Roselandova teorema

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Roselandova teorema je teorema u astrofizici koja određuje mehanizam sjaja gasovitih maglina . Dokazano od strane Svena Rosselanda .

Neka maglina koja se sastoji od atoma sa samo 3 energetska nivoa I, II, III bude osvijetljena zvijezdom efektivne temperature T * . Zatim, uz apsorpciju i emisiju, moguće su dvije opcije za obradu energije kvanta:

  1. I -> III -> II -> I
  2. I -> II -> III -> I

U gasovitim maglama, broj procesa 2. vrste N 2 odnosi se na broj procesa 1. vrste N 1 kao

,

gdje - koeficijent razblaženja , , h je Plankova konstanta , ν ik je frekvencija prijelaza sa nivoa i na nivo k, k je Boltzmannova konstanta

Za magline, W je veoma mali. Na primjer, za planetarne magline W ~ 10 −14 . Za mali W, za omjer dvije vrste procesa, vrijedi pojednostavljenje:

,

odnosno u kosmičkim maglinama jonizovanim zračenjem, postoji efikasna prerada tvrdog zračenja iz zvezda u mekše.

Linkovi

V.V.Sobolev. Kurs teorijske astrofizike. - 3. - M .: Nauka.