Egzotermne reakcije

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje
Promjena entalpije tokom egzotermne reakcije

Egzotermna reakcija (od grčkog "exo" - prema van) je kemijska reakcija praćena oslobađanjem topline . Suprotno od endotermne reakcije .

Ukupnu količinu energije u hemijskom sistemu izuzetno je teško mjeriti ili kvantificirati. S druge strane, promjenu entalpije ΔH u kemijskoj reakciji mnogo je lakše izmjeriti ili kvantificirati. U te se svrhe koriste kalorimetri . Izmjerena vrijednost ΔH povezana je s energijom vezanja molekula na sljedeći način:

ΔH = energija utrošena na prekidanje veza u reaktantima, umanjena za energiju oslobođenu prilikom stvaranja veza produkata reakcije.

Za egzotermne reakcije ova formula daje negativnu vrijednost za ΔH, budući da se veća vrijednost oduzima od manje vrijednosti. Prilikom sagorijevanja vodika , na primjer:

promjena entalpije je ΔH = −483,6 kJ po molu O 2

Egzotermne reakcije uključuju: sagorijevanje, oksidaciju, spojeve metala s drugim elementima itd.

Primjeri

vidi takođe