Humphrey serija

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje

Humphrey serija je spektralna serija u spektru atoma vodika , nazvana po američkom fizičaru Curtisu Humphreyju , koji je ovu seriju otkrio 1953. godine . Ova serija nastaje pri prijelazima elektrona sa nivoa pobuđene energije na šesti u emisionom spektru i sa šestog na sve više nivoe tokom apsorpcije . Sve linije serije Humphrey nalaze se u dalekom infracrvenom opsegu.

Rydbergova formula za Humphrey seriju je sljedeća:

Gdje je n glavni kvantni broj - prirodni broj veći od 6, a R je Rydbergova konstanta .

n 7 osam devet deset jedanaest 12 13 četrnaest 15 16 17
Talasna dužina, nm 12365 7498 5905 5126 4670 4374 4169 4019 3905 3817 3747 3281

Iako je ova serija posljednji naziv za atom vodika, istražene su i serije koje nastaju tijekom prijelaza na sedmi, osmi, deveti i deseti nivo atoma vodika.

vidi takođe