Radio amater

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Međunarodni amblem pokreta radio amatera
Radna stanica operatera amaterske radio stanice E. Neuerer (pozivni znak DJ4PI, Njemačka)
VF antena amaterske radio stanice J. Schuer (DG6XU, Njemačka)
Radio-amaterska stanica na terenu
Radio soba Clarka Thompsona (K9OA) opremljena je isključivo retro opremom
Radio-amaterski sateliti - repetitori na poštanskoj marki SSSR-a
Poljska kratkotalasna QSL kartica
Maxim Suraev vodi amatersku komunikaciju sa ISS-a
Sertifikat francuskog radio-amatera

Radio-amaterska komunikacija je tehnički hobi koji se sastoji u obavljanju radio komunikacija između neprofesionalnih operatera u radio-frekvencijskim opsezima koji su namijenjeni za ovu svrhu. Međunarodni radio propisi definiraju radio-amater kao jednu od radiokomunikacijskih usluga, između ostalog:

Amaterska služba: radiokomunikacijska usluga u svrhu samostalnog učenja, komunikacije i tehničkog istraživanja, koju obavljaju amateri, odnosno lica koja za to imaju odgovarajuću dozvolu i koja se bave radiotehnikom isključivo iz ličnog interesa i bez izvođenja materijalnu korist

Može biti usmjeren na jednu ili drugu komponentu, uključujući:

Pored toga, amaterske radio stanice i njihovi operateri su obavezni da obezbede komunikaciju u hitnim slučajevima kada je to potrebno. Međunarodni propisi definišu pojam radio-amaterske hitne službe (PAC ili ARES - Amateur Radio Emergency Service [en] ).

Organizacija

Radio-amater izlazi u etar na osnovu dozvole (dozvole) koja mu je izdata koristeći pozivni znak koji mu je dodijeljen. Dozvolu izdaje nadležni državni organ zemlje u kojoj se stanica nalazi. Da biste dobili licencu, potrebno je položiti ispit o poznavanju pravila rada u eteru, osnovama radiotehnike, sigurnosnih pravila i, u nekim slučajevima, o sposobnosti primanja i prijenosa radio poruka Morzeovom azbukom. Radio-amaterske stanice podijeljene su u nekoliko klasa ili kategorija (na primjer, u Rusiji - u četiri kategorije, u Ukrajini - u tri kategorije). Kategorija zavisi od maksimalno dozvoljene snage predajnika, dometa i vrste zračenja u kojima stanica može da radi. Početnici obično dobijaju najnižu kategoriju i mogu je dosljedno nadograđivati ​​u skladu sa utvrđenom procedurom za datu zemlju.

Osim toga, postoje kolektivne (klupske) radio stanice, na kojima pod određenim uslovima mogu raditi operateri koji nemaju ličnu dozvolu. Stvaraju se na univerzitetima, školama, centrima za dječje stvaralaštvo, javnim organizacijama itd.

Radio amater koji nema svoj predajnik, već samo prijemnik, može dobiti status službenog posmatrača (SWL, engleski kratkovalni slušalac ). Posmatraču se dodjeljuje pozivni znak posebnog formata, može razmjenjivati ​​QSL kartice sa kratkotalasnim signalima čije je signale čuo, primati diplome i učestvovati na nekim takmičenjima. U SSSR-u je status posmatrača bio preduslov za rad kao operater kolektivne radio stanice, a određeno iskustvo posmatrača uslov za dobijanje dozvole za predajnik [1] .

Javno udruženje radio-amatera u Ruskoj Federaciji je Savez radio-amatera Rusije , koji je zauzvrat član Međunarodne unije radio-amatera (IARU) .

Pravna osnova

Radio-amaterska služba je uređena zakonima te zemlje. Osnova za takvo zakonodavstvo je Radio pravilnik koji je izdala Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) .

U Rusiji su od juna 2021. na snazi ​​sljedeći standardi:

 • Pravila za registraciju radioelektronske opreme (RES), uključujući amatersku službu, i spisak OIE koji podležu registraciji i izuzeti su od nje, utvrđeni su Uredbom Vlade Ruske Federacije od 12.04.2004. br. 539 (kao izmijenjen 22.12.2018) „O postupku registracije radioelektronske opreme i visokofrekventnih uređaja” [2] . Registraciju OIE vrše teritorijalni organi Roskomnadzora ; ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti RES-a sprovode regionalni odjeli GRChTs-a , koji su u nadležnosti Roskomnadzora. OIE amateri su izuzeti od tehničkih provjera performansi. Za registraciju aktivnih amaterskih repetitora potrebna je posebna dozvola za korištenje radio-frekvencija i EMC stručno mišljenje.
 • Principi formiranja pozivnih znakova za identifikaciju civilne elektronske opreme, uključujući amatersku službu, struktura pozivnih znakova odobrena je naredbom Ministarstva telekomunikacija i masovnih komunikacija Ruske Federacije br. 4 od 01.12. /2012 (revidirano 29.01.2015.) „O davanju saglasnosti na Proceduru za formiranje pozivnih znakova za identifikaciju civilne radio elektronske opreme“ [3] . Formiranje pozivnih znakova obavljaju GRČT.
 • Naredbom Ministarstva telekomunikacija odobreni su ciljevi amaterske radio-komunikacijske službe, pravila za provjeru kvalifikacija operatera amaterske službe, osnovna pravila za rad u eteru, minimalni restriktivni zahtjevi za radioamaterske elektronske uređaje. i Masovne komunikacije Rusije od 26. jula 2012. br. 184 (sa izmjenama i dopunama od 17. novembra 2016.) „O odobravanju Zahtjeva za korištenje amaterske službe radiofrekventnog spektra i amaterske satelitske službe u Ruskoj Federaciji” [4] . Kvalifikacije operatera provjeravaju u obliku testiranja od strane kvalifikacionih komisija regionalnih podružnica SRP-a (prema sadašnjoj Uredbi to je moguće samo za članove SRP-a i maloljetne podnosioce zahtjeva) ili područnih odjeljenja SRC-a. Nakon uspješno položenog testiranja za odabranu kategoriju za koju nije potrebna kvalifikacija (četvrta ili treća), dozvoljeno je uzastopno polaganje provjere osposobljenosti za više kategorije.
 • Opsezi radio frekvencija, snage zračenja i dozvoljene vrste modulacije amaterskih i amaterskih satelitskih usluga regulisani su Odlukom Državne komisije za radio frekvencije pri Ministarstvu telekomunikacija i masovnih komunikacija Rusije od 15. jula 2010. godine N 10-07- 01 (izmijenjen i dopunjen odlukom Državnog komiteta za radio- frekvencije od 16. aprila 2018. broj 18-45 -02) [5] . Kontrolu poštivanja frekventnih planova sprovode odjeljenja HRČT-ova.

Opsezi (opsezi radio frekvencija) dodijeljeni amaterskoj radiokomunikacijskoj službi

Radio-amaterski opsezi su navedeni u nastavku prema IARU-ovom frekvencijskom planu regije 1 [6] . Na teritoriji Ruske Federacije nije dozvoljen rad u svim opsezima, prema Odluci Državnog komiteta za radio-frekvencije [5] . Definiše frekventne opsege unutar kojih treba da se lociraju emitovani signali, kao i raspodelu područja predviđenih za rad sa različitim vrstama modulacije. Prije svega, na početku svakog opsega dodjeljuje se interval u kojem je dozvoljeno koristiti samo telegrafiju . Određeni broj opsega je dodijeljen amaterskoj službi na sekundarnoj osnovi, što znači da su privatne komunikacijske usluge superiorne u odnosu na amaterske u ovim frekvencijskim opsezima.

Dugi talasi

 • Opseg 136 kHz (2,2 km): 135,70-137,8 kHz. Maksimalna izotropna snaga zračenja je 1 W za radio stanice kategorije 1, 2 i 3 (uzimajući u obzir efikasnost antena dostupnih veličina, to može zahtijevati snagu na izlazu predajnika od 100 W ili više). Radijskim aparatima kategorije 4 je zabranjen rad u ovom opsegu. Dodijeljene na sekundarnoj osnovi, dozvoljene su samo telegrafske i uskopojasne digitalne modulacije.

Srednji talasi

 • Opseg 472-479 kHz (630 m) [7] . Nije dozvoljeno u Rusiji.

Kratki talasi

U nastavku u listi je naznačena osnova po kojoj su frekvencijski opsezi dodijeljeni, kao i granice dionica za telegrafski i telefonski rad. Rad uskopojasnih digitalnih modova modulacije formalno je dozvoljen na bilo kojoj frekvenciji iznad telegrafske sekcije, ali u praksi postoji dodatno razgraničenje telefonske i digitalne sekcije kako bi se spriječile međusobne smetnje, regulisane IARU-ovim frekvencijskim planom. Prilikom rada sa telefonom, pretpostavlja se upotreba jednostrane modulacije sa širinom emitovanog signala ne većom od 3 kHz; radni telefon koji koristi amplitudnu modulaciju (ne više od 6 kHz) i frekvencijsku modulaciju (do 16 kHz), HF je dozvoljen samo u opsegu od 10 m. Za uskopojasni digitalni način podataka ( teleprinter , PSK31 , razne vrste MFSK ) dodijeljeni su frekvencijski opsezi koji obično leži između telegrafskih i telefonskih lokacija. Rad koristeći širokopojasne digitalne modove ( SSTV ) je formalno dozvoljen na svim frekvencijama unutar telefonskih opsega opsega, ali se u praksi rad obavlja u blizini frekvencija poziva, koje su također regulirane IARU-ovim planom frekvencija.

 • 1,8 MHz (160 m): 1810-2000 kHz (sekundarna osnova; ispod 1838 kHz - samo CW; telefon - iznad 1840 kHz);
 • 3,5 MHz (80 m): 3500-3800 kHz (ispod 3650 kHz - primarni, iznad - sekundarni; ispod 3570 kHz - samo telegraf; telefon - iznad 3600 kHz);
 • 5 MHz (60 m): 5351,5-5366,5 kHz (nije dozvoljeno u Rusiji);
 • 7 MHz (40 m): 7000-7200 kHz (primarni; ispod 7040 kHz - samo CW; telefon - iznad 7050 kHz);
 • 10 MHz (30 m): 10100-10150 kHz (sekundarno; ispod 10130 - samo telegraf; zabranjen je rad sa zračenim frekvencijskim opsegom širim od 500 Hz);
 • 14 MHz (20 m): 14000-14350 kHz (primarni; ispod 14070 - samo telegraf; telefon - iznad 14101 kHz);
 • 18 MHz (17 m): 18068-18168 kHz (sekundarni; ispod 18095 - samo telegraf; telefon - iznad 18111 kHz);
 • 21 MHz (15 m): 21000-21450 kHz (primarni; ispod 21070 - samo telegraf; telefon - iznad 21151 kHz);
 • 25 MHz (12 m): 24890-24990 kHz (sekundarno; ispod 24915 - samo CW; telefon - iznad 24931 kHz);
 • 28 MHz (10 m): 28,000-29,700 kHz (primarni; ispod 28070 - samo telegraf; telefon - iznad 28225 kHz).

Zabranjena su takmičenja u opsezima od 10, 18 i 25 MHz.

U Rusiji se za kratkotalasne opsege primjenjuju sljedeća ograničenja snage. Vršna izlazna snaga predajnika na frekvencijama iznad 3500 kHz nije veća od 1000 W za radio stanicu individualne i kolektivne upotrebe 1 i 2 kategorije i punu licencu CEPT-a, ne više od 10 W za radio stanicu 3 kategorije i licencu CEPT klase početnika. U opsegu od 1,8 MHz, prosječna snaga nije veća od 10 W za radio stanice 1, 2 i 3 kategorije. Radio stanicama kategorije 1 i 2 tokom takmičenja u ovom opsegu je dozvoljeno da rade sa vršnom snagom do 500 vati. Radio-uređajima kategorije 4 zabranjeno je raditi u kratkotalasnim opsezima. Ranije su u Rusiji ograničenja rada u određenim opsezima za radio stanice 2 i 3 kategorije potpuno ukinuta 2015. godine. Radio-amateri kategorije 1, 2 i 3 imaju pravo na jednaku upotrebu svih opsega i načina modulacije.

Ultrakratki talasi

Na VHF-u, zbog niske zasićenosti stanica, praktički ne postoje formalna ograničenja za vrste modulacije koje se koriste u različitim dijelovima opsega, s izuzetkom 144 MHz i pojedinačnih frekvencijskih intervala u drugim opsezima koji su dodijeljeni za rad repetitora, radio farovi, amaterske satelitske usluge i radio komunikacije, uglavnom koristeći refleksiju radio talasa sa Mjeseca, meteorske staze, područja auroralne refleksije .

 • Opseg 50 MHz (6 m): 50-54 MHz - VHF (nije dozvoljeno u Rusiji, koristi se u TV emitovanju);
 • Opseg 70 MHz (4 m): 70-72 MHz - VHF (Nije dozvoljeno u Rusiji, koristi se u radiodifuziji);
 • Opseg 144 MHz (2 m): 144-146 MHz - VHF (primarna osnova; ispod 144,1 MHz - samo telegrafija; telefon - iznad 144,15 MHz);
 • Opseg 220 MHz (1,25 m): 222-225 MHz - VHF (otvoren samo u 2. IARU regionu - Sjeverna i Južna Amerika);
 • Opseg 430 MHz (70 cm): 430-440 MHz - UHF (sekundarni; rad u opsegu 430-433 MHz je zabranjen u radijusu od 350 km od centra Moskve );
 • Opseg 900 MHz (33 cm): 902-928 MHz - UHF (otvoren samo u 2. IARU regionu - Sjeverna i Južna Amerika);
 • Opseg 1260 MHz (23 cm): 1260-1300 MHz - SHF (sekundarni);
 • Opseg 2,4 GHz (sekundarni; 2320-2320,15 MHz za veze preko Mjeseca; 2400-2450 MHz za satelitsku uslugu; samo komunikacije zemlja-svemir-zemlja);
 • Opseg 3,4 GHz (nije dozvoljen u Rusiji, koristi se za komunikaciju odeljenja);
 • 5,65 GHz opseg (sekundarni);
 • 10,0 GHz opseg (sekundarni);
 • Opseg 24,0 GHz (24,0-24,05 GHz - primarni; 24,05-24,25 GHz - sekundarni);
 • 47,0 GHz opseg (sekundarni);
 • Opseg 77,0 GHz (76,0-77,5 GHz - sekundarni; 77,5-78,0 GHz - primarni);
 • 122,25 GHz opseg (sekundarni);
 • Opseg 134,0 GHz (134-136 GHz - primarni; 136-141 GHz - sekundarni);
 • Opseg 241,0 GHz (241-248 GHz - sekundarni; 248-250 GHz - primarni).

Vršna izlazna snaga predajnika - za radio stanicu individualne i kolektivne upotrebe 1. i 2. kategorije i punu CEPT licencu ne više od 100 W u opsegu 144 MHz i ne više od 10 W u ostalim VHF opsezima. Za radio stanicu 3. kategorije i licencu klase CEPT Novice, dozvoljena vršna izlazna snaga nije veća od 10 W u svim VHF opsezima. Maksimalna vršna snaga predajnika za radio kategorije 4 je 5 W. Radio stanice kategorije 1 i 2 tokom takmičenja u opsezima 430 i 1260 MHz smiju raditi sa vršnom snagom do 100 vati. Prilikom obavljanja komunikacija pomoću refleksije radio talasa sa Mesečevih i meteorskih staza, dozvoljeno je korišćenje predajnika snage do 1500 W (144 MHz, 430 MHz, 1260 MHz, 2,4 GHz) i do 100 W u ostalim VHF opsezi.

"Civilni bendovi" ( CBC , LPD , PMR ) nemaju veze sa amaterskom radio komunikacionom službom.

U drugim zemljama

Plan frekvencije za amatersku službu može se neznatno razlikovati od zemlje do zemlje. Dakle, prema "Pravilniku za radio-amatersku komunikaciju Ukrajine" odobrenom 2011. [8] , za razliku od Rusije, opseg od 136 kHz nije predviđen, raspon od 30 metara je postavljen unutar 10,1-10,140 MHz, a raspon od 20 metara opseg je 14, 0-14,250 MHz, itd.

Tehnička podrška

Domaći cijevni VF predajnik američkog amatera AI2Q
Brendirani amaterski primopredajnik Drake TR-4 sa dodatnim uređajima, SAD, 1970-te.
Domaći VF primopredajnik Yu. Kudryavtsev (UW3DI), SSSR, 1974, kasnije napravljen od strane mnogih amatera

Glavne obavezne komponente bilo koje radio stanice (amaterske ili profesionalne) su:

 1. Oprema za prijem i prijenos s napajanjem;
 2. Antenski fider uređaj (AFD).

U ranoj fazi razvoja radio-amatera, gotovo svaki operater amater bio je i dizajner i proizvođač svoje opreme. Когда радиолюбительское движение стало достаточно массовым (примерно рубеж 20-х — 30-х гг.), появились промышленные образцы приёмников, передатчиков и аксессуаров, предназначенных специально для его нужд. Сейчас любое оборудование для любительской станции можно купить либо в готовом виде, либо в виде наборов деталей для сборки. Самые известные современные производители оборудования для любительского радио — Kenwood , ICOM , Yaesu , Alinco , Elecraft , Ten Tec , MFJ ; до сих пор на слуху исторические марки Hammarlund, Hallicrafters, Collins, Drake, Heathkit. Тем не менее и самостоятельное конструирование достаточно широко распространено.

В совершенно другом положении находились советские радиолюбители. Ассортимент промышленной продукции для них всегда был крайне узок, объёмы выпуска — невелики, а зарубежная техника — почти недоступна [9] . На подавляющем большинстве любительских станций использовалась либо самодельная аппаратура (иногда весьма высокого технического уровня), либо списанная из вооруженных сил и гражданских организаций и самостоятельно переделанная под радиолюбительские требования [10] . Ситуацию отчасти компенсировал труд Б. Г. Степанова , Г. Г. Шульгина , Я. Лаповка , Г. Джунковского , Ю. Кудрявцева , В. Жалнераускаса , В. Дроздова , В. Полякова и других конструкторов, которые публиковали подробные описания своих разработок, рассчитанных на массовое повторение самодеятельными мастерами разной квалификации, в том числе начинающими.

В настоящее время основным инструментом радиолюбителя является, как правило, трансивер , то есть приёмопередатчик, изготовленный в виде единого компактного устройства. Раздельные приёмник и передатчик, обычные до 1950-х годов, сейчас применяют редко. В последние десятилетия непременным атрибутом любительской станции стал компьютер, подключенный к интернету. Компьютер используется не только для учёта связей и получения оперативной информации, но и для управления трансиверами и антеннами, а зачастую и непосредственно участвует в обработке сигнала ( SDR-системы ).

Мощность большинства любительских коротковолновых передатчиков составляет от нескольких десятков до нескольких сот ватт . При благоприятных условиях этого достаточно для связи на любое расстояние в пределах земного шара. Мощность УКВ передатчиков обычно меньше — от единиц до десятков ватт.

Самой важной и при этом самой громоздкой и сложной в постройке и обслуживании частью любительской станции являются, несомненно, антенные устройства. Любители, особенно в городах, сталкиваются с большими трудностями с размещением антенн на крышах и во дворах. Многим приходится довольствоваться простым куском провода, выброшенным из окна на ближайшее дерево, компактной антенной на балконе, а то и комнатной антенной. Иногда в качестве элементов антенны используют даже водосточные желоба и другие металлические конструкции в доме [11] [12] [13] . Те же, кто имеет достаточно места и средств, строят порой очень внушительные сооружения — мачты высотой десятки метров со сложными поворотными антеннами направленного действия.

Статьи о радиолюбительской технике

Из истории

 • Одними из первых любителей, экспериментировавших в области связи на КВ до 1905 года, были ирландец JMC Dennis (позывной DNX), британский принц Филипп (HRH), англичанин A. Megson, бразилец Landell de Moura, американцы Irving Vermilya, W. Pickard, канадец Реджинальд Фессенден , француз Pierre Louis.
 • В России в 1905 году изобретатель Эрик Тигерстед построил дома искровый передатчик, выходил в эфир, мешая радиостанциям военно-морского флота , и даже был арестован по подозрению в шпионаже . Обвинение с него сняли благодаря заступничеству А. С. Попова .
 • В утверждённом в 1908 году министром внутренних дел России «Положении о радиотелеграфных станциях» ничего не говорилось о частных радиостанциях, хотя в проекте 1905 года такой пункт присутствовал.
 • «Закон о радио», принятый в США в 1912 году, отдавал в распоряжение радиолюбителей частоты от 1,5 МГц и выше (длина волны от 200 м и короче). Этот диапазон считался в то время непригодным для сколько-нибудь дальней связи. Для любительских передатчиков устанавливался предел мощности в 1 кВт. Был определён порядок регистрации любительских передатчиков и присвоения позывных. Это был первый законодательный акт, регламентирующий любительскую радиосвязь, он послужил прецедентом для принятия подобных законов в других странах [14] .
 • С 1912 года проводил эксперименты по радиоприему С. С. Жидковский в г. Жмеринка , построил два приёмника, искровый передатчик мощностью 50 Вт и 30-метровую Г-образную антенну. В 1914 г. он также был арестован и обвинён в шпионаже . На суде в феврале 1915 г. обвинению удалось вменить Жидковскому только незаконную эксплуатацию радиоаппаратуры. Приговор — три месяца заключения [15] .
 • В марте 1913 года любительский передатчик был впервые использован для связи в чрезвычайной ситуации. В штате Огайо во время катастрофического паводка река Сайото затопила центр города Колумбус и нарушила проводную связь. 15-летний радиолюбитель Герберт Акерберг (Herbert V. Akerberg) трое суток передавал информацию о бедствии [16] [17] .
 • В декабре 1915 г. в США вышел в свет первый номер журнала «QST» — первого в мире, полностью посвящённого теме любительской радиосвязи. Издается по сей день.
 • Одно из первых в мире QSO (двусторонних связей) провели в 1916 году американцы 2IB и 8AEZ.
 • В связи с Первой мировой войной Конгресс США запретил работу всех радиолюбительских радиостанций [18] . Оборудование должно было быть демонтировано. После окончания войны эти ограничения были сняты. 1 октября 1919 года любительская радиосвязь в США была восстановлена.
 • Первое межконтинентальное QSO состоялось 25 ноября 1923 года между французом Leon Deloy (8AB) из Ниццы и американцами Fred H. Schnell (1MO) из Коннектикута и Джоном Рейнарцем (John L. Reinartz) (1QP/1XAL) на волне около 100 м.
 • С конца 1924 года началось упорядочивание любительских позывных — первая буква стала выбираться в зависимости от страны пребывания. До этого операторы назначали себе позывные по своему усмотрению.
Ф. А. Лбов и его передатчик в 1925 г.
 • 15 января 1925 года вышел в эфир первый в СССР любительский передатчик, его построил Ф. А. Лбов (R1FL) из Нижнего Новгорода (на ключе , тем не менее, работал его друг В. М. Петров). Законодательных норм относительно любительских передатчиков в СССР тогда ещё не было. Лбов заручился согласием местных властей, позывной выбрал сам (R1FL — «Россия, первая, Фёдор Лбов»). Первую же передачу R1FL приняли в Месопотамии ( Ираке ), на расстоянии около 2500 км. Поначалу у Лбова и Петрова не было приёмника, и о том, что их сигналы услышали, они узнавали из телеграмм и иностранных журналов. Станция работала до лета 1927 г., когда Ф. А. Лбову поручили масштабную работу по созданию губернского радиоцентра и на радиолюбительство не осталось времени [19] [20] [21] .
 • 18 апреля 1925 года учреждён Международный радиолюбительский союз ( IARU ).
 • 5 февраля 1926 г. вышло постановление Совнаркома СССР о радиостанциях частного пользования. Первые разрешения на индивидуальные передатчики получили Ф. Лбов из Нижнего Новгорода (O1PA, прежний, неофициальный, позывной Р1ФЛ), Пекин из Москвы (O2PA), Давыдов из Харькова (O3PA), Куприянов из Ленинграда (O4PA) [22] .
 • В 1926 г. американской радиолюбительской лигой (ARRL) учреждён первый в мире радиолюбительский диплом WAC («Работал со всеми континентами»). Диплом № 1 выдан 13 апреля того же года американцу Брендону Вентворту (U6OI).
 • В апреле 1927 года при Обществе друзей радио СССР была создана Центральная секция коротких волн (ЦСКВ), объединявшая любителей — владельцев передатчиков и наблюдателей ( SWL ). Начал выходить орган секции — первый в СССР специализированный журнал для коротковолновиков «RA-QSO-RK» (приложение к журналу «Радио всем») [23] .
 • В сентябре-октябре 1927 г. был проведен первый Всесоюзный «test» (соревнования) по радиосвязи на КВ, в которых приняли участие коротковолновики Ленинграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска и Томска [24] .
 • Радиоаппаратуру для полярной экспедиции У. Нобиле в 1928 г. на дирижабле «Италия» сконструировали и построили итальянские коротковолновики-любители. Сигнал о помощи после катастрофы дирижабля первым принял советский радиолюбитель Н. Шмидт на самодельный одноламповый приёмник [25] .
 • В октябре 1929 г. Н. H. Лащенко (EU5BH, позже — U5AE, UB5OE) из г. Сумы первым в СССР проводит межконтинентальные QSO — с Австралией и островом Ява . Он использовал передатчик мощностью всего 3 Вт при длине волны 21 м, приёмник прямого усиления и Г-образную антенну. В 1936 г. Лащенко выполнил условия диплома WAC, связавшись со всеми континентами [26] .
 • В начале 1932 г. получила позывной первая в СССР женщина-коротковолновик В. Подзорская (EU3EW) из Ленинграда [27] .
 • Одним из радистов разведывательной группы Рихарда Зорге был опытный радиолюбитель Макс Клаузен . Он сам конструировал и строил передатчики и приемники для агентурной связи. Передачи из Токио велись в любительском диапазоне 7 МГц, в радиограммы Клаузен включал выражения из радиолюбительского кода, чтобы они походили на любительский радиообмен. При этом в самой Японии было в то время запрещено иметь не только любительские передатчики, но и коротковолновые приемники, поэтому аппаратуру приходилось тщательно маскировать: передатчик хранился в разобранном виде среди домашнего хлама, приемник монтировался в корпусе обычного радиовещательного приемника [28] .
 • С началом Великой Отечественной войны любительская радиосвязь в СССР была запрещена, все передатчики и приёмники населению предписано сдать в местные органы Всесоюзного радиокомитета на временное хранение под расписку. Выдача разрешений возобновилась весной 1946 года, и первую лицензию получил Э. Т. Кренкель (UA3AA).
 • С 1951 до 1956 года советским радиолюбителям из политических соображений было запрещено проводить связи с коротковолновиками капиталистических стран. До того, с 1949 г., стали аннулировать разрешения у коротковолновиков-военнослужащих. В то же время в 1952—1953 г. радиосвязь на КВ официально стала видом спорта — были учреждены спортивные разряды и институт судей по радиоспорту [29] .
 • Один из лучших связных приёмников предвоенного времени — американский RCA AR-88 — разрабатывался в расчете на радиолюбителей (AR означает Amateur Receiver). Со вступлением США во Вторую мировую войну его стало заказывать военное ведомство для войск связи, не затратив таким образом ни цента на разработку весьма совершенного образца. Приёмник поставлялся в СССР по ленд-лизу и таким путём появился после войны у советских коротковолновиков (одним из них пользовался Э. Т. Кренкель) [30] . То же относится к приёмникам National HRO [en] и некоторым другим.
 • В морских экспедициях Тура Хейердала с борта его судов («Кон-Тики», «Ра», «Ра-2», «Тигрис») работала станция с любительским позывным LI2B. Радистами Хейердала были Кнут Хаугланд («Кон-Тики») и Норман Бейкер .
 • 12 декабря 1961 г. в США запущен первый радиолюбительский спутник OSCAR-1. Спутник проработал на орбите 22 суток, передавая телеграфом сигнал HI HI на частоте 144,983 МГц. В дальнейшем по программе OSCAR (англ.) в разных странах запущено более 70 любительских спутников. Первые советские радиолюбительские спутники РС-1 и РС-2 запущены 26 октября 1978 года с космодрома Плесецк вместе с аппаратом «Космос-1045» [31] .
 • В 1970 г. в майском и июньском номере журнала «Радио» опубликовано описание коротковолнового трансивера конструкции Ю. Н. Кудрявцева (UW3DI). Аппарат немедленно стал популярным, как ни одна конструкция до того. Его повторили в тысячах экземпляров в СССР и других странах; продолжают строить даже в XXI веке.
 • Первое любительское QSO с космическим аппаратом состоялось в ноябре 1983 года. Оуэн Гэрриотт (W5LFL) работал с борта корабля «Колумбия» во время полета STS-9 [32] .
 • Раджив Ганди (VU2RG), заняв в 1984 г. пост премьер-министра Индии, добился отмены ввозных пошлин на любительскую радиоаппаратуру [33] .
 • На борту орбитальной станции «Мир» стояло оборудование для связи на любительских диапазонах. Операторами были Владимир Титов (U1MIR), Муса Манаров (U2MIR, ex UV3AM), Валерий Поляков (U3MIR), Александр Волков (U4MIR), Сергей Крикалев (U5MIR, на Земле UZ3AK), Александр Викторенко (U6MIR), Анатолий Арцебарский (U7MIR), Геннадий Стрекалов (U8MIR), Виктор Афанасьев (U9MIR), Клаус Фладе (DP0MIR, DL1MIR), Томас Райтер (DP0MIR, на Земле DF4TR), Франц Фибёк (OE0MIR), Жан-Пьер Эньере (F6MIR), Норман Тагард (R0MIR, на Земле KB4YSY) и другие [34] [35] .
  В апреле 1993 г. было проведено первое QSO в космосе между кораблем «Дискавери» ( STS-56 ) — оператор Майкл Фоул (KB5UAC), и станцией «Мир» — операторы Геннадий Манаков (U9MIR) и Александр Полещук (R2MIR) [36] .
 • На борту орбитальной станции МКС также установлена и активно используется аппаратура для любительской связи в диапазоне 144—146 МГц. Первое QSO проведено 13 ноября 2000 года, операторы — Сергей Крикалев (U5MIR) на МКС и Муса Манаров (U2MIR) на Земле [35] .
 • Астероид (7912) Lapovok , открытый в 1978 году, носит имя советского коротковолновика, автора популярных радиолюбительских конструкций, многих статей и книг по любительскому радио, Якова Лаповка (UA1FA).

Известные радиолюбители-коротковолновики

См. также: Категория: Радиолюбители

Некоторые знаменитости — коротковолновики [36] :

См. также

Литература

Примечания

 1. И. Казанский (UA3FT) . Как получить разрешение на любительскую радиостанцию. // «Радио», № 3, 1978, с. 52
 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» . Дата обращения: 3 октября 2020.
 3. Приказ Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения» . Дата обращения: 3 октября 2020.
 4. Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации (действующий регламент любительской службы радиосвязи в России) . Дата обращения: 3 октября 2020.
 5. 1 2 Приложение к решению ГКРЧ от 16.04.2018 № 18-45-02 . Дата обращения: 3 октября 2020.
 6. IARU Region 1 HF band plan
 7. IARU region 1 band plan for 472—479 kHz
 8. Рішення № 475 від 21.10.2010 «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 января 2012. Архивировано 11 января 2012 года.
 9. Гусев А. «Прогресс» черепашьим шагом.//«Радио», 1986, № 7, с. 8-10
 10. После войны кое-какая военная радиоаппаратура даже продавалась в магазинах, см.: Переделка «Малютки». // «Радио», 1947, № 1, с. 38
 11. NØJY Antennas (недоступная ссылка) . Дата обращения: 19 декабря 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.
 12. Stealthy/Covert Antennas
 13. Hidden and stealth antennas
 14. В. Сидоров. Мировая и отечественная история любительской радиосвязи
 15. Добряков Ю. Дело крестьянина Жидковского. // Радиофронт, 1935, № 13, с. 7—8
 16. Columbus Mileposts: Nov. 6, 1964 | Hilltop teen was first to transmit from home radio during disaster // The Columbus Dispatch, Apr 17, 2013
 17. В этом году всемирный день радиолюбителя (18 апреля) посвящён 100-летию использования радиолюбительской связи при ЧС
 18. Laster, Clay. Beginner's Handbook of Amateur Radio (неопр.) . — 3rd edition. — ISBN 0-8306-4354-0 .
 19. Наш первый любительский рекорд. Сообщение Ф. А. Лбова. // Радиолюбитель, 1925, № 2, с. 26—27
 20. История одной радиожизни. // Радиолюбитель, 1925, № 2, с. 28
 21. Ф. Лбов. Первые шаги на коротких волнах. // Радиофронт, 1940, № 9 , с. 8—9
 22. О чём писалось в журнале «Радиолюбитель» № 15—16 (октябрь) 1926 г. // «Радио», 1985, № 10, с. 60
 23. Шамшур В. Радиолюбительские журналы. // «Радио», 1954, № 7, с. 59—60 (недоступная ссылка)
 24. Г. Члиянц. Возникновение и развитие соревнований по радиосвязи на КВ
 25. Г. Члиянц. Первые «охотники» за островами и первые «робинзоны»
 26. Г. Члиянц. EU5BH — наш первый DX-мен
 27. Г. Члиянц. Первые женщины-коротковолновики. // Радио, 2002, с. 55
 28. [Radio Communication System Used by Richard Sorge Group, 1933-41 http://www.japanradiomuseum.jp/sorge.html ]
 29. Георгий Члиянц (UY5XE) . Репрессии коротковолновиков (1951—56 гг.) (недоступная ссылка)
 30. RCA's Amazing AR-88 Receivers
 31. Любительской радиосвязи — 100 лет
 32. Owen Kay Garriott
 33. Amateur Radio Siciety Of India. FAQ
 34. Начинающим радиолюбителям.
 35. 1 2 Радио на борту МКС Архивная копия от 31 августа 2010 на Wayback Machine // rs0iss.ru
 36. 1 2 «Коротковолновики — кто есть кто!» Архивная копия от 30 октября 2009 на Wayback Machine // QRZ.RU
 37. Георгий Члиянц. Радиолюбитель — радист легендарного разведчика.
 38. Joe Walsh (WB6ACU) . No Ordinary Average Ham (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 октября 2011. Архивировано 19 августа 2008 года.
 39. Hazard E . Reeves, K2GL

Ссылки