Drevna Grčka

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje
Drevna Grčka
AncientGreekDialects (Woodard) en.svg
Samoime ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα (γλῶττα)
Country Istočni Mediteran
Status klasičan, jezik crkvenih službi
Izumrla razvila se u srednji Grk do 4. stoljeća
Klasifikacija
Kategorija Jezici Evroazije

Indoevropska porodica

Paleo-balkanska grana
Grčka grupa
Pisanje Grčka abeceda , linearna B
Kodovi jezika
GOST 7.75–97 drg 186
ISO 639-1 -
ISO 639-2 grc
ISO 639-3 grc
Etnolog grc
IETF grc
Glottolog anci1242

Starogrčki (samonazv ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα [γλῶττα], hē Hellēnikḗ glôssa [glôtta].) - jezik indoevropske porodice , predak grčkog jezika , uobičajen na teritoriji grčke ekumene u doba od početka II milenijuma pre nove ere. NS. do IV veka nove ere. Danas se koristi u crkvama i manastirima u zemlji.

Različita su razdoblja razvoja jezika: protogrčki ( XX - XVII vijek prije nove ere ), mikenski ( XVI - XII vijek prije nove ere ), postmikenski ( XI - IX vijek prije nove ere ), arhaični ( VIII - VI vijek prije nove ere ), klasični ( V - IV vek pre nove ere ), helenistički ( III vek pre nove ere - IV vek naše ere).

U svakoj fazi razvoja jezika postojali su značajno različiti dijalekti .

Grčki jezik - jezik pjesama Homera " Ilijada " i " Odiseja ", filozofije i književnosti iz doba zlatnog doba u Atini , Septuaginte (prijevod Starog zavjeta ) i Novog zavjeta . Govorio se u politikama klasične ere, carstvu Aleksandra Velikog i kraljevstvima Diadochi , starogrčki jezik bio je drugi službeni jezik Rimskog carstva i glavni u ranim fazama postojanja Istočno Rimsko Carstvo (postupno se degeneriralo u srednjovjekovno (vizantijsko) grčko). U srednjem vijeku postao je primjer književnog jezika Vizantije, dobio status klasika u zapadnoj Evropi tokom renesanse i utjecao na razvoj modernog grčkog jezika - kafarevusa , za razliku od dimotika orijentiranih ne na pisani tradicije, ali na govorni jezik.

istorija

Proto-grčki period

Postoji nekoliko teorija o porijeklu grčkog jezika. Prema jednom od njih, jezik se istakao u procesu migracije govornika protogrčkog jezika na teritoriju Grčke , dok se preseljenje moglo dogoditi u periodu od XXV do XVII vijeka prije nove ere. NS. Prema drugoj verziji, plemena koja su govorila kasnim proto-indoevropskim jezikom došla su u Grčku, a kasnije su se ovdje dogodile fonetske promjene, uslijed kojih se proto-grčki jezik izdvojio iz indoevropskog jedinstva. Protogrčki jezik ušao je u centum izoglos , budući da se paralno -proljetni niz glasova podudarao s velarnim, međutim nije izbjegao utjecaj satem grupe, o čemu svjedoči prijelaz labeovelarnih zvukova u zubne zvukove prije prednji samoglasnici (protogrčki * kʷe> τε post-pozitivni "i"), ali to se dogodilo nakon što je grčki postao jezik Centuma, u postmikenskom periodu.

Sljedeći procesi odvojili su grčki jezik od indoevropskog jedinstva:

 • početni i međuglasni (između samoglasnika) s prešli su u h, što je kasnije postalo velika težnja na početku riječi, a nestalo je među samoglasnicima
 • zapanjujući glasovni aspirati [bʰ], [dʰ], [gʰ] - formiranje niza bezvučnih aspirata φ [pʰ], θ [tʰ] i χ [kʰ]
 • odraz indoevropskih silabičkih sonanata: ṃ> a, am; ṇ> a, an; ra> ra, ar; ḷ> la, al, u različitim dijalektima vokalizacija ă ili o je moguća: * πατρσί > πατράσι - datumi. množina za očeve
 • naglasak je počeo određivati ​​zakon troglasja: samo su se tri posljednja sloga riječi mogla naglasiti.
 • pojava pravilnog grčkog kraja lokalnog množine. h -si za indoevropski -su

U nedostatku pisanih spomenika, restaurira se komparativnim studijama .

Mikensko doba

Prijelaz iz pragrčkog u mikensko razdoblje karakteriziraju sljedeće značajke:

 • očuvanje labiovelarnih fonema i poluglasnika i (prijelaz počinje na početku riječi poluglasnika i> dz)
 • otpadanje na kraju riječi bučnih stop suglasnika (* kʷid> τιδ > τί “šta?” - latinica quid )
 • konačni m prelazi u n (završetak srednjeg roda n.p. jednine: grčki -ον i latinski -um)
 • prijelaz grkljana h₁, h₂, h₃ između samoglasnika i na početku riječi ispred suglasnika, odnosno u / e /, / a /, / o /.
 • Slijed CRHC (C = suglasnika, R = zvučan , H = laryngal) postaje CREC, crac, krokodil, gdje je, odnosno, H = h₁, H₂, h₃.
 • Slijed CRHV (C = suglasnika, R = zvučan , H = laryngal, V = samoglasnik) postaje Carv.
 • očuvanje nezavisnog indoevropskog instrumentalnog slučaja; sjedinjavanje genitiva s odgodom, a dativa s lokalnim padežom
 • nema članka i verbalno povećanje (prirast)

Najstariji poznati pisani spomenici grčkog jezika pisani su arhaičnim mikenskim dijalektom ("jezikom"), načinjenim silabičkim Linearnim B , koji je prepisan u dvogodišnjem periodu 1950. - 1953. godine . Michael Ventris i John Chadwick (potonji su uspjeli rekonstruirati fonetiku mikenskog grčkog).

S padom mikenske civilizacije za nekoliko stoljeća, pisanje se nije koristilo za popravljanje starogrčkog jezika.

Otprilike u 8. stoljeću prije nove ere NS. grčki jezik počeo je biti fiksiran grčkim alfabetom, izvedenim iz feničkog pisma. Moguće spominjanje Linearnog B može se naći kod Homera ( Ill., VI 168-9):

Poslao ga je u Likiju i predao mu zle znakove,
Mnogi od njih su presavijeni na kćer, nakon što su im ušli u trag, radi njegovog uništenja ...

Postmikenski period

U postmikenskom dobu ( XI vek pre nove ere - IX vek pre nove ere ), pri prelasku u arhaično razdoblje, u grčkom jeziku dogodile su se sledeće fonetske promene:

a, o e, i u
* kʷ str t k
* gʷ b d g
* gʷʰ
Na primjer, * kʷukʷlos> κύκλος , "krug"; * kʷi> τίς - "ko?" lat. quis , * kʷo> πότε - "kada" - lat. quando .
 • prijelaz poluglasnika i u h, zatim na početku riječi - u gustu aspiraciju (* iekʷrt> ἧπαρ , jetra), a u međuglasnom položaju ili ispada ili prolazi kroz druge promjene (* treies> trehes> τρεῖς , tri; * pedios> πεζός , pješak); * fugia> φύζα ili φυγή, let, kao u lat. fuga ;
 • prijelaz poluglasnika u u samoglasnik u i u suglasnik Ϝ [w], koji je nestao u jonskim dijalektima prije klasične ere, ali je ostao u eolskom i dorskom: * uoikos> ion. οἶκος, ali dor. i eol. Ϝοῖκος, lat. vicus - "selo".

Razvoj u arhaičnoj i klasičnoj eri

I u arhaičnom i u klasičnom periodu razvoja, starogrčki jezik je imao tri glavne grupe dijalekata koji pripadaju trima grčkim plemenima - jonskom, dorskom i eolskom. Na temelju lokalnih dijalekata formirani su lokalni koine - generalizirane varijante srodnih dijalekata određene regije, na primjer dorski koine s Peloponeza ili maloazijski jonski koine. Jonski dijalekt (na kojem je, osobito, pisao Hipokrat ) ostao je glavni književni jezik sve do uspona Atine početkom 5. stoljeća, kada je ovaj status prešao na atičko narječje. Atenski jezik ovog doba (V-IV vek pre nove ere), predstavljen delima filozofa Platona i Aristotela , istoričara Tukidida i Ksenofonta ("atička muza", čiji se jezik smatra modelom atičke proze), tragedije od Eshila , Sofokla , Euripida , komedije Aristofan , već u III veku pre nove ere. NS. aleksandrijski učenjaci su smatrali kanonskim. Pokret atizma fokusirao se na atičko narječje kao osnovu književnog jezika do 20. stoljeća, kada se pojavio pokret koji je normu preusmjerio na moderni govorni jezik.

Koine i prijelaz na srednjovjekovni grčki

Uz osvajanja Aleksandra Velikog, velika, prethodno razbacane teritorija grčkog ekumene postao dio jedne države, koja je služila kao poticaj za razvoj Koine (κοινὴ [διάλεκτος] - zajednički [jezik]), zajednički jezik na jonsko-atičku osnovu, razumljivu svim Grcima. Područja upotrebe eolskog i dorskog dijalekta se sužavaju. Pojava Koinea također je olakšana migracijom grčkog stanovništva na nove teritorije koje govore različitim dijalektima; lokalno stanovništvo, koje je stupilo u kontakt s administracijom i grčkim doseljenicima, također je počelo koristiti koine. Ipak, u tom razdoblju postojao je jaz između razvijajućeg kolokvijalnog govora, koji je ujedinio karakteristike lokalnih varijanti, i pisanog govora, koji je nastojao očuvati norme atičkog dijalekta klasičnog razdoblja.

U III-II veku. Pne NS. u Aleksandriji je Stari zavjet Biblije - Septuaginta - preveden na starogrčki. Nakon što su Rimljani u II stoljeću osvojili kraljevstva Diadochi. Pne NS. - I vek. n. NS. Koine je ostao lingua franca u istočnim provincijama Rimskog Carstva, istisnut latinskim jezikom samo iz administrativne sfere. Svi dostupni drevni rukopisi Novog zavjeta , posebno papirusi iz prvih stoljeća naše ere e., sačuvao se samo na starogrčkom, iako se za Evanđelje i njegove izvore pretpostavlja moguća aramejska osnova . Kršćanska književnost prvih stoljeća na istoku carstva nastala je na grčkom, koji je postao jezik teološke misli.

U tom se razdoblju događaju značajne promjene u fonetici i morfologiji jezika:

 • suprotnost vokala po dužini / sažetosti nestaje, do 3. stoljeća. n. NS. stres postaje dinamičan, nestaje gusta težnja;
 • u cjelini, vokalizam je ograničen: η, ει, u, υι, οι> i (proces itacizma / iotacizma ), "pripisana jota" nestaje u diftonzima s prvim dugim samoglasnikom; u glasovnom sistemu ostaje pet zvukova: a, o, u, i, e;
 • diftonzi su monoftonzirani:
 • ou> ọ> ū> u
 • ei> ẹ> ī> i
 • ui> ū> i
 • oi> oe> ö> ü (> na srednjem grčkom, do X vijeka - i)
 • ai> ae> ę> e
 • drugi element dvoglasa αυ i ευ postaje suglasnik: au> af; eu> ef;
 • bezvučni aspiracijski (φ, θ, χ) i glasovni graničnici (β, δ, γ) postaju frikativni, respektivno: pʰ> f; tʰ> θ (interdentalni gluhi); kʰ> x; b> v, d> ð (međuzubni glas), g> γ;
 • novi glasovni zastoji pojavljuju se iz kombinacija μβ, μπ - b, νδ, ντ - d, γγ, γκ - g i palatalizirane varijante stražnjih jezičnih graničnika - k ', g' i stražnjih jezičnih frikacija - h 'i j ( upareni γ);
 • dz (ζ) prelazi u z, počinje opozicija z / s;
 • nastaje afričko ts.

U morfologiji imena:

 • dvojni i dativni padež nestaju;
 • I i II deklinacije se miješaju sa III ( kontaminacija ), atička deklinacija nestaje, dolazi do postepenog prelaska u rodnu deklinaciju kao rezultat razgradnje stabljika u korist završetaka;
 • pojavljuje se neodređeni član .

Moderan status

Počevši od 19. stoljeća, starogrčki jezik postao je sastavni dio gimnazijskog i univerzitetskog obrazovanja u zapadnoj Evropi, pa se kao takav koristio i u Rusiji do 1917. godine. Kao nastavni standard, obično se koristi atički dijalekt sokratovske ere, s odvojenim tekstovima na jonskom dijalektu; drugi dijalekti i vremenski periodi izučavaju se samo u okviru posebnog filološkog (jezičkog) obrazovanja. U pravoslavnom duhovnom obrazovanju proučava se grčki jezik iz doba Novog zavjeta.

Danas se stari grčki još uvijek uči u srednjoj školi u Belgiji i u gimnazijama u Holandiji i Njemačkoj, kao iu srednjoj školi i srednjoj školi u Grčkoj. Prevedena starogrčka književnost klasičnog i djelomično arhaičnog (Homerovog) razdoblja postala je sastavni dio evropske i sjevernoameričke kulturne tradicije.

Starogrčki dijalekti

Širenje starogrčkih dijalekata [en] u klasičnom razdoblju [1] [kom. 1] .
Zapadna grupa:      Dorian      Northwestern Centralna grupa:      Eolski      Arcado-Cypriot Istočna grupa:      Potkrovlje      Jonian
     Ahejski (sjeverni) dorski

Porijeklo, rani oblici i početni razvoj jezika slabo su razumljivi. Postoje različita gledišta o tome koje su se skupine dijalekata pojavile u periodu od 20. stoljeća prije nove ere. NS. - odvajanje protogrčkog jezika od zajedničkog indoevropskog jezika - sve do XIII vijeka prije nove ere. NS. Jedini dokumentirani jezik tog doba je mikenski , koji se, nakon dešifriranja kretsko-mikenskog linearnog B 1953., naziva starogrčkim jezikom.

Glavne grupe dijalekata starogrčkog jezika formirane su, vjerovatno, najkasnije početkom 11. stoljeća prije nove ere. NS. , odnosno do vremena mitskog osvajanja Dorijana, i počinju se odražavati u dokumentima iz VIII vijeka prije nove ere. NS.

Stari Grci su vjerovali da su njihovi ljudi su bili podijeljeni u tri plemena: Dorians , Aeolians i Jonjani ; svaka od nacionalnosti govorila je svoj, različit od ostalih, dijalekt. Ako izostavimo činjenicu da u ovoj klasifikaciji nema malo poznatih arkadijskih i kiparskih dijalekata (razvijenih iz mikenskog jezika, kojim su u davna vremena govorili Ahejci ), koji su izgubili svoj bivši značaj nakon dorskog osvajanja Peloponeza , praktično nepoznat u kulturnim centrima stare Grčke u klasičnom razdoblju, općenito je ta podjela tačna i poklapa se s rezultatima suvremenih arheoloških i lingvističkih istraživanja.

Standardna klasifikacija dijalekata:

 • zapadni dijalekti:
 • sjeverozapadni;
 • Dorian (Dorski);
 • Jonski dijalekti:
 • jonski dijalekt (azijski jonski);
 • dijalekt Eubeje i kolonije u Italiji;
 • dijalekt Kikladskih otoka;
 • potkrovlje;
 • Eolski dijalekti:
 • Egejsko i azijsko eolsko;
 • thessalian;
 • Boeotian;
 • Arkadsko-kiparski dijalekti:
 • Arcadian;
 • Cypriot.

Postoje različite mogućnosti za grupiranje dijalekata prema suprotnosti i međusobnoj blizini. Zapravo, podjela se može svesti na "jezike" gradova-država (i susjednih teritorija) ili na "jezik" malog ostrva. Dijalekata koji ne pripadaju na Jonsko grupa su poznata iz preživljavanja natpisa, književni obrađuju forme - od radova Aeolian i Dorian pjesnika: Aeolian Sapfo i Alkeus , spartanski Alcmanus .

Arkadsko-kiparske i eolske grupe genetski su povezane sa drevnim jezikom kretsko-mikenskih nalazišta; prva se ponekad naziva južno -ahejskom (ili južnoeolskom) grupom za razliku od sjeverno -ahejske (pravilne ili sjevernoeolske) - tesalskog, beotskog i egejskog eolskog dijalekta. Beotički dijalekt bio je pod snažnim utjecajem zapadne grupe i u nekim se pogledima može smatrati prijelaznim između eolskog i zapadnog. Фессалийский диалект также не избежал влияния западной группы, хотя и в меньшей степени.

Дорический диалект имел заметно отличающиеся варианты: островной (например, дорический Крита ), дорический юга Пелопоннеса (наречие ЛаконииСпарты ) и дорический севера полуострова, на котором говорили, например, в Коринфе . В колониях за пределами Греции происходило «смешение» выходцев из различных районов Эллады, и как следствие смешение диалектных форм. Дорический диалект развивался обособленно от других диалектов и достаточно сильно отличался от них фонетически; современными потомками дорического диалекта является современный цаконский язык в западной Греции и итало-румейский язык в южной Италии.

Существовала особая разновидность греческого языка в Памфилии , небольшой области на юго-западном побережье Малой Азии, однако весьма скудно зафиксированная; это наречие выделяется в пятую большую группу диалектов или считается реликтом микенского языка с наложившимся дорическим и местным негреческим влиянием.

Степень отношения древнемакедонского языка к греческому недостаточно ясна: он мог быть как близким негреческим индоевропейским языком, так и связан некоторым родством с ветвью западных диалектов.

Письменность

В нашем современном понимании греки часто были неграмотны и не имели развёрнутого (в нашем современном понимании) представления о греческом языке, которым они сами пользовались. Более образованные из них более ревниво относились к ошибкам в книгах и к звучанию греческого языка. Знатным неприятно резал слух звук неграмотно поставленной речи, среди разного рода рабов, приезжих и поселенцев. Так или иначе они дополняли письмо системой дополнительных знаков необходимых для правильного произношения (ударений, придыханий, краткости и долготы звука, и др.). Иногда такие знаки дополнительно способствовали пониманию семантики.

Буквы древнегреческого алфавита и их названия:

 1. ΑαАльфа , = ΆᾸἈἌἎᾍἉἍ ᾰᾶᾷάᾴάἅ ᾅἁᾁᾇὰᾱᾳ ἂἃἀἄᾀἇᾄ ἆᾆ
 2. ΒβБета
 3. ΓγГамма
 4. ΔδДельта
 5. ΕεЭпсилон , = ΈΕἘἙἜἝ εέέὲἕἑἐ ἒἔ
 6. ΖζДзета
 7. ΗηЭта , = ΉἨἬἮἩἯἭᾙᾟ ἠἤἦἧῃῄῆ ῇᾐᾔᾖὴή ήἥᾕᾗἡᾑ
 8. ΘθТета
 9. ΙιЙота , = ΊἸἹἼἽἾ ΐῐῑΐῖῗἰἱ ἴἵἶἷὶίϊί
 10. ΚκКаппа
 11. ΛλЛямбда
 12. ΜμМю
 13. ΝνНю
 14. ΞξКси
 15. ΟοОмикрон , = ΌὈὌΌὍὉ ὀὄὸὁόὅό
 16. ΠπПи
 17. ΡρРо , = Ῥῥῤ
 18. ΣσςСигма
 19. ΤτТау
 20. ΥυИпсилон , = ΎὙὝὟ ὐὑὔὕὖὗῦῧ ΰϋύύῠῡΰ
 21. ΦφФи
 22. ΧχХи
 23. ΨψПси
 24. ΩωОмега = ΏὨὩὬὭὮὯᾨ ὠὡὤὥὦὧ ῳῴῶῷὼώ ᾠᾡᾤᾦᾧώ

Древние греки использовали греческий алфавит, произошедший, как считается, от финикийского письма . В классическом виде греческий алфавит, состоявший из 24 букв, сложился к концу V в. до н. э.

В древнейших надписях направление письма шло справа налево, затем в течение некоторого времени использовался способ письма под названием бустрофедон (буквально «поворот быка») — направление письма чередовалось от строки к строке. В IV в. до н. э. окончательно утвердилось современное направление — слева направо.

В эллинистическую эпоху в надписях стали применяться надстрочные знаки, обозначавшие три типа ударения и два типа придыхания.

Лингвистическая характеристика

Фонологические сведения

Согласные
Губные Переднеязычные Заднеязычные
Шумные смычные Звонкие β [b] δ [d] γ [g]
Глухие π [p] τ [t] κ [k]
Придыхательные φ [pʰ] θ [tʰ] χ [kʰ]
Сонанты Носовые μ [m] ν [n]
Плавные λ [l] ρ [r] [rʰ]
Аффрикаты ψ [ps] ζ [dz] ξ [ks]
Фрикативные Щелевые σ [s]

В системе древнегреческих согласных ( σύμφωνον — согласный) можно выделить 17 фонем (без дигаммы).

Звуки [ φ ], [ θ ], [ χ ] в классический период произносились именно как придыхательные [pʰ], [tʰ], [kʰ], что подтверждается латинскими заимствованиями из древнегреческого. Смычные согласные на конце слов исчезли в дописьменный период, в результате чего слово всегда оканчивается либо на гласный , либо на согласные ν , ρ , ς .

Буквы ζ [ds], ξ [ks], ψ [ps] на конце слова могли передавать как отдельные фонемы , так и сочетание согласных на границе двух частей слова .

Звук, обозначаемый дигаммой Ϝ, довольно долго сохранялся в дорийских и в эолийских диалектах, в отличие от аттического диалекта, в котором он исчез ещё в доклассический период.

Гласные

Древнегреческий язык обладал богатой системой гласных фонем ( φωνῆεν — гласный), их система подразделяется на монофтонги и дифтонги , при том обе подсистемы имеют как долгие, так и краткие варианты. Система монофтонгов включает в себя 10 фонем — попарно противопоставляемые по долготе 5 звуков:

Краткие α [ă] ο [ŏ] ε [ĕ] ι [ ĭ ] υ [ ǚ ]
Долгие [ā] ω [ō] η [ē] [ ī ] [ ǖ ]

Различие по долготе было смыслоразличительным, краткий звук считают одноморным, долгий — двуморным, с соотношением равным примерно 1:2.

На письме по долготе/краткости последовательно различались ε и η , ο и ω , по мере надобности (различение смысла) над древнегреческими буквами проставляются латинские обозначения долготы ˉ или краткости ˘.

Дифтонги

Отличительной чертой древнегреческого языка является сохранение большого числа общеиндоевропейских дифтонгов ( δίφθογγοι — «двухзвучные»), первоначально сочетаний гласных с сонантами (полугласными); по количеству древнегреческие дифтонги равны долгому гласному, вторым элементом могут быть гласные ι или υ . Различаются явные (собственные) и неявные (несобственные, скрытые) дифтонги.

Явные дифтонги αι [ai] ει [ei] οι [oi] υι [üi] αυ [aü] ευ [eü] [ẹ] ου [oü] [ọ]
Неявные дифтонги ᾱι [āi] ηι [ēi] ωι [ōi] ( ηυ [ēü]) ( ωυ [ōü])

Явные дифтонги — долгие, произносились, как два гласных (но в одном слоге), αι и οι могли быть в конце слова и долгими, и краткими, во втором случае второй элемент редуцировался и мог произноситься как [j]. Диграфы ει и ου не всегда обозначали дифтонги [ei] и [oü]. Иногда они выступали для обозначения долгих глубоких звуков [ẹ] и [ọ] — это так называемые «ложные дифтонги». Вообще же дифтонг ου начал превращаться в монофтонг [u] с конца V века до н. э., но по традиции продолжал записываться в виде диграфа ου .

При отношении двух гласных к разным слогам, то есть при сочетании, не составляющем дифтонг, над вторым элементом ι или υ ставилась трема , например αϋ .

Скрытые дифтонги — три сочетания αι [āi], ηι [ēi], ωι [ōi], в аттическом диалекте потеряли конечный элемент ко II—I векам до н. э. Впоследствии в Византии с XII века восстанавливали диграфы — снизу к букве приписывали небольшую иоту , получившую название «иоты подписной»: ᾄδω — «я пою». Хотя второй элемент не произносился, бывший дифтонг оставался показателем некоторых морфологических форм (например, дательный падеж единственного числа в тематическом ( ο / ε ) склонении), тем самым иота подписная выполняла функцию различения форм, например, указанной формы дат. ед. ч. и формы им./вин. дв. ч. тематического склонения, родительного и дательного падежей аттического склонения. В случае появления скрытого дифтонга в начале слова и необходимости заглавного написания — иота не подписывается, а ставится рядом, и называется, соответственно, «иотой приписной».

Из дифтонгов с первым долгим элементом и вторым υ в аттическом диалекте сохранился дифтонг ηυ , появлявшийся только в определённых глагольных формах. Дифтонг ωυ существовал в других ионийских диалектах, но не в аттическом.

Ударение

В древнегреческом языке словесное ударение было музыкальным , то есть характеризовалось изменением тона подударного гласного. Краткий (одноморный) ударный гласный мог иметь только восходящий тон, обозначающийся знаком острого ударения ´, двухморный (долгий) гласный или дифтонг мог иметь как острое ударение (с поднимающимся на второй море тоном), так и облечённое ˜ или ῀, с преломленным тоном, восходящим на первой море и нисходящим на второй. Ударение в словоизменении (различных формах слова) подвижно.

Ударение в аттическом диалекте определялось законом трисиллабии ( τρεῖς — три, συλλαβή — слог), было свободным в рамках последних трёх слогов слова. Все слова делятся на имеющие обязательное ударение, проклитики и энклитики . Слова с обязательным ударением делятся на пять типов:

 • три с острым ударением, постановка которого возможна на трёх последних слогах:
 • оʰксИтон ( ὀξύτονον ) — слово с острым ударением на первом от конца слоге;
 • пароксИтон ( παροξύτονον ) — на втором от конца слоге;
 • пропароксИтон ( προπαροξύτονον ) — третьем от конца слоге (возможно только, если последний слог краткий);
 • и два типа с облеченным ударением на двух последних слогах:
 • периспОмен ( περισπώμενον ) — слово с облеченным ударением на конечном слоге;
 • пропериспОмен ( προπερισπώμενον ) — слово с облеченным ударением на предпоследнем слоге.

Типы словоформ с ударением не на последнем слоге объединяются под названием баритон ( βαρύτονος — низкозвучащий, от βαρύς — тяжёлый и τόνος — тон).

Острое ударение на последнем слоге слова, находящегося в середине синтагмы , изменялось, что на письме отражалось постановкой тяжёлого, или тупого, ударения ` вместо острого в конце слов, за которыми не следовало знака препинания. Острое ударение на последнем слоге также не переходило в тяжёлое, если за словом следовала энклитика . Также только острое ударение имеют вопросительные местоимения.

В явных дифтонгах знак ударения ставится над второй гласной. В словах, начинающихся с ударной гласной, в которых она заглавная, знак ударения ставится слева от буквы (а не над ней). При записи одними заглавными буквами знаки ударения не ставятся.

Придыхание

Гласный звук в начале древнегреческого слова характеризовался придыханием . Различается два вида придыхания, тонкое (на письме ʼ) и густое (на письме ʽ), которое произносится как фрикативные [ γ ] или [h].

О характере тонкого придыхания ничего не известно. Предположительно он мог действовать на следующую согласную меняя её звучание. Хотя могли быть исключения, например для рядом стоящих букв ρρ первая из которых с тонким придыханием, а вторая с густым.

Звук [ υ ] в начале слова в аттическом диалекте всегда произносился с густым придыханием.

Над согласным звуком ρ в начале слова ставится знак тяжёлого придыхания ( ), так как в этой позиции он обладал придыхательным характером, что отражается в латинских заимствованиях, например ( лат. RhodusРодос ). Следует отличать произношение гласной и согласной в сочетании с придыханием.

Примеры:

 • в слове Рʰодос (густое придыхание идёт после буквы носителя), а в слове Ἅγιος густое придыхание идет перед буквой-носителем — ʰАгиос.
 • для имени Ἀφροδίτης с тонким придыханием логичнее предполагать произношение аʰфродИтэс чем ʰафродИтэс, следовательно, тонкое придыхание идёт после буквы носителя;
 • Ἅγιος — ʰАгиос, Ἄγιος — Аʰгиос.

Знаки придыхания, аналогично знакам ударения, в явных дифтонгах ставятся над второй гласной; в словах, начинающихся с заглавной гласной, ставятся слева от буквы (а не над ней); не ставятся при записи одними заглавными буквами.

При сочетании со знаком острого ударения знак придыхания ставится первым (левее). При сочетании со знаком облеченного ударения знак придыхания ставится под ним.

Слог

В древнегреческой поэзии развилась, в первую очередь, метрика , квантитативная сторона стиха — определённый ритм, чередование долгих и кратких звуков. Существовало два жанра поэзии, определявших структуру стиха — декламационный и мелический. Первый жанр выделял в произведении словесное содержание (как у Гомера ), и основой его метрического деления была повторяющаяся стопа. Основой второго жанра была музыка, метрический ряд включал в себя разные стопы, которые могли составлять несходные между собой сочетания (как у Сапфо или Алкея ).

Типы чтения древнегреческих текстов

Открыв для себя античное наследие в эпоху Возрождения , европейские учёные стали читать древнегреческие тексты со средневековым, византийским произношением. Иоганн Рейхлин способствовал распространению чтения подобного вида на территории Германии , получившего позже название «рейхлиново». Голландский учёный Эразм Роттердамский , сопоставляя греческие слова и заимствования из древнегреческого в латинском языке , пришёл к выводу, что рейхлиново чтение отражает фонетику средневекового греческого языка, но не древнегреческого, и разработал альтернативную систему чтения. Однако и эразмово чтение также не отражает в точности древнегреческую фонетику, являясь в известной мере условным. Правила чтения современного греческого языка фактически соответствуют рейхлинову произношению, ему же соответствует и произношение текстов на древнегреческом в богослужебной практике , в то время как при изучении древнегреческого языка в светских учебных заведениях принято эразмово чтение, которое может варьироваться в зависимости от фонетических особенностей языка данной территории. Например, немцы могут читать дифтонг ευ как [ɔʏ̯], так как его транслитерация в немецком языке eu читается так.

Ниже приводится таблица различий между рейхлиновым и эразмовым произношением.

Написание Рейхлиново Эразмово
ι [i] [i]
η [i] [eː]
υ [i] [y]
αι [e] [aj]
ει [i] [ej]
οι [i] [oj]
υι [ij] [yj]
αυ [av], [af] [aw]
ευ [ev], [ef] [ew]
β [v] [b]
γ [γ] [g]
θ [θ] [tʰ]
φ [f] [pʰ]
χ [χ] [kʰ]
ζ [z] [dz]
[h]

Морфология

Древнегреческий, как и большинство других древних индоевропейских языков , обладает сильно развитой синтетической структурой, сохранившей черты архаических протоиндоевропейских форм. Глаголы имели четыре формы наклонения (изъявительное, повелительное, сослагательное и желательное), три залога (действительный, страдательный и медиальный), три лица (первое, второе, третье), также допускалось спряжение по трём числам (но в двойственном числе только по второму и третьему лицам). Глаголы спрягались по трём видовым основам — основе настоящего времени (презенса), обозначавшей развивающееся действие, основе аориста , обозначавшей законченное действие, и основе перфекта , обозначавшей действие глагола с позиции результата и актуальности результата.

Имя , τὸ ὄνομα

Все имена подразделяются по типу склонения на две группы, в первую группу входят все имена, за исключением личных местоимений, составляющих вторую группу. У имени в древнегреческом языке три категории : род, число и падеж.

Категория рода у существительных классифицирующая (не изменяющаяся), у других согласующаяся (как у прилагательных) и может вообще отсутствовать (как у личных местоимений). Она представлена противопоставлением трёх родов.

Имена могли иметь три числа — единственное, двойственное и множественное.

Двойственное число употреблялось для обозначения двух объектов и имело усечённую парадигму — из двух падежей: именительно-звательно-винительного («сильного») и родительно-дательного («слабого») падежа.

Категория падежа представляла собой свёрнутые в 5 падежей праиндоевропейские 8 падежей:

Падежи группировались по двум признакам:

 • с одной стороны:
 • оппозиции сильных (прямообъектных — именительного и винительного);
 • и слабых (непрямообъектных — родительного и дательного) падежей;
 • с другой стороны:
 • оппозиции прямых (именительного и звательного);
 • и косвенных (родительного, дательного и винительного) падежей.

Основная группа имён делится на три склонения по типу основы (как и в латинском языке, а не по окончанию, как в русском ):

 • склонение на долгую ( ) и краткую ( ), или I склонение, нетематическое, но позже испытывавшее влияние тематического;
 • тематическое (на тематическую гласную) склонение на основу ο/ε (o/e), или II склонение;
 • атематическое склонение, при присоединении окончания к основе без соединительного гласного, или III склонение.

Глаголы в Древнегреческом языке

Древнегреческий глагол ( τὸ ῥῆμα ) обладает следующими грамматическими категориями: виды, времена, наклонения, залоги, лица и числа.

Виды , τρόπος

Виды исторически называются по образованному от них времени:

 • основа презенса (для развивающегося действия);
 • основа аориста (обозначает законченное действие);
 • основа перфекта (для обозначения действия с позиции его результата).
Времена , χρόνος

Время подразделяются на актуальные и исторические.

Актуальные времена :

 1. Настоящее время , ἐνεστώς или ενεστώτας (обозначает незаконченное во времени действие) — 243373 соответствий в Perseus Project [2]
 2. Будущее время (Future) I, μέλλων или μέλλοντας (будущее, обозначает отнесенность действия к будущему, независимо от его завершенности) — 59510 соответствий в Perseus Project.
 3. Будущее время (Future) II, μέλλων (будущее неявно сигматическое, для групп глаголов с основой на сонорный или на - ιδ -; по значению же сходное с футурум I)
 4. Будущее время (Future) III, μέλλων τετελεσμένος (будущее завершенное, малоупотребительное)
 5. Будущее перфектное [en] , συντετελεσμένος μέλλοντας название этой используемой в Perseus Project глагольной видо-временной формы можно перевести на русский как Будущее перфектное время, а ближайшее русское соответствие для неё видимо Будущее время (Future) III. — 3720 соответствий в Perseus Project.
 6. Совершенная форма (Перфект) , παρακείμενος (в значении настоящего времени, для обозначения действия с позиции его результата)

Исторические времена :

 1. Имперфект , παρατατικός (прошедшее несовершенного вида) — 67463 соответствий в Perseus Project.
 2. Аорист , Аорист в древнегреческом [en] , ἀόριστος (прошедшее совершенного вида) — 156748 соответствий в Perseus Project.
 3. Совершенная форма (Перфект) , παρακείμενος (в значении прошедшего времени, для обозначения действия с позиции его результата)
 4. Плюсквамперфект , ὑπερσυντέλικος (обозначает действие, происшедшее до другого действия в прошлом) — 8657 соответствий в Perseus Project.
Наклонения , ἔγκλισις
 1. Изъявительное наклонение , ἀποφαντική έγκλιση или οριστική έγκλιση — 270393 соответствий в Perseus Project.
 2. Повелительное наклонение , προστακτική έγκλιση — 42342 соответствий в Perseus Project.
 3. Сослагательное наклонение , ὑποτακτική έγκλιση — 99306 соответствий в Perseus Project.
 4. Желательное наклонение , εὐκτική έγκλιση — 32307 соответствий в Perseus Project.
Инфинитив

Инфинитив , Инфинитив в древнегреческом [en] , απαρέμφατο древнегреческий инфинитив это не финитная (не конечная) форма глагола без окончания на лицо, число, время и наклонение. — 46728 соответствий в Perseus Project.

Залоги , διάθεσις
 1. Действительный залог , ἐνεργετική φωνή — 312638 соответствий в Perseus Project.
 2. Средний залог [en] (медиальный), μέση φωνή — 60732 соответствий в Perseus Project.
 3. Страдательный залог , παθητική φωνή — 34850 соответствий в Perseus Project.
 4. Медий-пассивный залог [en] , μεσοπαθητική φωνή — 132369 соответствий в Perseus Project.
Лица , πρόσωπον
 1. Первое лицо [en] , πρῶτον πρόσωπο — 126326 соответствий в Perseus Project.
 2. Второе лицо [en] , δεύτερον πρόσωπο — 97289 соответствий в Perseus Project.
 3. Третье лицо [en] , τρίτον πρόσωπο — 172183 соответствий в Perseus Project.
Числа , ἀριθμός
 1. Единственное число [en] , ἑνικός αριθμός — 655255 соответствий в Perseus Project.
 2. Двойственное число [en] , δυϊκός αριθμός — 58558 соответствий в Perseus Project.
 3. Множественное число [en] , πληθυντικός αριθμός — 325802 соответствий в Perseus Project.

Глагол изменяется по двум спряжениям : тематическому (так как они присоединяют окончание в презенсе с помощью т. н. тематического гласного ο/ε, эти глаголы в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога имеют окончание — ω ) и атематическому (присоединяют окончание непосредственно к основе, в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога имеют окончание - μι ).

Глагол в древнегреческом языке обладает двумя неличными формами: инфинитивом ( ἀπαρέμφατον ) и причастием ( μετοχή ).

К системе глагольных форм примыкают два типа отглагольных прилагательных ( ῥηματικὰ ἐπίθετα ).

Ударение в сослагательном, изъявительном, повелительном и желательном наклонениях отодвигается (насколько это возможно) дальше от конца слова. Это правило касается и сложных глаголов. Однако и среди них есть исключения.

Основные способы словообразования

Основные словообразовательные средства — аффиксация и словосложение .

Глаголы могут образовываться от:

 • от девербативов:
 • θεμᾰτίζω от θέμα девербатива глагола τίθημι;
 • δειγμᾰτίζω от δεῖγμα девербатива глагола δείκνῡμι;
 • καυματίζω от καῦμα девербатива глагола καίω;
 • σχημᾰτίζω от σχῆμα девербатива глагола ἔχω;
 • χρημᾰτίζω от χρῆμα девербатива глагола χράομαι;
 • τραυμᾰτίζω от τραῦμα девербатива глагола θραύω;
 • κερμᾰτίζω от κέρμα девербатива глагола κείρω;
 • γραμμᾰτεύω от γράμμα девербатива глагола γράφω;
 • πραγμᾰτεύομαι от πρᾶγμα девербатива глагола πράσσω;
 • δῠνατέω от δῠνάτης девербатива глагола δύνᾰμαι;
 • γονυπετέω от γονυπετής девербатива глагола πίπτω;
 • ὑπ-ηρετέω от ὑπ-ηρέτης девербатива глагола ἀράομαι;
 • εὐεργετέω от εὐεργέτης;
 • αὐθεντέω от αὐθέντης;
 • от отглагольных прилагательных:
 • ἀστᾰτέω от ἄστᾰτος;
 • ἀθετέω от ἄθετος;
 • ἀπιστέω от ἄπιστος;
 • ἀτακτέω от ἄτακτος;
 • εὐχᾰριστέω от εὐχάριστος;
 • εὐᾰρεστέω от εὐάρεστος.

Синтаксис

В связи с преобладанием синтетических форм выражения грамматических значений порядок слов в древнегреческом языке свободный.

Accusativus duplex

В зависимости от глаголов со значением считать (νομίζω, κρίνω, ἡγέομαι), называть (καλέω, ὀνομάζω), делать (ποιέω, παρέχω, καθίστημι), назначать , избирать (αἱρέομαι, ἀποδείκνυμι, χειροτονέω), находить кого-либо в каком виде (εὑρίσκω) употребляться конструкция accusativus duplex, два винительных падежа, один винительный прямого дополнения, другой винительный именной части составного сказуемого [3] .

Ὁ πλοῦτος ἡμᾶς ἐνίοτε τυφλοὺς ποιεῖ [4]

Accusativus relationis

Винительный отношения ставиться при переходных и пассивных глаголах, а также прилагательных, и указывает, что выражаемое глаголом или прилагательным свойство или состояние принадлежит логическому подлежащему не вообще, а только в некотором отношении.

Βέλτιόν ἐστι σῶμά γ' ἢ ψυχὴν νοσεῖν [5]

Следующие винительные отношения употребляются более часто:

 • γένος родом;
 • ὄνομα именем;
 • μῆκος длинной;
 • εὖρος шириной;
 • βάθος глубиной;
 • ὕψος высотой;
 • μέγεθος величиной;
 • πλῆθος многочисленностью (числом);
 • ἄριθμος числом;
 • τὴν φύσιν по природе;
 • πρόφασιν под предлогом;
 • τὰ ἄλλα в остальном.
 • καλὸς τὸ εἶδος — красивый видом.

Лексика

Генетическая и ареальная характеристика лексики

Лексическая система древнегреческого языка делится на несколько пластов:

 • пласты заимствований: семитский, персидский и латинский.

Из догреческих индоевропейских языков кроме слов заимствовались ещё и словообразовательные модели. Примеры заимствований:

 • θάλασσα — «море»;
 • πέργαμον — «крепость»;
 • πύργος — «башня»;
 • ἄστυ — «город».

Примеры заимствований из афразийских языков :

 • древнееврейские (в основном из языка Библии):
 • γέεννα — «геенна»;
 • σατανα̃ς — «сатана»;
 • σάββατον — «суббота»;
 • древнеегипетское:
 • πάπυρος — «папирус».

С завоеванием римлянами разрозненных территорий греческой ойкумены в 146—30 гг. до н. э. в греческий язык входят латинские заимствования, в основном из административной сферы. Примеры заимствований:

Международное значение

Древнегреческая лексика наряду с латинской является основой современной интернациональной лексики , в частности, научной и научно-технической терминологии.

Койне (народный, грубый) древнегреческий язык является языком священного писания Нового Завета. Изучение этого языка позволяет читать христианские греческие писания на языке оригинала. Постоянно ведётся научная работа по обновлению критических изданий Нового Завета с целью приблизится к тексту оригинала.

См. также

Примечания

Комментарии

 1. Сами древние различали четыре диалекта: аттический, ионический, дорийский, эолийский.

Источники

 1. Woodard, Roger D. Greek dialects // The Ancient Languages of Europe / ed. RD Woodard. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 51. — ISBN 978-1-139-46932-6 . (англ.)
 2. Perseus Project — морфологический индекс к библиотеке греческих текстов (2010).
 3. Янзина Е. В. Учебник древнегреческого языка. — 2014. — С. 102. — 512 с.
 4. Com. 3, 153
 5. Monost. 75

Литература

Словари и учебные пособия

 • Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. Древнегреческий язык: начальный курс. 4-е изд. В трех частях ( часть 1 часть 2 ). — М., 2004.
 • Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка . — М., 1975 (2-е, исправленное и дополненное, издание — 1981).
 • Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка . — М., 2003
 • Соболевский С. И. Учебник древнегреческого языка. — М., 1948. (учебник для ВУЗов)
 • Чёрный Э. Греческая грамматика. М: Академический проект. — М. 2008. — 800 с.
 • Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. — М., 1953.
 • Н. Н. Глубоковский. Библейский греческий язык в Писаниях Ветхого и Нового Завета. 1914.
 • Г. Курциус. Греческая грамматика. Ч. 1. Этимология (пер. Я. Кремер). 5-е изд. 1886.
 • Г. Курциус. Греческая грамматика. Ч. 2. Синтаксис (пер. Я. Кремер). 4-е изд. 1879.
 • Соболевский С. И. Койне. Греческий язык библейских текстов. 2013.
 • Э. Черный. Начальная греческая хрестоматия. Ч. 1. 6-е изд. 1901.
 • Э. Черный. Начальная греческая хрестоматия. Ч. 2. 4-е изд. 1899.
 • Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. 4-е изд. 2002.
 • Янзина Э. В. Учебник древнегреческого языка. 2014
 • Древнегреческо-русский словарь под ред. И. Х. Дворецкого . В 2 томах. — М., 1958.

Иноязычные издания

Ссылки