 • U slučaju ozbiljnih nedoumica, preporučljivo je članak poslati na raspravu u posebnom odjeljku foruma za patroliranje .
 • Dovoljno je pogledati ne cijelu stranicu, već samo razliku između najnovije verzije i prethodne patrolirane (urednik možda neće biti odgovoran za sadržaj ranije verzije stranice kojom je patrolirao drugi član). Preporučuje se ponovno pregledavanje cijele stranice. Prilikom provjere dijela stranice (u usporedbi s prethodnom patroliranom verzijom), trebali biste uzeti u obzir mogućnost ozbiljnog zastarjevanja informacija.
 • Ako stranica nije prethodno patrolirana, tada biste trebali pregledati cijelu povijest njezinih uređivanja kako biste pronašli (i uklonili) promjene koje mogu predstavljati vandalizam ili kršenje autorskih prava (pretraživanje se može provesti na temelju komentara na izmjene i imena autora ova uređivanja; pregledati sve posredne revizije nije potrebno). Ako je razlika u odnosu na prethodnu patroliranu verziju dovoljno velika, preporučuje se da na isti način pregledate historiju revizija nakon prethodne patrolirane verzije.
 • Ako je nemoguće brzo ispraviti nedosljednost stranice sa kompletnim popisom minimalnih zahtjeva i pod uvjetom da postojeći nedostaci nisu fatalni (ne dovode do potrebe za brzim brisanjem stranice ), potrebno je instalirati predloške o uočenim nedostacima na njemu (na primjer, {{ rq }} itd.), a zatim označite rezultirajuću verziju kao patroliranu.
 • Ako se stranica ne može izbrisati, ali joj je potrebno ozbiljno poboljšanje, na nju bi trebao biti instaliran predložak {{ rq }} s parametrom topic pokazuje opću oblast znanja kojoj stranica pripada (na primjer, {{rq | wikify | style | topic=биология}} , za potpunu listu područja stručnosti pogledajte dokumentaciju predloška ).

Zadana verzija

↱
 • VP: Stabilizacija

Općenito, čitateljima se uvijek prikazuje najnovija verzija stranice.

Pod određenim uvjetima, administratori imaju pravo omogućiti način stabilizacije stranice. Istovremeno, za neregistrirane i nove sudionike prikazuje se posljednja patrolirana verzija (to je ono što se naziva stabilna stranica u sučelju za patroliranje), a za automatski potvrđene najnovija. To se može učiniti ako je stranica sistematski vandalizirana ili postoji velika vjerovatnoća da se to može dogoditi (zbog značajnog javnog interesa za temu stranice, ozbiljnosti opisanog problema itd.). Postala je praksa da se preventivno uspostavi režim stabilizacije za članke koji su dobili status dobrih ili izabrani u okviru projekta Kvalitet .

Takva mjera ima za cilj samo zaštitu čitatelja (i autoriteta Wikipedije) od posljedica vandalizma , dok se saradnicima istovremeno omogućava nastavak rada na stranici. Korištenje načina stabilizacije kako bi se osigurala prednost jedne od strana u slučaju rata uređivanja strogo je zabranjeno (ako patroli učestvuju u ratu uređivanja, mijenjajući sadržaj stranice, zaobilazeći pravilo o neutralnoj točki gledišta i konsenzusa , podložni su lišavanju statusa, što je detaljnije opisano u nastavku ) ...

Također pogledajte popis stabiliziranih stranica i Wikipedia: Stabilizacija / sažetak .

Patrolna zastava

Član sa zastavicom „verzija za patroliranje“ ( editor ) može postaviti i poništiti potvrdni okvir „verzija za patroliranje“ i ima pristup potrebnim stranicama usluge. Ažurirana lista patrola .

Dobijanje patrolne zastave

↱
 • VP: PAT-FLAG +

Zastava patroliranja može se dodijeliti svim aktivnim registriranim članovima koji poznaju i razumiju zahtjeve za patrolirane članke i upoznati su s pravilima Wikipedije iz kojih ti zahtjevi slijede.

Kandidat mora ispuniti sljedeće formalne uslove:

 • Najmanje 1 mjesec iskustva i najmanje 100 uređivanja u prostoru za članke (ne bi trebalo biti očiglednih "prijevara").
 • Učesnik ne smije unositi izmjene koje bi jasno kršile zahtjeve za patrolirane verzije (barem u prethodna 1-2 mjeseca), kao i grubo kršiti druga pravila Wikipedije.
 • Doprinositelj takođe mora imati značajan doprinos koji pokazuje njegovo razumijevanje zahtjeva za patrolirane verzije i sposobnost kritičke procjene izmjena drugih saradnika; ako sumnja, trebao bi to pokazati tokom rasprave.

Dodjela zastave vrši se podnošenjem prijave, raspravom o njoj i donošenjem odluke. Također je moguće dodijeliti zastavu u posebnim slučajevima i dolje navedenim redoslijedom. Radnje u vezi s podnošenjem, raspravom i donošenjem odluke o zahtjevu provode se na stranici VP: Prijave za status patroliranja .

Podnošenje prijave

Kvalificirani član Wikipedije podnosi prijavu slijedeći upute na gornjoj stranici . Prijavu može podnijeti treće lice, u tom slučaju je potrebna potvrda pristanka kandidata.

Diskusija

Tokom rasprave o prijavi, učesnici Wikipedije mogu izraziti obrazloženo mišljenje o mogućnosti dodjeljivanja zastave, kao i postaviti pitanja kandidatu.

Donošenje odluka i sljedeći koraci

Zastavu učesnika u patroliranju dodijelit će svaki administrator ako su prošla tri dana od podnošenja prijave, a ni sam administrator ni učesnici u raspravi nisu utvrdili da je kandidatura u suprotnosti sa zahtjevima navedenim u ovom stavku. Ako status nije dodijeljen, preporučuje se da se ponovo prijavite najranije mjesec dana nakon zatvaranja rasprave.

Posebni slučajevi

Administratori imaju pravo primiti patrolnu zastavu bez dodatne rasprave (uključujući i da je sami sebi dodijele), osim ako su joj prethodno bili oduzeti zbog kršenja ovih pravila.

Također je moguće automatski dodijeliti status patroliranja aktivnim učesnicima koji ispunjavaju gore navedene formalne uvjete s petostrukom marginom, bez njihovih zahtjeva, ali uz njihov izričit pristanak da prime zastavu i poštuju ova pravila, te u odsustvu izričitih primjedbi iz zajednice.

Uklanjanje patrolne zastave

↱
 • VP: PAT-FLAG-

Uklanjanje zastavice patroliranja sa sudionika [2] vrši administrator na opravdan zahtjev bilo kojeg sudionika na stranici Wikipedije: Prijave za uklanjanje zastavica pri ponovljenom izvršavanju sljedećih radnji:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах