Camera roll

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Film je fotografski materijal na fleksibilnoj polimernoj podlozi, namijenjen za različite vrste fotografije[1] . To je prozirna baza na koju se nanosi fotosenzitivna emulzija . Kao rezultat ekspozicije u emulziji, formira se latentna slika koja se tokom dalje hemijske obrade pretvara u vidljivu sliku .

Kao rezultat hemijske obrade fotografskog filma, u njemu se može formirati negativna ili pozitivna slika. U prvom slučaju film služi kao međunosač, koji se vrši štampanjem pozitiva na fotografskom papiru , fotografskom filmu ili pozitivu na folijama fotografskih ploča . Osim toga, digitalna slikovna datoteka može se dobiti od filmskog negativa nakon skeniranja filmskim skenerom[2] .

Filmovi raznih formata

istorija

Rani fotografske procese kao što su dagerotipija i calotype nije uključuju upotrebu filma: dagerotipima su snimljeni na bakra ploču, i calotypes su napravljene na papiru impregniran sa srebrom halogenida [3] . Proces mokrog kolodija , koji se pojavio sredinom 19. stoljeća, zasnivao se na fotografskim pločama napravljenim na staklenoj podlozi[4] . Uprkos krhkosti i glomaznosti, fotografske ploče su bile bolje od ostalih medija pogodnih za fotografisanje, zbog hemijske inertnosti i dimenzionalne stabilnosti stakla. Nakon pojave prvih fotografskih filmova, fotografske ploče ostale su u upotrebi nekoliko desetljeća, a u nekim granama nauke, poput astrofotografije i registracije nabijenih čestica, korištene su do 2000-ih.

Prvi fleksibilni rolni fotografski materijal i kameru za njega kreirao je 1875. godine poljski inženjer Leon Warnerke[5][6] [7] . Suha kolodijska emulzija nanesena je na papirnu podlogu, držana na njoj gumiarabikom i nakon razvoja prebačena na staklo[8] . Godine 1882, na Sveruskoj izložbi u Moskvi, fotograf-pronalazač iz Rostova na Donu, Ivan Boldyrev, predložio je "smolastu traku" kao zamjenu za lomljive staklene fotografske ploče[9] [10] . Predstavljene uzorke odobrili su neki ruski naučnici, o njima su pisale novine, ali Boldyrev nije imao sredstava da uspostavi industrijsku proizvodnju takvog supstrata [11] . Podaci o tome kako je autor izuma uspio eliminirati neizbježno uvijanje fleksibilne podloge nakon zalijevanja i sušenja emulzije, kakva je bila njena trajnost i, što je najvažnije, hemijski sastav i tehnologija proizvodnje, ne spominje se ni u jednom od dostupnih izvora. . Komercijalno uspješnu tehnologiju izumio je 1885. George Eastman , koji je koristio najnoviju suhu želatino-srebrnu emulziju na sličnoj papirnoj podlozi nakon čega je uslijedio prijenos na staklo [12] [13] .

Prva prozirna fleksibilna podloga za fotografski film stvorena je 1889. godine , a napravljena je od celuloida , poznatog više od 20 godina. Mogućnost njegove upotrebe kao supstrata pojavila se zahvaljujući izumu želatinoznog kontrasloja protiv uvijanja od strane Hannibala Goodwina 1887. [14] . Pojava fleksibilnog fotografskog filma usko je povezana sa pronalaskom kinematografije : prvi film od 35 mm za " kinetograf " napravio je Edison rezanjem rolne filma od 70 mm po dužini [15] . Fotografski film se dugo smatrao dodatkom amaterske fotografije zbog potrebe za poravnanjem u prozoru okvira. Osim sklonosti uvijanju, prve fotografske filmove karakterizirao je brži gubitak svjetlosne osjetljivosti od fotografskih ploča [7] . Prednosti novih medija počele su se pojavljivati ​​istovremeno sa padom formata kamera kasnih 1920-ih, kada se pojavila oprema malog i srednjeg formata profesionalne klase. U poređenju sa pločastim fotoaparatima, takve su kamere omogućavale nošenje mnogo veće količine fotografskog materijala, neosjetljivog na udarce i praktičnijeg: brzina premotavanja filma ni na koji način nije bila usporediva s trajanjem zamjene fotografske ploče tokom snimanja reportaže.

Kao i fotografske ploče, osjetljive samo na plavo-ljubičasto zračenje, prvi fotografski filmovi nisu bili podvrgnuti spektralnoj senzibilizaciji ili su bili ortokromatski . Panhromatske emulzije s ujednačenom osjetljivošću na cijeli vidljivi spektar na fotografskim filmovima postale su dostupne tek nakon otkrića crvenog pijacijanolnog senzibilizatora od strane Benna Gomolke 1905. godine. Izdanje prvih pankromatskih fotografskih ploča pokrenuli su Frederick Ratten i Henry Wainwright tek 1906. godine, ali su kasnije postale rasprostranjene zbog svoje visoke cijene [16] [17] . Sposobnost obrade nesenzibiliziranih emulzija pod neaktiničkim svjetlom smatrala se važnijom od pravilne reprodukcije tona slikanih predmeta.

Početak proizvodnje fotografskih filmova u SSSR-u poklopio se sa puštanjem u rad prvih fabrika filmova - br. 5 u Pereslavl-Zalesskom i br. 3 u Šostki . Proizvodnja fotografskih materijala tih godina bila je usko povezana sa odbrambenom industrijom, budući da je koloksilin , koji se koristio za sintezu nitratnog supstrata, bio i sirovina za eksplozive [18] .

Najranija metoda fotografije u boji, zasnovana na autohromnom procesu, uključivala je upotrebu krute podloge od fotografskih ploča. Ipak, prvi pokušaji stvaranja fotografskih filmova u boji također su bili zasnovani na rasterskim tehnologijama koje je 1928. godine prvi implementirao Eastman Kodak [19] . Razdvajanje boja je izvršeno pomoću lentikularnog rastera napravljenog na strani baze okrenute prema sočivu sa ugrađenim filterima u boji. Međutim, potreba za posebnim optičkim uređajem za gledanje slike u boji i nemogućnost repliciranja ograničili su opseg lentikularnih filmova. Prvi višeslojni kolor fotografski film Kodachrome s difuznim komponentama koje formiraju boju pojavio se na američkom tržištu 1935. godine, preživjevši gotovo nepromijenjen do 2010. godine [20] . Tehnologija snimanja na takav film se ne razlikuje od snimanja na crno-bijelo, a pozitivna boja vidljiva je golim okom.

Ipak, najrasprostranjeniji su kromogeni filmovi u boji sa sintezom boja iz nedifuznih komponenti u emulziji. Ovo je znatno pojednostavilo laboratorijsku obradu. Prvi put ovu metodu fotografije u boji implementirala je 1936. godine njemačka kompanija Agfa na osnovu patenata Rudolfa Fišera [19] . Svi prvi filmovi u boji bili su reverzibilni , dajući pozitivnu sliku direktno u emulzijama koje su snimane. Novi fotografski materijal u boji odmah je postao popularan u izdavaštvu i među fotografima amaterima. Dalji razvoj pratio je put uvođenja negativno-pozitivnog procesa u fotografiju u boji. Godine 1939. pojavio se prvi negativni višeslojni fotografski film Agfacolor, a dvije godine kasnije - njegov američki pandan Kodacolor [21] . Godine 1947. započela je proizvodnja sovjetskih višeslojnih negativnih fotografskih materijala tipa Sovcolor , zasnovanih na njemačkim tehnologijama dobijenim na račun reparacija nakon rata [22] .

Postupno je fotografski film gotovo u potpunosti zamijenio fotografske ploče, uključujući i fotografije velikog formata . Najveći dio tržišta s velikom veličinom okvira zauzela je folija istih formata. Do kasnih 1990-ih, više od 90% fotografija, sa izuzetkom slika u jednom koraku , snimljeno je na filmu. Situacija se počela mijenjati početkom 2000-ih, kada su digitalni fotoaparati postali dostupni širokom spektru potrošača. Odsustvo troškova skupih fotografskih materijala i brzina dobijanja gotove slike brzo su učinili digitalnu fotografiju konkurentnijom, te je sredinom decenije zavladala tržištem. Godine 2006. većina proizvođača je odustala od proizvodnje fotoaparata dizajniranih za fotografski film, koji je još uvijek dostupan komercijalno, ali je sve skuplji [23] [24] .

Struktura filma

Struktura negativa u boji višeslojnog fotografskog filma: 1 - supstrat; 2 - antihalos sloj; 3 - emulzija osjetljiva na crvenu boju; 4 - emulzija osjetljiva na zeleno; 5 - žuti filterski sloj; 6 - emulzija osjetljiva na plavo; 7 - podsloj za ultraljubičasto filtriranje; 8 - zaštitni sloj

Fotografski film se sastoji od jednog ili više slojeva emulzije nanesenih na podlogu. U modernim crno-bijelim ili monohromatskim fotografskim filmovima koristi se jedan emulzioni sloj koji se najčešće sastoji od dva polusloja različite fotoosjetljivosti. Ova struktura omogućava da se dobije velika fotografska širina sa malom zrnatošću: svetla područja slike su uhvaćena sitnozrnatim poluslojem niske osetljivosti, a senke - visoko osetljivim. Obojeni filmovi imaju složeniju strukturu. Sastoje se od tri sloja emulzije različite spektralne osjetljivosti. Gornji nesenzibilizirani sloj je osjetljiv na plavo svjetlo, srednji na plavo-zeleno, a donji na plavo i crveno zračenje. Žuti podsloj filtera koji se nalazi ispod gornjeg sloja osjetljivog na plavo hvata plavu svjetlost, ne dozvoljavajući joj da prođe do nižih slojeva, i postaje bezbojan tokom laboratorijske obrade [25] .

U modernim kolor negativnim filmovima, svaki zonski osjetljivi emulzioni sloj, kao i crno-bijeli, sastoji se od dva ili, češće, tri polusloja radi povećanja fotografske širine [26] . Između slojeva emulzije koji su osjetljivi na različite dijelove spektra, nalaze se međuslojevi koji se izoliraju od međusobnog prodiranja boja tokom laboratorijske obrade, sprječavajući greške u razdvajanju boja [27] . U procesu razvijanja crno-bijelih fotografskih filmova na eksponiranim područjima, srebro se reducira iz halogenidnog u metalni oblik, formirajući vidljivu sliku. Neeksponirani halogenid se uklanja iz emulzije tokom procesa fiksiranja. U kolor fotografskim filmovima redukcija srebra je praćena sintezom boja koje formiraju sliku u boji [28] . Da bi se dobila slika koja se sastoji od nekih boja, srebro se otapa izbjeljivanjem [29] .

Uz emulzione slojeve, moderni fotografski filmovi se isporučuju s dodatnim slojevima koji imaju pomoćne funkcije. Direktno na podlogu nanosi se želatinozni podsloj debljine oko 1 mikrometar koji služi za pouzdano prianjanje slojeva emulzije na podlogu [30] [31] . Na negativnim filmovima, ponekad se boji, koristeći ga kao antihalos [32] . Sloj protiv uvijanja ili kontrasloj nanosi se na poleđinu podloge i sastoji se od želatine . Sprečava uvijanje filma tokom sušenja. Može biti obojen, te istovremeno igrati ulogu anti-halo sloja, sprječavajući stvaranje oreola oko sjajnog odsjaja zbog refleksije svjetlosti sa stražnje strane supstrata [33] . U modernim fotografskim filmovima, koloidno srebro se dodaje u anti-halo sloj, koji je promijenjen u toku laboratorijske obrade [30] . Osim toga, supstrat negativnog filma u boji i dodatni fino zrnati sloj niske osjetljivosti koji se nanosi ispod glavnog sloja visoke osjetljivosti u crno-bijeloj fotografskoj emulziji mogu obavljati anti-halo funkciju [33] .

Materijal za podlogu

Nitroceluloza je korištena kao supstratni materijal za prve fotografske filmove 19. i ranog 20. stoljeća. Ovaj materijal je imao odličnu fleksibilnost i izdržljivost, ali je bio lako zapaljiv, a njegovo skladištenje zahtijevalo je pažljivo poštivanje požarne sigurnosti. Godine 1908. Eastman Kodak je razvio nezapaljivi celulozni diacetat za uskofilmsku kinematografiju, koji je bio pogodan i za fotografski film [34] . Godine 1938. Kodak je potpuno prekinuo proizvodnju 35 mm nitratnog filma, a godinu dana kasnije, acetatna podloga postala je jedini nosač za folije. Godine 1948. objavljen je prvi supstrat od celuloznog triacetata, koji praktično nije inferioran nitratu, a siguran [35] . Dvije godine kasnije, ovaj materijal je korišten za cijeli "rol film" srednjeg formata, uključujući njegove tipove 616, 620, 828 [36] . Sve do sredine 1980-ih, strani fotografski filmovi nosili su oznaku "Safety Film", što je označavalo vatrostalnu acetatnu podlogu.

Najnoviji poliesterski materijali, uglavnom celulozni polietilen tereftalat , za razliku od prethodnih, praktički nisu podložni skupljanju i imaju vrlo visoku čvrstoću i elastičnost [37] . U nekim područjima fotografije, gdje je geometrijska vjernost važna, triacetat je zamijenjen novim materijalom. To je uticalo na fotografske filmove posebne namjene, uključujući fotografske i filmove iz zraka. Međutim, supstrat modernih kolor i crno-bijelih negativnih i reverzibilnih filmova i dalje je napravljen od celuloznog triacetata. U crno-bijelim negativnim filmovima, obično je obojen na veliko u sivo-plavu boju kako bi se smanjili refleksijski oreoli [25] .

Skladištenje filma

Neeksponirane filmove treba čuvati na suvom mestu na temperaturi koja ne prelazi +15°C [38] . Na višim temperaturama, starenje emulzije nastupa brže od perioda koji garantuje proizvođač. Degradacija fotografskih svojstava izražava se prvenstveno u smanjenju fotosenzitivnosti i povećanju nivoa vela . Prekoračenje roka trajanja naznačenog na pakovanju, čak i ako se poštuju temperatura i vlažnost, dovodi do postepenog pogoršanja svojstava do potpune neupotrebljivosti. Izložene filmove treba čuvati pod istim uslovima, osim ako se laboratorijska obrada ne izvrši odmah. Dugotrajno skladištenje, čak i uz poštovanje uslova, dovodi do degradacije latentne slike, smanjenja kontrasta i rasta vela. Kod filmova u boji moguća je neravnoteža kontrastnih slojeva osjetljivih na svjetlost, što dovodi do izobličenja boje. Istovremeno, postoje slučajevi nalaza eksponiranih fotografskih filmova koji su pohranjeni nekoliko decenija, a nakon odabira načina razvijanja dali su zadovoljavajuću sliku. Čuvanje fotografskog filma je neprihvatljivo u okruženju agresivnih gasova kao što su amonijak i sumporovodik [38] .

Osim održavanja vlažnosti i temperature, svi fotografski materijali zahtijevaju zaštitu od svjetlosti. Čak i kratkotrajna ekspozicija čini i neeksponirani i eksponirani fotografski film potpuno neupotrebljivim. Na filmu u čvrsto namotanoj roli vidljivo je samo nekoliko vanjskih zavoja i rubova na perforaciji. U tom slučaju većina snimljenih kadrova može ostati netaknuta, ali svježi film nakon ekspozicije se u svakom slučaju smatra neupotrebljivim. Osim vidljive svjetlosti, fotografski materijali moraju biti zaštićeni od prodornog zračenja : rendgenskih zraka , gama i kosmičkih zraka koji leže u prirodnom području fotoosjetljivosti bilo kojeg fotografskog materijala [38] . Introskopi sistema kontrole pristupa [39] [40] [41] predstavljaju određenu opasnost za fotografski film. Unatoč činjenici da su snaga i valna duljina zračenja koje se koriste u njima odabrane kao neopasne, poznati su slučajevi izloženosti prilikom prolaska kontrole prtljaga. Da bi se zaštitili od gubitka fotografskog materijala, proizvode se posebne olovne koverte, nepropusne na slabo zračenje [42] [43] .

Разновидности фотоплёнок

Проявленная негативная монохромная фотоплёнка « Kodak »

Все существующие фотоплёнки делятся по способности к воспроизведению цвета объектов съёмки на две большие группы: чёрно-белые и цветные. Чёрно-белые фотоплёнки дают монохромное изображение , состоящее из металлического серебра. Относящиеся к этой же группе монохромные плёнки отличаются от классических чёрно-белых тем, что изображение в них состоит не из серебра, а из красителя, как в цветных. Это даёт возможность их машинной обработки по цветному негативному процессу , распространённому в большинстве фильм-процессоров . Цветные фотоплёнки пригодны для воспроизведения цвета, в который окрашены снимаемые предметы. При этом используется субтрактивный синтез тремя эмульсионными слоями, в которых при проявлении синтезируются соответствующие красители [25] . К цветным также относятся спектрозональные фотоплёнки, воспроизводящие свет разных длин волн условными цветами.

Как чёрно-белые, так и цветные фотоплёнки в свою очередь бывают трёх типов: негативные , обращаемые и позитивные [44] . Негативные фотоплёнки при обработке по стандартному процессу позволяют получать негативное изображение, в котором распределение оптической плотности обратно яркостям объекта съёмки [45] . При рассматривании негатива в проходящем свете тени выглядят на изображении светлыми, а света́ — тёмными. На цветном негативе, кроме обратного распределения яркости, цвета изображения дополнительны к цветам объекта съёмки [46] . Например, голубое небо выглядит на негативе красным, а зелёная растительность — пурпурной. После печати негатива на позитивном фотоматериале происходит повторное обращение изображения, и полутона и цвета позитива соответствуют объекту съёмки. Негативные фотоматериалы обладают большой фотографической широтой , позволяя исправлять ошибки экспонирования и цветопередачи в процессе фотопечати [47] .

Обращаемые фотоплёнки при обработке по соответствующему процессу дают позитивное изображение (диапозитив или слайд) непосредственно на том фотоматериале, на который производилась съёмка. При точном соблюдении экспозиционного режима и цветовой температуры освещения цветные обращаемые фотоматериалы обеспечивают более высокое качество цветопередачи, чем двухступенчатый негативно-позитивный процесс. Это происходит благодаря однократному цветоделению , вносящему наибольшее количество искажений. В то же время, небольшая фотографическая широта делает такую фотоплёнку чрезвычайно чувствительной к малейшим отклонениям экспозиции и цветовой температуры освещения [48] . Ошибки, допущенные при съёмке на обращаемые плёнки, практически не поддаются исправлению. Дубликат диапозитива, изготовленного на обращаемой плёнке, может быть получен путём его пересъёмки на такой же фотоматериал или печати на обращаемой фотобумаге . Позитивные фотоплёнки использовались, главным образом при промышленном изготовлении диапозитивов и микрофильмировании . Эти сорта характеризуются низкой светочувствительностью и большими значениями максимальной оптической плотности, а также низким уровнем вуали. В настоящее время вышли из употребления в связи с заменой диапозитивов мультимедийными способами презентации изображений и текста. Фотоплёнки для микрофильмирования продолжают использоваться в гибридной технологии COM ( англ. Computer Output Microfilming ) хранения данных [49] .

Светочувствительность и разрешение

Светочувствительность фотоплёнки определяется свойствами фотоэмульсии , различными для разных типов фотоматериала. Наиболее высокой светочувствительностью обладают негативные фотоплёнки, поскольку от этого параметра зависит минимальная выдержка , с которой возможна съёмка. Это имеет принципиальное значение при съёмке быстродвижущихся объектов. В то же время, повышение светочувствительности сопровождается ростом размеров зерна, из которого состоит изображение на фотоплёнках. Крупное зерно снижает разрешающую способность , что особенно критично при небольших размерах кадрового окна фотоаппарата [45] .

Светочувствительность цветных негативных плёнок в целом ниже, чем чёрно-белых, поскольку из-за необходимости соблюдения цветового баланса общая чувствительность определяется нижним эмульсионным слоем, экранированным от света всеми остальными, лежащими выше. Светочувствительность современных негативных и обращаемых цветных фотоплёнок не превышает значения ISO 3200 [26] . Самой низкой чувствительностью обладают позитивные фотоплёнки, при экспонировании которых допустимы любые выдержки. При этом, как и все позитивные фотоматериалы, такая фотоплёнка обладает очень большим разрешением. Зернистая структура позитивного изображения определяется только размерами зерна негатива.

Светочувствительность современных фотоплёнок измеряется по стандарту ISO 5800:2001, полученному слиянием двух более старых систем ASA и DIN [50] . При этом, система ISO имеет две шкалы: арифметическую и логарифмическую. Оригинальное обозначение светочувствительности ISO предполагает наличие двух цифр, записанных через дробь. Первая из них обозначает значение арифметической шкалы, практически соответствующей старой ASA, а вторая — логарифмической. В России в большинстве случаев принято оперировать первым значением, близким к советской шкале светочувствительности ГОСТ , выведенной из употребления в середине 1980-х годов. Светочувствительность известных на сегодняшний день фотоплёнок не превышает ISO 50 000, давно уступив аналогичному параметру цифровых фотоаппаратов [26] . По состоянию на февраль 2016 года рекордное значение более 3 000 000 ISO принадлежит фотоаппарату Nikon D5 [51] .

Форматы фотоплёнки

Маркировка листовой обращаемой фотоплёнки «Kodak Ektachrome 6121». Лист обращён эмульсией к зрителю

Вся фотоплёнка делится на две основные группы: листовую и рулонную. Наиболее распространённой считается рулонная фотоплёнка, выпускающаяся различной ширины и длины. Кроме того, она может снабжаться перфорацией, как киноплёнка или выпускаться на сплошной основе. В отличие от кинокамеры , фотоаппарат не требует высокой точности перемещения на шаг кадра, и наличие перфорации не обязательно. В настоящее время (2017 год) продолжается выпуск только двух типов рулонной фотоплёнки: тип-135 и тип-120 . Первая продаётся как в стандартных кассетах, так и в рулонах различной длины. Рулонная фотоплёнка всех остальных форматов, в том числе и Усовершенствованной фотосистемы , доступна только на вторичном рынке.

Форматы листовой фотоплёнки в Европе и Америке отличаются. В европейских странах, использующих метрическую систему, распространены форматы 9×12 см, 13×18 см, 18×24 см и другие. В США, где преобладает дюймовая система измерений, выпускаются плёнки формата от 4×5 дюймов до 16×20 дюймов [52] [53] . В настоящее время листовая плёнка выпускается в небольших количествах ограниченным кругом производителей, использующих американскую дюймовую систему. Современная листовая фотоплёнка поставляется в коробках по 100 листов, а тип и округлённое значение светочувствительности маркируется выемками различной формы, пробитыми на одной из коротких сторон подложки [54] [55] . Эти же выемки используются для правильной ориентации плёнки при её зарядке в кассеты в темноте: лист обращён эмульсионной стороной, если выемки находятся в правом верхнем углу. Листовая фотоплёнка до сих пор находит применение в высокобюджетной рекламной фотографии, когда сканирующие цифровые задники неприменимы [56] .

Использование киноплёнки

В момент появления малоформатной фотоаппаратуры 35-мм киноплёнка была для неё единственным штатным фотоматериалом [57] . Такое положение сохранялось вплоть до конца 1930-х годов, когда был налажен массовый выпуск фотоплёнки этого же формата, нарезанной на стандартные ролики. Однако, в профессиональной фотографии, и особенно, в фотожурналистике , наряду с фотоплёнкой часто использовался чёрно-белый кинонегатив , ввиду сходных фотографических и геометрических характеристик. У советских фоторепортёров пользовалась популярностью негативная киноплёнка А-2 или её более низкосортная версия А-2Ш («школьная»). Также, вследствие высокого фотографического качества особой популярностью для фотографирования пользовались 35-мм перфорированные аэрофотопленки, например, «Изопанхром тип-17» [58] .

В 16-мм миниатюрных фотоаппаратах (« Нарцисс », « Киев-30 ») также могла применяться киноплёнка формата 16 мм, 2×8 мм и 2×8 Супер, применяемая в любительских кинокамерах . Современные чёрно-белые киноплёнки, например Eastman Double-X 5222, также пригодны в качестве замены 35-мм фотоплёнки. Цветные негативные киноплёнки обрабатываются по процессу ECN-2, отличному от общепринятого в фотографии C-41 , и доступному только в кинопроизводстве . Поэтому в фотографии цветные киноплёнки не используются.

Специальные фотоплёнки

Кроме фотоплёнок, предназначенных для обычной фотографии, выпускаются узкоспециализированные разновидности этого фотоматериала для медицинского, научного и технического применения. С 1896 года, сразу после открытия Рентгеном проникающих излучений, для их регистрации выпускаются специальные плёнки [34] . Используемые для таких фотоплёнок эмульсии не сенсибилизируются , поскольку рентгеновское и гамма-излучения лежат в области естественной чувствительности любых фотоматериалов. Отличие состоит в большой толщине эмульсии, которая наносится с обеих сторон подложки для снижения дозы облучения , необходимой для получения полноценной рентгенограммы [39] . Современные плёнки такого типа называются радиографическими. Их чувствительность к видимому излучению сопоставима с обычными позитивными фотоматериалами, и известны фотохудожники, использующие рентгеновскую плёнку в качестве дешёвой замены крупноформатной листовой [59] [60] . Для съёмки в «ближних» ультрафиолетовых лучах пригодны любые фотоплёнки, не имеющие специального фильтрующего слоя, поскольку этот вид излучения также лежат в области естественной чувствительности фотоматериалов [61] . Для регистрации «дальнего» ультрафиолета необходимы специальные фотоэмульсии с малым количеством желатина, интенсивно поглощающим свет этих длин волн [62] .

Сюжет, снятый на спектрозональную инфрахроматическую фотоплёнку

Для регистрации инфракрасного излучения выпускают специальную фотоплёнку с инфрахроматической сенсибилизацией фотоэмульсии. Такие фотоплёнки способны регистрировать излучение с длиной волны вплоть до 1200 нанометров [26] . Из-за естественной чувствительности к сине-фиолетовой части видимого спектра съёмка на такие фотоматериалы должна проводиться через красный или инфракрасный светофильтры . Кроме того, при перезарядке инфрахроматическую плёнку необходимо предохранять от теплового излучения (например, от электронагревателей), способного засветить эмульсию. Пейзаж, отснятый на фотоплёнку такого типа, выглядит необычно: растительность , отражающая большую часть инфракрасного излучения, на снимке отображается почти белой, а небо оказывается практически чёрным.

Для судебной и медицинской фотографии выпускались обращаемые фотоплёнки для спектрозональной съёмки , один из трёх слоёв которых был чувствителен к инфракрасному излучению, окрашиваясь при проявлении в красный цвет. Два других слоя — красно- и зелёночувствительный — окрашивались в зелёный и синий цвета соответственно [63] . Такой фотоматериал предназначался для исследовательских целей, регистрируя явления, зависящие от рассеяния и поглощения инфракрасного излучения. В частности, с его помощью легко регистрируются объекты, закамуфлированные в зелёный цвет растительности, но не отражающие инфракрасное излучение с той же интенсивностью [64] . Тем не менее, такая плёнка применима в художественной фотографии, давая необычный эффект, когда листва выглядит красной [65] .

Фотосъёмка с флюоресцентных экранов, в том числе осциллографов , предполагает повышенную светочувствительность к жёлто-зелёным лучам видимого спектра. Поэтому, специальные фотоплёнки для фоторегистраторов обладают в этом диапазоне более высокой чувствительностью, чем панхроматические. К этой же группе фотоматериалов относятся флюорографические плёнки, рассчитанные не на прямую регистрацию рентгеновского излучения, а на фотографирование вторичного видимого изображения с промежуточного экрана. Для изготовления фотошаблонов и печатных форм в полиграфии существуют фототехнические плёнки . Фотоплёнки для микрофильмирования в настоящее время используются в гибридной технологии архивирования текстовой информации [49] .

Аэрофотоплёнка

Военные лётчики просматривают отснятую аэрофотоплёнку

Для аэрофотосъёмки используется специальный тип фотоматериала — аэрофотоплёнка. Особенность этой разновидности фотоматериалов заключается в том, что они чаще всего не предполагают дальнейшей печати позитивного изображения, а дешифровка аэроснимков выполняется непосредственно на негативе. От обычных негативных фотоплёнок аэрофотоплёнки отличаются более толстым эмульсионным слоем , обеспечивающим высокие значения максимальной оптической плотности и коэффициента контрастности .

Для аэрофотографии выпускаются однослойные чёрно-белые аэрофотоплёнки с различной спектральной сенсибилизацией , в том числе инфрахроматические. Последние особенно эффективны при съёмке с больших высот, снижая влияние светорассеяния в атмосфере [66] . Кроме них выпускаются двухслойные и трёхслойные цветные спектрозональные аэрофотоплёнки, предназначенные для регистрации различных участков спектра, в том числе невидимых, на одном снимке [67] . Наиболее распространёнными стандартами ширины советских аэрофотоплёнок были 8, 19 и 32 сантиметра [68] [69] . При этом плёнка одной и той же ширины выпускалась как перфорированной, так и без перфорации. Для специальных задач производились аэрофотоплёнки на 35-мм перфорированной подложке, пригодной для использования в малоформатных фотоаппаратах общего назначения.

В СССР такая аэрофотоплёнка была популярна среди фотожурналистов благодаря более высокой светочувствительности , чем фотоплёнки, доступные в продаже. По шкале ГОСТ она составляла: «Изопанхром тип-17» — 500; «Изопанхром тип-42» 1500; «Панхром тип-13» — 3000; и «Изопанхром тип-24» — 4500 единиц [58] . При этом из-за требований к обычному негативу она проявлялась до более низкого коэффициента контрастности, чем рекомендованный, давая меньшую светочувствительность. Тем не менее, мелкое зерно и большая фотографическая широта позволяли получать более качественное изображение, чем на традиционных фотоплёнках.

Производство фотоплёнок

Фотоплёнка выпускалась во многих странах, обладающих развитой химической промышленностью: США, Германия, Франция, Великобритания, СССР, Чехословакия, Венгрия, Япония. С распространением цифровой фотографии многие производители сократили или полностью приостановили производство из-за резкого падения спроса. Тем не менее, некоторые компании продолжают её выпуск.

Советские фотоплёнки фирмы « Тасма »
Миниатюрные фотоаппараты « Киев-30 » и « Киев-Вега », в одну кассету заряжена 16-мм неперфорированная фотоплёнка, в другую — 16-мм киноплёнка .
16-мм чёрно-белая негативная фотоплёнка ФОТО-65 (использовалась в миниатюрных фотоаппаратах « Киев-Вега », « Вега-2 », « Киев-30 », « Киев-303 »)

Продолжают выпускать фотоплёнку

Выпуск приостановлен

См. также

Примечания

 1. Фотокинотехника, 1981 , с. 380.
 2. Фотомагазин, 1999 , с. 26.
 3. Алексей Добротворский. Тальботипия . История фотографии . «Фотодром». Дата обращения: 7 февраля 2016.
 4. Foto&video, 2009 , с. 86.
 5. Очерки по истории фотографии, 1987 , с. 62.
 6. Советское фото, 1959 , с. 82.
 7. 1 2 Film and Plate Holders (англ.) . Early Photography. Дата обращения: 22 февраля 2016.
 8. Химия и жизнь, 1988 , с. 31.
 9. Путь фотоаппарата, 1954 , с. 40.
 10. Фотограф-изобретатель Иван Болдырев . «Росфото» (27 декабря 2008). Дата обращения: 16 февраля 2019.
 11. А. Деркач. Фотография в селах и станицах Дона в последней четверти XIX в. // Известия Ростовского областного музея краеведения.. — 1989. — № Вып. 6 . — С. 130 .
 12. Лекции по истории фотографии, 2014 , с. 34.
 13. Фотомагазин, 2001 , с. 119.
 14. Химия и жизнь, 1988 , с. 36.
 15. Примечания . Фотоплёнка . Zenit Camera. Дата обращения: 1 января 2015.
 16. Фотография, 1988 .
 17. History of Film Colour Sensitivity (англ.) . DPTips-Central. Дата обращения: 2 марта 2016.
 18. «Свема»: страницы истории . Этапы роста . Свема . Дата обращения: 16 сентября 2015.
 19. 1 2 Редько, 1990 , с. 169.
 20. David Friend. The Last Roll of Kodachrome—Frame by Frame! . Vanity Fair (February 9, 2011). Дата обращения: 1 февраля 2011. Архивировано 5 сентября 2012 года.
 21. Редько, 1990 , с. 188.
 22. Киноведческие записки, 2011 , с. 205.
 23. Canon вслед за Nikon отказался от плёнки (недоступная ссылка) . «7 Days» (26 мая 2006). Дата обращения: 5 февраля 2016. Архивировано 29 марта 2016 года.
 24. Canon прекращает разработку новых пленочных фотоаппаратов . РБК (25 мая 2006). Дата обращения: 5 февраля 2016.
 25. 1 2 3 Краткий справочник фотолюбителя, 1985 , с. 92.
 26. 1 2 3 4 А. В. Редько. Галогенсеребряная и цифровая фотография: современное состояние, тенденции, перспективы развития и применения . Научные статьи . Официальный сайт профессора Редько. Дата обращения: 16 февраля 2016.
 27. Редько, 1990 , с. 175.
 28. Кинофотопроцессы и материалы, 1980 , с. 17.
 29. Редько, 1990 , с. 178.
 30. 1 2 Общий курс фотографии, 1987 , с. 65.
 31. Краткий справочник фотолюбителя, 1985 , с. 91.
 32. Фотокинотехника, 1981 , с. 242.
 33. 1 2 Фотокинотехника, 1981 , с. 260.
 34. 1 2 Фотомагазин, 2001 , с. 120.
 35. 1930—1959 (англ.) . History of Kodak . Kodak . Дата обращения: 1 января 2015. Архивировано 31 мая 2012 года.
 36. The Permanence and Care of Color Photographs, 2003 , с. 677.
 37. Общий курс фотографии, 1987 , с. 66.
 38. 1 2 3 Краткий справочник фотолюбителя, 1985 , с. 93.
 39. 1 2 Фотография: Техника и искусство, 1986 , с. 51.
 40. Воздействие на фотоплёнку излучения рентгеновского оборудования, используемого для контроля багажа в аэропортах . Ответы на типичные вопросы . Kodak . Дата обращения: 15 февраля 2016.
 41. Baggage X-ray Scanning Effects on Film (англ.) . Technical Information Bulletin . Kodak (8 April 2003). Дата обращения: 15 февраля 2016.
 42. Domke Film Guard Bag (X-Ray) (англ.) . B&H Photo. Дата обращения: 15 февраля 2016.
 43. Optech X ray Pouch (англ.) . Shop . Freestyle Photographic Supplies. Дата обращения: 15 февраля 2016.
 44. Краткий справочник фотолюбителя, 1985 , с. 90.
 45. 1 2 Фотография: Техника и искусство, 1986 , с. 46.
 46. Фотокинотехника, 1981 , с. 208.
 47. Редько, 1990 , с. 8.
 48. Фотография: Техника и искусство, 1986 , с. 100.
 49. 1 2 Беленький Ю. А. СОМ – микрофильмирование в практике архивов . Экспертное сообщество «Наш архив». Дата обращения: 16 февраля 2016.
 50. ISO 5800:1987 (англ.) . Photography — Colour negative films for still photography — Determination of ISO speed . ISO (21 June 2012). Дата обращения: 8 ноября 2012. Архивировано 2 декабря 2012 года.
 51. Michael Zhang. The Nikon D5 is Official, and the ISO Goes to 3,280,000 (англ.) . Gear . «Petapixel» (5 January 2016). Дата обращения: 12 января 2016.
 52. Фотография: Техника и искусство, 1986 , с. 55.
 53. Plate (Sheet) film formats (англ.) . Films . Italian Film Photography. Дата обращения: 14 февраля 2016.
 54. Code Notches for KODAK Sheet Films (англ.) . TECHNICAL DATA . Kodak (April 2004). Дата обращения: 15 февраля 2016.
 55. Sheet Film Code Notches and Emulsion Numbers (англ.) . PROFESSIONAL DATA GUIDE . Fujifilm . Дата обращения: 15 февраля 2016.
 56. Цифровые сканирующие приставки (недоступная ссылка) . Фотоэнциклопедия . Фотостудия «Сказочная жизнь». Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
 57. Foto&video, 2005 , с. 88.
 58. 1 2 Советское фото, 1986 , с. 45.
 59. Milosz Wozaczynski. Portrait with the Enfield (англ.) . Old School Bikers . Персональный блог (25 June 2014). Дата обращения: 16 февраля 2016.
 60. Shooting Large Format X-Ray Film (англ.) (недоступная ссылка) . Film Photography Project. Дата обращения: 16 февраля 2016. Архивировано 25 февраля 2016 года.
 61. Дмитрий Катков. МИР ГЛАЗАМИ ПЧЕЛЫ или СЕКРЕТЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ФОТОСЪЁМКИ . Заметки . Фотожурнал (2003). Дата обращения: 16 февраля 2016.
 62. Редько, 1990 , с. 104.
 63. Фотография: Техника и искусство, 1986 , с. 49.
 64. Цветовоспроизведение, 2009 , с. 244.
 65. Хеджкоу, 2004 , с. 216.
 66. Редько, 1990 , с. 105.
 67. Руководство по аэрофотосъёмочным работам, 1988 , с. 75.
 68. Волосов, 1978 , с. 435.
 69. Г. Абрамов. Аэрофотосъёмка — основные понятия и термины . Дополнительные материалы . Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения: 17 февраля 2016.

Литература

 • Д. С. Волосов . Глава VI. Фотографические объективы специального применения // Фотографическая оптика. — 2-е изд. — М. : «Искусство», 1978. — С. 430—448. — 543 с. — 10 000 экз.
 • Иофис, Е. А. Глава II. Оценка свойств киноплёнок // Киноплёнки и их обработка / В. С. Богатова. — М. : Искусство , 1964. — С. 24—68. — 300 с.
 • Владимир Левашов. Лекция 2. Развитие фотографической технологии в XIX веке // Лекции по истории фотографии / Галина Ельшевская. — 2-е изд.. — М. : «Тримедиа Контент», 2014. — С. 29—53. — 464 с. — ISBN 978-5-903788-63-7 .
 • А. В. Редько. Основы чёрно-белых и цветных фотопроцессов / Н. Н. Жердецкая. — М. : «Искусство», 1990. — 256 с. — 50 000 экз.ISBN 5-210-00390-6 .
 • Ипп. Соколов. Первый плёночный фотоаппарат и первая фотоплёнка // « Советское фото » : журнал. — 1959. — № 5 . — С. 82—83 . — ISSN 0371-4284 .
 • А. А. Сыров. Путь фотоаппарата / Н. Н. Жердецкая. — М. : «Искусство», 1954. — С. 37—41. — 143 с. — 25 000 экз.
 • Максим Томилин. Джордж Истмен и фотография на плёнке // «Фотомагазин» : журнал. — 2001. — № 1—2 . — С. 117—121 . — ISSN 1029-609-3 .
 • Фомин А. В. Глава III. Фотографическая эмульсия // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 62—74. — 256 с. — 50 000 экз.
 • Р. В. Г. Хант. Цветовоспроизведение / А. Е. Шадрин. — 6-е изд.. — СПб. , 2009. — 887 с.
 • Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М. : «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6 .
 • К. В. Чибисов . Очерки по истории фотографии / Н. Н. Жердецкая. — М. : «Искусство», 1987. — С. 37—41. — 255 с. — 50 000 экз.
 • А. Шеклеин. Аэрофотоплёнки в репортёрской работе // « Советское фото » : журнал. — 1986. — № 5 . — С. 45 . — ISSN 0371-4284 .
 • Андрей Шипилов. Оцифровка // «Фотомагазин» : журнал. — 1999. — № 3 . — С. 26, 27 . — ISSN 1029-609-3 .

Ссылки