Pashen Series

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Dijagram energetskih nivoa atoma vodika i spektralni niz

Paschenova serija (Ritz-Paschenova serija) je spektralna serija u spektru atoma vodika , nazvana po austrijskom fizičaru Friedrichu Paschenu , koji je ovu seriju otkrio 1908. godine , koju je prethodno predvidio Walter Ritz na osnovu svog principa kombinacije [1 ] . Ova serija se formira tokom prelaza elektrona sa pobuđenih energetskih nivoa na treći u emisionom spektru i sa trećeg na sve više nivoe tokom apsorpcije . Prelaz sa četvrtog energetskog nivoa na treći je označen grčkim slovom α , sa 5. na 3. - β itd. Za označavanje samog niza koristi se latinično slovo P. Dakle, puna oznaka spektra linija koja se javlja kada elektron pređe sa četvrtog nivoa na treći - P α (izgovara se Pašen alfa ).

Rydbergova formula za Paschenovu seriju je sljedeća:

gdje je n glavni kvantni broj - prirodni broj veći od 3;
R ≈ 1,0974⋅10 7 m −1 je Rydbergova konstanta .

Sve linije Paschen serije nalaze se u infracrvenom opsegu.

n 4 5 6 7 osam 9 10 jedanaest 12 trinaest
Talasna dužina u zraku, nm 1875.1 1281.8 1093.8 1004.9 954.6 922.9 901.5 886.3 875.0 866.5 820.4

Bilješke (uredi)

vidi takođe

Linkovi