Njutn metar

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje
Moment sile F u odnosu na tačku O jednak je F. b, isprekidana linija - linija djelovanja sile.

Newton - metar (ruska oznaka N · m ; međunarodna: N · m ) je mjerna jedinica trenutka sile u Međunarodnom sistemu jedinica (SI) . Jedan njutnmetar jednak je momentu sile koju stvara sila jednaka 1 N u odnosu na tačku koja se nalazi na udaljenosti od 1 m od linije djelovanja sile.

Prema pravilima oblikovanja usvojenim u SI, slovne oznake jedinica uključenih u proizvod odijeljene su točkom na središnjoj liniji (znak množenja). Dozvoljeno je i njihovo odvajanje razmakom, ako to ne izaziva zabunu. Simbol "x" se ne koristi u ove svrhe [1] .

Više i podmnožica

Jedinica je zasnovana na Newtonu.

Višestruki Dugoročno
magnitude naslov označavanje magnitude naslov označavanje
10 1 Nm Dekanewton metar daNm daN m 10 -1 Nm deciniwton metar dN m dN m
10 2 N m hektonewton metar gN m hN m 10 −2 Nm centinewton metar cN m cN m
10 3 Nm kilonewton metar kN m kN m 10 −3 Nm milinewton metar mN m mN m
10 6 N m meganewton metar MN m MN m 10 −6 Nm mikronewton metar μN m µN m
10 9 N m giganewton metar GN m GN m 10 −9 Nm nanonewton metar nN m nN m
10 12 Nm teranewton metar TN m TN m 10 −12 Nm piconewton metar pN m pN m
10 15 N m petanewton meter PON m PN m 10 −15 Nm femtonewton metar fN m fN m
10 18 Nm iscrpljeni metar EN m EN m 10 −18 Nm attonewton metar aH m aN m
10 21 N m zettanyewton meter ZN m ZN m 10 −21 Nm zeptonewton metar zN m zN m
10 24 Nm iottanewton metar IN m YN m 10 −24 Nm joktonewton metar iN m yN m
     preporučeno za upotrebu      nije preporuceno

Konverzija u druge jedinice

1 kilogram sile - metar (kgf m; kp m, Kilopond metar) = 9,80665 N m
1 kgf cm, kp cm = 0,0980665 Nm
1 sila u unci = 7,0615518 mNm
1 dine-centimetar = 10 −7 Nm
0.7375621 ft lb (Foot-pound) = 1 Nm
1 ft lb = 1,3558179483314004 Nm

Bilješke (uredi)