francuski

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
francuski
maternji jezik administrativni jezik važan, drugi ili kulturni jezik frankofone manjine
     maternji jezik      administrativni jezik      važan, drugi ili kulturni jezik      frankofonih manjina
Samoime français,
langue française
Država Francuska , Belgija , Švicarska , Kanada , neke afričke zemlje i druge[1] , vidi frankofone zemlje
Regulatorna organizacija Visoko vijeće za francuski jezik
Ukupan broj govornika 280 miliona ljudi (2020)[1]
Ocjena četrnaest
Status sigurno[2]
Klasifikacija

indoevropski jezici

Kurziv grana
romanski jezici
Galoromanski jezici
francuski
Pisanje latinica ( francusko pismo )
Kodovi jezika
GOST 7.75–97 Fra 745
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre i fra
ISO 639-3 fra
WALS fre
Etnolog fra
Lingvasfera 51-AAA-i
ABS ASCL 2101 i 21
IETF fr
Glottolog stan1290
Wikipedia na ovom jeziku

Francuski (samoime - le français , la langue française ) je jezik Francuza (službeni jezik Francuske ). Jedan od službenih jezika francuskog govornog područja Belgije , Švicarske (uglavnom u Romandiji ) i Kanade (uglavnom u Kvebeku ). Stanovništvo mnogih država Afrike , Kariba ( Haiti i druge), Francuske Gvajane koristi francuski jezik, uključujući i kao službeni jezik .

Pripada indoevropskoj porodici jezika ( italijanska grana , romanska grupa , galoromanska podgrupa ). Razvio se iz narodnog latinskog i otišao dalje od njega nego bilo koji drugi romanski jezik [3] . Pisanje zasnovano na latinici .

Jedan od službenih jezika Ujedinjenih naroda i UNESCO-a . Francuski je službeni jezik velikog broja međunarodnih organizacija i jedan od najviše proučavanih kao strani jezik. Prema podacima međunarodne organizacije „ Frankofonija “, broj ljudi koji zaista govore francuski je oko 274 miliona [4] .

istorija

Vidi: starofrancuski , srednjofrancuski .

Proces koji je odredio razvoj narodnog kolokvijalnog latinskog u poseban francuski jezik zahvatio je epohu od 6. do 8. vijeka.

Najraniji sačuvani tekstovi na starofrancuskom su Strazburske zakletve (842) i Sekvenca Svete Eulalije (kraj 9. vijeka). Srednji francuski je bio pod jakim uticajem klasičnog latinskog .

Sa normanskim osvajanjem Engleske 1066. godine, francuski (u oblicima kao što su anglo-normanski , francuski pravni jezik ) se ukorijenio u Engleskoj kroz tri stoljeća kao jezik plemstva. Francuski je takođe bio zajednički jezik raznih krstaša i postao je jezik krstaških država na Bliskom istoku .

U XII-XIII veku francuski jezik je bio raširen u dvorskim krugovima Nemačke , Flandrije i Holandije . Krajem 13. veka neki italijanski pisci su pisali na francuskom, a posebno na francuskom Marko Polo je napisao čuveni esej o svojim putovanjima.

Odredba Ville-Cotretsa iz 1539. učvrstila je status francuskog jezika kao jedinstvenog državnog jezika u Francuskoj i obavezala lokalnu administraciju da se pri izradi svih administrativnih dokumenata oslanja na svoju parišku normu umjesto na latinicu. Važna prekretnica u istoriji jezika je stvaranje Francuske akademije 1635. godine od strane kardinala Rišeljea . Nešto kasnije (od sredine 17. veka) francuski se počeo koristiti kao međunarodni jezik, ali je ipak glavni vrhunac njegove popularnosti došao u 18. veku, kada je francuski zamenio latinski u diplomatiji, nauci, međunarodnoj kulturnoj razmeni. i književnost. Korišten je u aristokratskim i akademskim krugovima u Velikoj Britaniji , Njemačkoj , Austriji , Holandiji , Italiji , skandinavskim zemljama , Rusiji , Poljskoj , Mađarskoj . Ne-Francuzi kao što su Lajbnic , Galijani , Fridrih II , Katarina II , Kazanova pisali su svoja dela na francuskom. Francuski je ostao jedini službeno priznati međunarodni jezik do Prvog svjetskog rata [5] [6] .

Francuzi u svetu

Vidi: Frankofoni , Frankofone zemlje , Kolonije Francuske , Kategorija: Francuzi u svijetu .
Regionalne i nacionalne varijante francuskog jezika

Evropa

Poznavanje francuskog jezika u Evropskoj uniji [7]
Vidi: belgijski francuski , francuski u Švicarskoj .
Francuska
Vidi: Toubonski zakon , Jezička politika u Francuskoj .

Prema francuskom ustavu , jezik je postao zvaničan 1992. godine. Svi službeni dokumenti i ugovori moraju biti na francuskom jeziku. Ako oglas sadrži strane riječi, potrebno je obezbijediti njihov prijevod.

Na teritoriji Francuske postoje sledeće grupe dijalekata[8] :

U modernoj Francuskoj dijalekti se koriste u ograničenoj mjeri; karakteriše ih različit stepen očuvanosti: u većini regiona možemo govoriti o očuvanju nekih dijalekatskih struktura u jednom ili drugom delu dijalekatske oblasti, ili o prisustvu lokalnih posebnosti u regionalnim varijantama francuskog jezika; središnji dijalekti (Francis, Orléans i drugi) gotovo su potpuno zamijenjeni književnim jezikom; samo se dijalekti sjeverne grupe koriste relativno stabilno ( valonski i pikardski dijalekti koriste vlastiti pravopis , na tim dijalektima nastaju književna djela, materijali o njima se objavljuju u periodici)[9] .

sjeverna amerika

Vidi: Francuzi u SAD ( Luizijana , Nova Engleska[1] [10] ).
Distribucija govornika francuskog u 6 zemalja u 2021.
Kanada
Vidi: Francuski u Kanadi .

To je službeni jezik pokrajine Quebec i jedan od dva službena jezika cijele Kanade i pokrajine New Brunswick . U Kvebeku, zakon o francuskom jeziku zahtijeva da se sva djeca, osim djece kanadskih državljana koji govore engleski, uče na francuskom jeziku u državnim školama.

Karipske zemlje

Afrika

Francuzi u Africi
Vidi: Francuzi u Magrebu (Mauritanija, Maroko, Alžir, Tunis).

Ograničena distribucija [11] :

Bliski istok

U prvoj polovini 20. stoljeća francuski se koristio u Siriji i Libanu , ali su ga kasnije zamijenili arapski i engleski. Trenutno zadržava neke pozicije u Libanu [12] .

Region Indijskog okeana

Jugoistočna Azija

Vidi: Francuzi u Kambodži , Francuzi u Vijetnamu .

zemlje Okeanije

Međunarodni značaj

Vidi: Galomanija .

Kao sredstvo međunarodne komunikacije, francuski je bio posebno rasprostranjen u Evropi od Portugala do Rusije u 17. - prvoj polovini 19. veka. Bio je to jezik kulture i obrazovanja, kojim su govorili učeni svijet i aristokracija [12] .

Francuski je dugo bio jezik diplomatije. francuski je zamijenio latinski u diplomatiji; Prvi međunarodni ugovor koji je u potpunosti napisan na francuskom bio je Raštatski mir (1714.). Pregovori na Bečkom kongresu vodili su se na francuskom jeziku, a sam Meternih je smatrao francuski najboljim lingua franca za diplomatiju. Francuski kao jezik diplomatije počeo je gubiti na značaju, počevši od pregovora o Versajskom ugovoru (iako bi i tu, u slučaju neslaganja, prevagnuo francuski tekst) [13] .

Danas je evidentan pad učestalosti upotrebe francuskog jezika u međunarodnim organizacijama. Iako francuski jezik ima pozitivno mišljenje o sebi u svijetu, on se sve manje koristi. U UN-u, Agencija za frankofoniju ima status posmatrača od 1995. godine. Ipak, engleski kao radni jezik zauzima dominantno mjesto, iako su 56 od 185 zemalja članica UN članice Frankofonije, a većina njih traži od sekretarijata UN-a da s njima komunicira na francuskom. Mala upotreba francuskog u velikoj meri zavisi od uslova za zapošljavanje zaposlenih (znanje francuskog nije uslov), rasprostranjenosti okruženja u kojem se govori engleski i od smanjenja budžeta [14] .

Francuski je službeni jezik u EU . Budućnost francuskog jezika zavisi od njegove pozicije u EU koja se menja. Ulazak Finske , Austrije , Švedske u EU dodatno je oslabio poziciju Francuza, jer ove zemlje koriste engleski kao sredstvo komunikacije. Proširenje EU dovodi do nemogućnosti poštovanja principa Rimskog ugovora da su jezici svih država članica službeni jezici EU [15] .

Čuveni francuski lingvista R. Chaudanson iznio je radikalan prijedlog: da se zadrže tri radna jezika - engleski , francuski i njemački . Prema riječima bivšeg premijera Francuske L. Jospina , „unutar EU, jezička raznolikost je jedan od najvažnijih zadataka. Od toga zavisi koje će mjesto francuski jezik zauzeti u Evropi, koliko će zadržati svoju privlačnu snagu u svijetu. Nijedan jezik ne može postati jedini jezik komunikacije u institucijama EU. Zato Francuska radi na jačanju francuskog kao radnog jezika” [16] .

Fonetika

Vidi: Francuska fonologija .

Hifenacija

Broj slogova jednak je broju samoglasnika govornih glasova. Slog je otvoren ako se završava samoglasnikom: lit [li]; i zatvoreno ako se završava na suglasnik: lire [liʁ]. Pravila slogana [17] : 7 :

 • Granica između samoglasnika i suglasnika (osim jednosložnih riječi). Varijante početka sloga:
  • Suglasnik između samoglasnika: attaquer [a-ta-ke].
  • A suglasnik [ʁ, l] sa prethodnim suglasnika (osim za RL dividende): Patrie [pa-tʁ i], dvostih, [KU- pl ɛ].
  • Poluglas [j, w, ɥ] s prethodnim suglasnikom: le mariage [lə-ma- ʁj aʒ], moi [ mw a], spirituel [spi-ri- ɛl].
 • Granica između suglasnika:
  • Dva: parler [paʁ-le], marcher [maʁ-ʃe].
  • Tri od kojih prvi ide na prethodni slog, a druga dva na sljedeći: actrice [ak-tʁis].
  • Dva identična suglasnička zvuka na spoju dvije riječi izgovaraju se odvojeno: il lit [il-li].

Naglasak u riječima uvijek je na posljednjem slogu. U govornom toku riječi se kombinuju u ritmičke grupe. U ovom slučaju, naglasak pada samo na zadnji slog posljednje riječi grupe [18] : 34 .

Povezivanje riječi

Postoje slučajevi formiranja zajedničkog sloga između dvije susjedne riječi:

 • Elysia - gubitak završnog samoglasnika pri susretu s početnim samoglasnikom. Neizgovorivo slovo je zamijenjeno apostrofom >> : d'Artagnan [daʁ-ta-ɲɑ̃] umjesto de Artagnan [də aʁtaɲɑ̃].
 • Lièzon - spajanje završnog neizgovorivog suglasnika na početni samoglasnik s pojavom novog zvuka: trois amis [tʁwɑ-za-mi] umjesto [tʁwɑ ami]. Liezon povezuje riječi samo unutar ritmičke grupe.
 • Enchaînement [ɑ̃ʃɛnmɑ̃] - spajanje konačnog suglasnika na početni samoglasnik bez pojave novog zvuka: il est [i-le] umjesto [il e]. Završni samoglasnik se također može pridodati početnom samoglasniku: il a été [il ae -te] umjesto [il ɑ ete], il a appris [il aa -pʁi] [19] : 190-191 .

Konsonanti

Bučno str
b
f
v
t
d
s
z
k
g
ʃ
ʒ
Sonanti [19] : 203 m
j
n
w
ɲ
ɥ
l

r

Većina francuskih suglasnika slična je odgovarajućim suglasnicima u ruskom jeziku. Konačni glasovi nisu zapanjeni [18] : 18-19 .

Samoglasnici

Prednji [19] : 195 Pozadi
Unbroken Uništeno
cisto nosovi. cisto nosovi. cisto nosovi.
Zatvoreno i
e
y
ø
u
o
Otvori ɛ
a
ɛ̃

œ, ə

œ̃

ɔ
ɑ
ɔ̃
ɑ̃

Naglašeni i nenaglašeni samoglasnici se izgovaraju podjednako jasno [18] : 6 .

Istorijski (po prirodi) dužine samoglasnika [o], [o], [ɑ], nazalni [ɑ, ɛ, ɔ, œ] pojavljuje u zatvoren naglasio slog: jaune [ʒoːn], Feutre [Fotr], biljka [ plɑ̃ːt], centar [sɑ̃ːtr] [18] : 18 . Istorijska dužina se često označava slovima sa cirkumfleksom >> : fête [fɛːt] [17] : 21 .

Ritmičke dužini od bilo kojeg drugog samoglasnika se formira u zatvorenom naglasio slog prije konačnog [r, v, ʒ, z, vr]: dur [Životinje], Veuve [vœːv], rouge [ruːʒ], grise [Griz], livre [liːvr] [18 ] : 18 .

Pisanje

Aa ɑ Nn ɛn
Bb biti Oo o
Cc se Pp pe
Dd de Qq ky
Ee ø Rr ɛr
Ff ɛf Ss ɛs
Gg ʒe Tt te
Hh Uu y
I i i Vv ve
J j ʒi Ww dubləve
Kk Xx iks
Ll ɛl Yy igrɛk
Mm ɛm Zz zɛd
Vidi: Francuski alfabet , Promjene francuskog pravopisa (1990.) .

Francuski alfabet ima 26 latiničnih slova , dopunjenih dijakritičkim znakovima i latiničnim ligaturama Æ æ , Œ œ .

Slova i kombinacije slova koje se koriste u stranim riječima : k (u engleskom, grčkom, arapskom [20] : kilo ), w ( vagon [vagɔ̃] ), neizgovoriv aspirat h (u njemačkom, turskom, arapskom [20] ), ch ( chœur [koer]), pH (na grčkom: philologue [filɔlɔg]) [18] : 20-21. Ligature se nalaze u riječima posuđenim iz latinskog: nævus [nevys] , cæcum [sekɔm] , œsophage [ezɔfaʒ] , Œdipe [edip] .

Naglašena slova

Znakovi sa slovima A, E, I, O, U, Y, C ukazuju na specifičan izgovor i za razlikovanje riječi koje zvuče isto ( homofoni ) u pisanju.

Zamjena slova s ​​dijakritičkim slovima bez dijakritičkih znakova je pravopisna greška [21] [22] . Početne skraćenice se pišu bez dijakritičkih znakova : CEE ( Communauté Économique Européenne ); zadrže grafičke skraćenice: É .- U. ( Sjedinjene Države ).

Potpiši Pisma Opis
Akut
akcent aigu
Éé [e] u otvorenom slogu: répétér [re-pe-te] [19] : 212
Gravis
akcentni grob
È
Aa
Ùù
[ɛ] u zatvorenom slogu: mère [mɛr].
Для различения на письме: à — предлог, a — форма глагола avoir; là — наречие, la — артикль или местоимение, où — наречие, ou — союз…
Циркумфлекс
accent circonflexe
Ââ
Êê
Ôô
Î î
Ûû
â — [ɑ], ê — [ɛ], ô — [o]. Циркумфлекс может указывать на долготу в закрытом ударном слоге >> .
î, û — не изменяет произношение. Для различения на письме: dû — причастие, du — артикль… [18] :26 .
С 1990 года допускается неупотребление циркумфлекса над i, u , кроме слов dû, mûr, sûr, jeûne , форм глагола croître , имён собственных и некоторых других случаев [23]
Трема́
tréma
Ëë
Ï ï
Üü
Ÿÿ
Обозначает самостоятельно читаемую букву, исключая чтение диграфа : can [kanɔe] , ég ste [egɔist] . Встречается редко, особенно ü, ÿ , представленные только в редких именах собственных (Aÿ, Freÿr, Ysaÿe), а также в ставшем нарицательным слове capharnaüm и в глаголе crapaüter (вариант написания crapahuter ).
С 1990 года вместо традиционного -guë с непроизносимым ë допускается написание -güe: ciguë, cigüe [sigy] ; и вместо -geu- с непроизносимым e-geü-: vergeure, vergeüre [vɛrʒyr] [24]
Седиль
cédille
Çç Стоит только перед гласными a, o, u, означая звук [s] [19] :213 . Используется для сохранения орфографии морфемы во всех её формах: lancer — lançons, France — français

Апостроф

Знак апостро́фа заменяет выпадающие из произношения гласные буквы в конце слов, и соединяет со следующим словом, начинающимся с гласной буквы или немой h (явление элизии >> ) [19] :213-214 :

В каких словах используется Примеры
A la (артикль или приглагольное местоимение) l ' eau, je l ' aime
l ' habitude (но с h придыхательной: la haie [18] :25 )
E
[ə]
1. le, je, me, te, se, ce, ne
2. de, jusque (предлоги)
3. que (союз)
4. lorsque, quoique, parce que, puisque (союзы)
5. presque, quelque (наречия)
6. entre- (приставка)
1. je m ' appelle, c ' est loin, je n ' ai pas
2. un roman d ' Émile Zola, jusqu ' ici
3. qu ' il vienne
4. lorsqu ' il arrive
5. только: presqu ' île, quelqu ' un (une)
6. entr ' apercevoir, s ' entr ' aimer [25] :10-11
I si (союз, перед местоимением il, ils) s ' il vous plaît

Правила чтения

Орфография французского языка является в значительной степени этимологической, подобно английскому языку и отражает многие положения фонетики старофранцузского языка X—XIV вв. (в котором были дифтонги , трифтонги , аффрикаты , произносимые флексии[1] ), тогда как современная фонетика сильно ушла вперёд. По этой причине существует большое количество правил чтения и исключений из них. Наряду с английской орфографией, орфография французского языка является одной из самых сложных для изучения среди европейских языков. Чтение письменного текста по сравнению с английским языком опирается на более последовательные и однозначные правила, но в то же время правильное написание сложных слов нужно заучивать наизусть, как и в английском языке. В этих случаях в учебниках и словарях могут даваться транскрипции.

Непроизносимые буквы [19] :211-212 [18] :25 :

 • Конечные согласные p, b, t, d, s, z, x : bras [brɑ] , camp [kɑ̃] , nid [ni] .
 • r в окончаниях -ier, -er (инфинитив глаголов I-й группы и другие слова): ouvrier [uvrije] , boulanger [bulɑ̃ʒe] , arriver [arive] . Кроме односложных слов: hier [jɛr] , cher [ʃɛr] ; и некоторых многосложных: hiver [i-vɛr] .
 • e конечная: fable [fɑbl] , joie [ʒwa] . Кроме односложных служебных слов: le, de, se… [lə], [də], [sə] .
  e после или перед гласной: je saluerai [ʒə salyre] , asseoir [aswar] .
 • h немая: l'homme [lɔm] , cahier [kaje] .
  h придыхательная (не участвует в элизии и льезоне ). В фонетической транскрипции отмечается апострофом: la haie [la 'ɛ] .

Двойные согласные буквы произносятся как один звук: pomme [pɔm] , addition [adisjɔ̃] [18] :19 .

В таблицах ниже приведены только основные правила [25] :3-5 :

Согласные звуки
Звук Буквы Примеры
p p pour [pur]
b b beau [bo]
t t tout [tu]
d d dans [dɑ̃]
k c (кроме перед: e, i, y),
qu, k, q, ch
coq [kɔk] , quel [kɛl]
g g (кроме перед: e, i, y),
gu (перед: e, i, y)
gare [gar] , guide [gid]
f f, ph femme [fam] , phare, [far]
v v vous [vu]
s s, ss, c (перед: e, i, y),
ç, sc, t (перед: i + гласн.)
sac [sak] , patience [pasjɑ̃s]
z z, s (между гласн.) zone [zon] , maison [mɛzɔ̃]
ks x, cc (перед: e, i) extra [ɛkstra] , accent [aksɑ̃]
gz x examen [ɛgzamɛ̃]
ʃ ch chose [ʃoz]
ʒ j, g (перед: e, i, y),
ge (перед: a, o, u)
jour [ʒur] , georgette [ʒɔrʒɛt]
l l les [le]
r r roue [ru]
m m même [mɛm]
n n non [nɔ̃]
ɲ gn ligne [liɲ]
Согласные в иностранных словах
ŋ ng (англ. [26] [27] :49 ) parking [parkiŋ] , meeting [mitiŋ]
j (англ. [27] :45 ) jazz [dʒaz] , jean [dʒin]
tch (англ., исп. [27] :39 ) Tchad [tʃad]
Гласные звуки
Звук Буквы Примеры
a a, à la [la]
ɑ a, â pas [pɑ] , pâte [pɑt]
e e, é les [le] , et [e] , été [ete]
ɛ e, è, ê, ei, ai, aî elle [ɛl] , frère [frɛr] , mais [mɛ]
i i, î, ï, y il [il]
o o, ô, au, eau mot [mo] , faute [fot]
ɔ o sort [sɔr]
y u, û, ü tu [ty]
ø eu, œu, eû jeûne [ʒøn] , œufs [ø] , feu [fø]
œ eu, œu, œ jeune [ʒœn] , œuf [œf] , œil [œj]
ə e le [lə] , regarder [rəgarde]
u ou, oû nous [nu]
Носовые
ɑ̃ an, am, en, em sans [sɑ̃] , présent [prezɑ̃]
ɛ̃ in, im, ain, aim, en, ein saint [sɛ̃]
ɔ̃ on, om bon [bɔ̃]
œ̃ un, um brun [brœ̃]
Полугласные
j il, ille, y,
i (перед гласн.)
rail [rɑj] , taille [tɑj] , fille [fij] ,
payer [peje] , pied [pje]
w
( + a, i, ɛ, ɛ̃)
oi, ou, w, wh, oin moi [mwa] , oui [wi] ,
ouest [wɛst] , oindre [wɛ̃dr]
ɥ
( + гласн.)
u lui [lɥi]

Грамматика

Разговорной форме французского языка свойственен аналитизм , когда грамматические категории выражаются в основном служебными словами (артиклями, предлогами, приглагольными местоимениями) и порядком слов. Письменная форма флективно -аналитическая с элементами агглютинации . Флексия у глаголов определяет формы единственного числа в презенсе и имперфекте индикатива[1] . Агглютинативно обозначаются признаки женского рода (окончание -e ) и множественного числа (окончание -s ) существительных и прилагательных[1] .

Имя существительное

Существительные характеризуются грамматическими категориями рода и числа, которые отчасти выражены морфологически (изменением существительного), но главным образом синтаксически [28] :24 — при помощи артиклей и местоимённых прилагательных ( детерминативов ). Во французском языке два грамматических рода: мужской и женский . Большинство латинских слов среднего рода во французском языке перешло в мужской [ источник не указан 712 дней ] .

Артикльслужебное слово , используемое только вместе с существительным для обозначения его грамматических значений и категорий [29] :69 :

 • Род: un ami — une amie (друг — подруга).
 • Число: une mer — des mers (море — моря).
 • Определённость-неопределённость (известность или неизвестность): Le train est arrivé — Поезд пришёл (которого ждали) // Un train est arrivé — Пришёл поезд (какой-то) [30] :72 .
 • Обобщённость или единичность: L' homme peut transformer la nature — Человек (человечество) может преобразовать природу // Un homme peut transformer la nature — Человек (любой отдельно взятый) может преобразовать природу.
  В выражении одного понятия как части другого: La baleine est un mammifère — Кит это млекопитающее (один из млекопитающих).
 • Исчисляемость и неисчисляемость: Pour faire un gâteau il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes — Чтобы приготовить сладкий пирог нужна мука, масло, сахар, яйца, яблоки.
Вид артикля [18] :48-52 Муж. род, ед. ч. Жен. род, ед. ч. Множ. ч.
Неопределённый un une des
Определённый le (l') la (l') les
Частичный (предлог de + опр. арт.) du (de l') de la (de l')
Слитный
(предлоги de, à + опр. арт.)
du (de + le)
au (à + le)
des (de + les)
aux (à + les)

Есть множество случаев неупотребления артикля. Например, при наличии местоимённого прилагательного или количественного числительного. В тех случаях, когда слово используется вне контекста: это могут быть заголовки словарных статей и рекламных объявлений, магазинные вывески, товарные ярлыки, адреса, названия книг [29] :89-91 .

На род существительного может указывать его суффикс [29] :35-41 и значение . Женский род некоторых существительных, обозначающих людей и животных, образуется прибавлением немого (непроизносимого) окончания -e к существительному мужского рода: un ami — une amie [œ̃-na-mi] — [y-na-mi] [17] :39 (друг — подруга), un ours — une ourse [œ̃-nuʀs] — [y-nuʀs] (медведь — медведица). Множественное число, в общем случае, образуется прибавлением немого окончания -s : un enfant — des enfants [œ̃-nɑ̃-fɑ̃] — [de-zɑ̃-fɑ̃] (ребёнок — дети) [19] :10-15 . В данных примерах, в разговорной речи, на род и число существительного указывает только его артикль.

Имя прилагательное

Прилагательные (не все [28] :39 ) согласуются с существительными в роде и числе: un chapeau vert — une robe vert e (зелёная шляпа — зелёное платье), un livre intéressant — des livres intéressant s (интересная книга — интересные книги). Прилагательное в качестве определения как правило располагается после определяемого существительного. Прилагательное как именная часть сказуемого обычно стоит после глагола- связки : ses parents sont heureux (его родители (есть) счастливы) [31] :40, 46 . Перед существительным как правило стоят некоторые односложные и двусложные прилагательные: grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux… (большой, маленький, хороший, плохой, молодой, старый…). Некоторые прилагательные изменяют своё значение, в зависимости от позиции: un homme grand — un grand homme (высокий человек — великий человек), un cahier propre — mon propre cahier (чистая тетрадь — моя собственная тетрадь).

Местоименное прилагательное употребляется только вместе с существительным (в отличие от местоимения , которое заменяет существительное): « Ce tableau est joli. Quel tableau est joli? — Celui-ci // Эта картина красивая (указательное местоимённое прилагательное). Какая картина красивая? (вопросительное местоимённое прилагательное) — Эта (указательное местоимение)». Виды местоимённых прилагательных: указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые [31] :32-39 .

Местоимение

Приглагольные Самостоятельные
Подлежащее Прямое
дополнение
Косвенное
дополнение
Подлежащее
или дополнение
je я me меня me мне moi я
tu ты te тебя te тебе toi ты
il он le его lui ему lui он
elle она la её ей elle она
nous мы nous нас nous нам nous мы
vous вы vous вас vous вам vous вы
ils они les их leur им eux они
elles elles

Местоимение заменяет собой имена лиц, предметов, и целые высказывания. В предложении местоимение выполняет роль существительного. Виды местоимений [31] :54-87 :

 1. Личные (pronoms personnels):
  • Приглагольные. Личная форма глагола всегда употребляется с местоимением, кроме формы повелительного наклонения переходных и непереходных глаголов [29] :144-145 . Местоимение il может употребляться с безличным глаголом или глагольным оборотом: il pleut (идёт дождь), il fait… (нужно), il est… , il ya… (имеется) [32] :165-166 .
  • Самостоятельные: Je chante. Qui chante? — Moi // Я пою (приглагольное местоимение). Кто поёт? — Я (самостоятельное).
  • Возвратные для 3-го лица: приглагольное se : il se lave (он моется) и самостоятельное soi : il faut croire en soi (нужно верить в себя). Приглагольные местоимения в роли прямого дополнения me, te, nous, vous имеют возвратное значение, если они выражают то же лицо, что и подлежащее [19] :54 : je m' appelle… (меня зовут…), nous nous achetons des livres (мы покупаем себе книги).
  • Местоимения-наречия: en, y.
 2. Указательные (p. démonstratifs): / ce, это / celui, этот, тот / celle, эта, та….
 3. Притяжательные (p. possessifs): / le mien, мой / la mienne, моя / les miens, мои (муж. р.) / les miennes, мои (жен. р.)….
 4. Относительные (p. relatifs): / qui, который, которая, которое / que, которого, которую / quoi, что….
 5. Вопросительные (p. interrogatifs): / к подлежащему : qui? qui est-ce qui? кто? / qu' est-ce qui? что?… [18] :113 .
 6. Неопределённые (p. indéfinis): / quelque chose, что-то / quelqu'un, кто-то / on, personne, никто / rien, ничто / tout, всё….

Имя числительное

Количественные — отвечают на вопрос «сколько?». Не изменяются в роде и числе, кроме: un 1 (м. р.) — une (ж. р.), vingt 20, cent 100 (ед. ч.) — vingts, cents (мн. ч.). Делятся на простые (состоят из одного слова): единицы 0—16, десятки 10—60, 100, 1000; и сложные (состоят из двух и более слов): единицы 17—19, десятки 70—90 и все другие числа [31] :48-54 .

0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 100 cent 1000 mille (mil)
1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 101 cent un 1001 mille un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 102 cent deux 1900 mille neuf cent s
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 103 cent trois 1988 mille neuf cent quatre-vingt-huit
4 quatre 14 quatorze 2000 deux mille
5 cinq 15 quinze 40 quarante 200 deux cent s 2020 deux mille vingt
6 six 16 seize 50 cinquante 201 deux cent un
7 sept 17 dix-sept 60 soixante 202 deux cent deux 1 000 000 un million
8 huit 18 dix-huit 221 deux cent vingt et un 1 000 000 000 un milliard
9 neuf 19 dix-neuf 222 deux cent vingt-deux

Числительные от 70 до 99 имеют особенности составления:

70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze… 79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingt s 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux… 89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze… 99 quatre-vingt-dix-neuf

Названия десятков 80 и 90 основаны на двадцатеричной системе счисления , десятка 70 — на шестидесятеричной . На востоке и юго-востоке Франции, в Бельгии и Швейцарии встречаются другие их названия: 70 septante, 80 huitante / octante, 90 nonante [33] .

Количественные числительные могут субстантивироваться (становиться именами существительными):

 • При добавлении к ним артикля: deux — un deux (два — двойка), quatre — un quatre (четыре — четвёрка). Такие числительные всегда мужского рода и по числам не изменяются.
 • При добавлении артикля и суффикса -aine . Так образуются собирательные числительные [32] :57 женского рода, обозначающие приблизительное количество: huit — une huitaine (8 — примерно 8, неделя), dix — une dizaine (10 — десяток, примерно 10), douze — une douzaine (12 — дюжина , примерно 12), quinze — une quinzaine (15 — примерно 15, две недели).

Дробные числительные образуются при помощи количественных числительных в числителе и порядковых числительных в знаменателе начиная с числа «5»: un cinquième (1/5), deux sixièmes (2/6). Но: un demi или une moitié [32] :59 (1/2, половина), un tiers (1/3, треть), un quart (1/4, четверть). Десятичные дроби произносятся со словом virgule (запятая): 4,2 — quatre, virgule, deux.

Порядковые — отвечают на вопрос «какой?», «который?». Образуются прибавлением суффикса -ième к соответствующим количественным числительным (кроме premier, première / первый, первая): deux — deuxième (2 — второй), trois — troisième (3 — третий), dix-sept — dix-septième (17 — семнадцатый), vingt et un — vingt et unième (21 — двадцать первый).

Современная грамматика относит порядковые числительные к категории имён прилагательных.

Глагол

Глаголу присущи грамматические категории лица , числа, наклонения и времени . Залог выражается только переходными глаголами [34] . Есть и неличные формы глагола: инфинитив , причастие , деепричастие [31] :89 .

Группы спряжений

По типам спряжения глаголы делятся на три группы [31] :90 :

I — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er (кроме aller и envoyer ). Наиболее многочисленная группа, насчитывающая около 4 тыс. глаголов.
II — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir и имеющие суффикс -iss- во множественном числе в Indicatif Présent и во всех его производных формах. Таких глаголов порядка 300.
III — все остальные глаголы (около 100) с окончаниями инфинитива -re, -oir, -ir (без суффикса -iss- ), и глаголы aller и envoyer . Это мёртвый, архаичный тип спряжения, глаголы которого постепенно выходят из употребления, а новые не образуются.

Система времён

 • Абсолютные времена — отражают время какого-либо события по отношению к моменту речи. К абсолютным временам изъявительного наклонения относятся: Présent, Passé simple, Passé composé, Futur simple.
 • Вспомогательные времена — отражают время какого-либо события по отношению к прошедшему или будущему. К ним относятся: Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Futur dans le passé [29] :220 .

Образование времён.

 • Простые времена (temps simples) образуются спряжением основного глагола. (Présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Сложные времена (temps composés): «сложные времена» потому что, они образуются с помощью вспомогательного глагола avoir или être + Participe passé ( причастие прошедшего времени) основного глагола. (Passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur antérieur) Так же по мимо этих двух групп выделяют ещё две:
 • Непосредственные времена эти времена не входяи ни в одну из выше перечислиных групп. В эту группу входит только три спряжения Futur proche, passé récent et présent immédiatement
 • Сверхсложные времена (temps surcomposés) сейчас эта группа спряжений не используется во французском языке. Особенность глаголов в surcomposé это то что присутствует два вспомогательных глагола . Это спряжения относятся к сложным временам, только к ним добовляеться «surcomposé» (Passé surcomposé, plus-que-parfait surcomposé, passé antérieur surcomposé, futur antérieur surcomposé …)
Времена наклонений и неличных форм глагола [32] :86-87, 97
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Indicatif Présent Imparfait
Passé simple

Passé composé
Plus-que-parfait
Passé antérieur

Passé récent

Futur simple
Futur proche

Futur antérieur

Subjonctif Présent Imparfait

Passé
Plus-que-parfait

Conditionnel Présent Passé 1 re forme
Passé 2 e forme
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé
Gérondif
(деепричастие)
Présent (по форме совпадает
с Participe Présent [32] :193 )
passé

Пассивная форма

Пассивная форма глагола (в русском языке её ещё часто называют страдательная форма глагола)

Образуется с помощью глагола Être + Participe passé.

В современном французском иногда пассивный залог можно услышать через фразу «se faire»

Предложение

Порядок слов фиксированный. В повествовательном предложении типичный порядок прямой ( подлежащеесказуемоедополнение , SVO). Прямое дополнение предшествует косвенному: je donne le livre à mon frère (я даю книгу брату). Если дополнение выражено местоимением, используется порядок SOV: je vous connais (я вас знаю) [35] .

Общевопросительные предложения образуются в разговорной речи при помощи интонации : il vient? (он идёт сюда?); стандартно при помощи частицы est-ce que (так ли, что): est-ce qu'il vient? ; при помощи обратного порядка слов ( инверсии ), использующегося в литературе: vient-il? [35] .

Приглагольное отрицание двойное: je ne suis pas jeune (я не (есть) молодой). В современном разговорном языке частица ne часто опускается [35] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Челышева, 2017 .
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Du françois au français (фр.)
 4. La langue française dans le monde / Organisation internationale de la francophonie. — Paris: Nathan, 2014.
 5. Белякова Т. А. Французский язык в международном общении: Curiculum vitae
 6. Т. Скоробогатова. Язык международного общения
 7. Europeans and their Languages / European Commission. — 2006.
 8. Гак, 1990 .
 9. Реферовская и др., 2001 , с. 242—245.
 10. Реферовская и др., 2001 , с. 196.
 11. Реферовская и др., 2001 , с. 197.
 12. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 198.
 13. Le français, langue de la diplomatie?
 14. Чернов И. В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПб. , 2006. — С. 45.
 15. Treaty of Rome to build a European Economic Community, 25 March 1957// http://www.treatyofrome.com/treatyofrome.htm Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine
 16. Чернов И.В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПбГУ, 2006. — С. 83. — 224 с.
 17. 1 2 3 Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка. — МГУ, 1973. — 103 с.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Заславская П.И. и др. Грамматика французского языка. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1978. — 323 с.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дауэ К.Н., Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. — М. : Просвещение, 1977. — 272 с.
 20. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 203.
 21. Académie française, accentuation (недоступная ссылка) . Дата обращения: 8 февраля 2013. Архивировано 14 мая 2011 года.
 22. Banque de dépannage linguistique , Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1438 Архивная копия от 6 ноября 2014 на Wayback Machine
 23. II.4. Accent circonflexe // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 24. III.4. Tréma : déplacé sur la voyelle qui doit être prononcée // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 25. 1 2 Dubois J. et al. Orthographe. — P. : Larousse, 2011. — 114 с.
 26. Реферовская и др., 2001 , с. 205, 207.
 27. 1 2 3 Ганцкая Т. От буквы к звуку. Справочник по французской орфоэпии. — М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. — 64 с.
 28. 1 2 Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. — М. : Высшая школа, 1970. — 176 с.
 29. 1 2 3 4 5 Бабаян М.А., Флерова Н.М. Практическая грамматика французского языка. — М. : Внешторгиздат, 1964. — 502 с.
 30. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. — М. : Русский язык, 2000. — 1056 с.
 31. 1 2 3 4 5 6 Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. — М. : Высшая школа, 1990. — 239 с.
 32. 1 2 3 4 5 Костецкая И.О., Кардашевский В.И. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. — изд. 7-е, перераб. — М. : Высшая школа, 1973. — 278 с.
 33. Реферовская и др., 2001 , с. 246.
 34. Реферовская и др., 2001 , с. 220.
 35. 1 2 3 Реферовская и др., 2001 , с. 237—238.

Литература