arapski jezik

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
arapski jezik
Jedini službeni jezik (zeleno) Jedan od službenih jezika s većinom stanovništva koje govori arapski (plavo) Jedan od službenih jezika sa značajnom manjinom koja govori arapski, iz historijskih ili kulturnih razloga (plava)

          Jedini službeni jezik (zeleni)      Jedan od službenih jezika s većinom stanovništva koje govori arapski (plavo)

     Jedan od službenih jezika sa značajnom manjinom koja govori arapski, iz istorijskih ili kulturnih razloga (plavo)
Self-name العربية
Država
Regioni arapski svijet
Službeni status

Alžir ,
Bahrein ,
Džibuti ,
Egipat ,
Jordan ,
Irak ,
Jemen ,
Katar ,
Komori ,
Kuvajt ,
Liban ,
Libija ,
Mauritanija ,
Maroko ,
UAE ,
Oman ,
Saudijska Arabija ,
Sirija ,
somalija ,
Sudan ,
Tunis ,
čad ,
Eritreja ,
Djelomično priznata ili nepriznata stanja:
SADR
Država Palestina

Somaliland
Regulatorna organizacija UN zastava UN ,
Afrička unija ,
OIC ,
Zastava arapske lige.svg LAS ,
GCC Flag.svg GCC ,
Agadirski sporazum
Regulatorne organizacije: Kraljevska akademija Maroka ( Maroko )
Jordanska akademija arapskog jezika ( Jordan )
Iračka akademija nauka ( Irak )
Akademija arapskog jezika u Kartumu ( Sudan )
Fondacija House of Wisdom ( Tunis )
Libijska akademija arapskog jezika ( Libija )
Izraelska akademija arapskog jezika ( Izrael ).
Ukupan broj govornika UREDU. 310 miliona [1] (kao domorodac);
UREDU. 270 miliona (kao drugi) [1]
Ocjena 5
Status sigurno[2]
Klasifikacija
Kategorija

Jezici Afrike

Jezici Evroazije

afrazijska makrofamilija

semitska porodica
Zapadnosemitski ogranak
Centralnosemitska grupa
arapska podgrupa
Pisanje arapsko pismo
Kodovi jezika
GOST 7.75–97 ara 050
ISO 639-1 ar
ISO 639-2 ara
ISO 639-3 ara
Ethnologue ara
Lingvasfera 12-AAC
ABS ASCL 4202
IETF ar
Glottolog arab1395
Wikipedia na ovom jeziku

arapski ( اللغة Deutsch [al ʕarabijːa] Informacije o fajlu slušajte al-luggatu l-'arabiya ) - jezik semitske porodice afrazijske makrofamilije jezika . Broj govornika arapskog i njegovih varijanti je oko 310 miliona [1] ( maternji jezik ), a još 270 miliona ljudi koristi arapski kao drugi jezik [1] . Klasični arapski - jezik Kur'ana - koristi se u ograničenim količinama u vjerske svrhe od strane sljedbenika islama širom svijeta (ukupna populacija - 1,57 milijardi ljudi [3] ).

Sistem pisanja arapskog jezika zasnovan je na arapskom pismu .

Jedan je od šest službenih i radnih jezika Generalne skupštine i drugih tijela Ujedinjenih naroda (UN). Službeni jezik svih arapskih zemalja (u Iraku - zajedno sa kurdskim ). Osim toga, to je jedan od službenih jezika Čada , Eritreje , Džibutija , Somalilanda [4] , Somalije i Komora .

18. decembar - Dan arapskog jezika u UN .

Dijalekti

Savremeni kolokvijalni arapski spada u 5 grupa dijalekata , koji su, u stvari, odvojeni jezici sa lingvističke tačke gledišta:

 • grupa dijalekata Magreba ;
 • egipatsko-sudanski arapski;
 • siro-mezopotamski arapski;
 • grupa arapskih dijalekata;
 • Srednjoazijska dijalekatska grupa.

Magrebski jezik pripada zapadnoj grupi, ostatak - istočnoj grupi arapskih jezika i dijalekata (vidi Problem "jezik ili dijalekt" ); poželjno je koristiti izraz "dijalekt" ( لهجة ), dobro uhodan u arapskim studijama.

Književni jezik (u zapadnim arapskim studijama koristi se termin engleski moderni standardni arapski , "moderni standardni arapski jezik" [5] ) je jedinstven. Književni arapski objedinjuje vokabular za mnoge stvari u savremenom svijetu ili nauci, ali se istovremeno u nekim arapskim zemljama rijetko koristi u kolokvijalnom govoru.

Arapski dijalekti u različitim zemljama su međusobno veoma različiti i često su nerazumljivi govornicima.

Filmovi, televizija, novine i tako dalje, uglavnom u svakoj arapskoj zemlji na književnom arapskom jeziku.

Islam i, prije svega, Kuran , bili su ujedinjujući faktor za razvoj zajedničkog književnog jezika, koji je služio kao koine za govornike različitih dijalekata. Na primjeru malteškog jezika može se nedvosmisleno pratiti uloga islama u razvoju jezika. Na Malti , kojom dominira kršćanstvo, a ne islam, jedan od dijalekata Magreba dugo se razvio u poseban malteški jezik .

“Uprkos više od hiljadugodišnjoj starini Kurana, moderni obrazovani Arapi, koji kod kuće koriste svoje izvorne dijalekte, objašnjavaju se u javnom životu na istom književnom jeziku, samo uz pojednostavljenje gramatike i ažuriranje rječnika. Uz Kuran, predislamska poezija i beduinski govor također su služili kao primjeri klasičnog jezika” [6] .

afrazijski jezici

Mjesto arapskog jezika u grupi semitskih jezika

Klasični arapski se malo razlikuje od starog arapskog jezika. Mnogi korijeni semitskih jezika također se nalaze u arapskom jeziku. U prošlosti se u semitologiji klasični arapski smatrao najarhaičnijim od semitskih jezika, ali se vremenom, u poređenju s drugim afro-azijskim jezicima , pokazalo da mnogo toga u klasičnom arapskom nije tako originalno.

Priča

Tokom vjekova, jezik se stalno mijenjao, što je, međutim, malo uticalo na pisanje, jer kratki samoglasnici, osim u Kur'anu, nisu ispisani u tekstu.

Klasični (visoki) arapski nije prvi jezik Arapa danas. Međutim, i danas se, sa izmijenjenim rječnikom, koristi u gotovo svim novinama i knjigama, s izuzetkom Tunisa , Maroka i dijelom Alžira , gdje je arapski uz francuski književni jezik. U naučnoj i tehničkoj literaturi u drugim arapskim zemljama, engleski se često koristi na mjestima gdje potreban rečnik nije dostupan.

Vokabular

Rečnik savremenog arapskog književnog jezika karakteriše činjenica da je većina izvorno arapskog jezika. „Arapi visoko cijene mogućnosti tvorbe riječi svog jezika, videći u bogatstvu i jasnoći paradigmi tvorbe riječi garanciju prilagođavanja arapskog književnog jezika savremenom stanju u društvu. U modernim procesima nominacije, najaktivniji su modeli sa visokom stopom generalizacije. Dakle, nedavno je rečnik arapskog književnog jezika značajno popunjen zahvaljujući izvedenim nazivima nastalim dodavanjem sufiksa ـِيَّة- , koji tvori niz izvedenica sa značenjem generalizovanih apstraktnih kvaliteta i svojstava: اِسْتِقْلَالَسْتِقْلَ ; حَرَكِيَّةٌ "dinamičnost, dinamika"; شُمُولِيَّةٌ "maksimalizam"; "totalitarizam"; اِشْكَالِيَّةٌ "problem" itd." [7] Neki dio vokabulara je uobičajeno semitski, a samo manji dio je na stranom jeziku, kao što su riječi: تليفزيون "televizija", دكتورة "titulu doktora", سكرتير "sekretar", فيلم "film". Ukupan broj posuđenica iz evropskih jezika je mali i iznosi oko jedan odsto rečnika [8] .

Za arapski književni jezik izdvajaju se četiri velika sinhrona odsjeka razvoja vokabulara: predmuslimanski rečnik zajedničko-plemenskog sistema (kraj 7. i početak 8. vijeka); proširenje vokabulara povezanog s nastankom, razvojem i prosperitetom srednjovjekovne civilizacije arapskog govornog područja (do 12. stoljeća); period stagnacije i smanjenja opsega primene arapskog književnog jezika (XIII-XVIII vek) i početak modernog perioda (od sredine XIX veka) [9] .

Sinonimija, višeznačnost riječi i homonimija bili su široko razvijeni u arapskom jeziku. Glavni načini tvorbe riječi su: morfološki - prema modelima i formulama tvorbe riječi, sintaktički i semantički [da razjasnim ] .

Prisutne su i posuđenice iz aramejskog , grčkog i mnogi moderni termini iz engleskog .

Fonetika

Fonetski , književni arapski karakteriše dobro razvijen sistem suglasničkih fonema , posebno grlenih, emfatičkih i interdentalnih.

“U fonetskim dijelovima gramatičkih djela opisane su ili samo artikulacije arapskih glasova, ili i njihova kombinatorna promjena. Indijski sistem klasifikacije glasova, zasnovan na uzimanju u obzir mjesta artikulacije i drugih artikulacijskih znakova, imao je značajan utjecaj na Arape. Tehnika je korištena za poređenje zvukova u artikulacijskim i funkcionalnim odnosima. Avicena je uveo koncept korelacije da bi uspostavio odnose između zvukova. Slučajevi geminacije su klasifikovani kao rezultat potpune progresivne ili regresivne kontaktne asimilacije. Opisana je djelomična i udaljena asimilacija.

Istražena su pitanja o interakciji suglasnika i samoglasnika , o zamjeni suglasnika, o metatezi, o gubitku hamze, o eliziji, o nastanku veznog samoglasnika, o palatalizaciji, velarizaciji, o zvučnoj simbolici” [10] .

Pronunciation

U mnogim arapskim zemljama ulažu se napori da se izgovor približi standardnom arapskom. Osnova je stopa citata (ar. Tilāwa تلاوة ) Kur'ana. Ovaj stil izgovora se obično koristi samo u vjerskom kontekstu.

Može se sa sigurnošću tvrditi da izvorni izgovor visokog arapskog nije tačno poznat. Na primjer, ne postoji konsenzus o izgovoru završetka un neodređenih imenica ( kitabun, itd. kitab ). Postoje argumenti u prilog dvije opcije, a kako u drevnom rukopisu nije bilo samoglasnika ( samoglasnika ), nemoguće je sa sigurnošću reći kako se ono izgovaralo.

Lista Svadeša za arapski (1-100)

Pisanje

Arapski se piše s desna na lijevo. Štaviše, u arapskom jeziku, za razliku od jezika sa latiničnom ili ćiriličnom grafikom, nema velikih slova , pa se vlastita imena pišu kao i svaka druga riječ, baš kao i prva riječ u rečenici.

Znakovi interpunkcije se pišu naopako, odnosno s lijeva na desno.

Umjesto donjih crta ili kurziva, govornici arapskog obično koriste precrtane. Razlomno prelamanje riječi u drugi red nije dozvoljeno; razmak u redu eliminiše se rastezanjem slova. U kurzivnom pisanju, riječ koja se ne uklapa u red završava se okretom prema gore [11] .

arapski brojevi:

0 jedan 2 3 4 5 6 7 osam 9
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

arapsko pismo [12] :

br. Ime kharfe Zvuk koji se prenosi Natpis na poziciji
ultimativno srednji početni izolovan
jedan blyph - ـا ـا ا ا
2 bā ' b ـب ـبـ بـ ب
3 tā ' T ـت ـتـ تـ ت
4 cā ' With ـث ـثـ ثـ ث
5 jum j ـج ـجـ جـ ج
6 xạ̄ ' X ـح ـحـ حـ ح
7 hā ' X ـخ ـخـ خـ خ
osam dal d ـد ـد د د
9 zāl s ـذ ـذ ذ ذ
10 pā ' R ـر ـر ر ر
jedanaest zain s ـز ـز ز ز
12 sin With ـس ـسـ سـ س
trinaest shɣn w ـش ـشـ شـ ش
14 tužan With ـص ـصـ صـ ص
15 tata ـض ـضـ ضـ ض
šesnaest ṭā ' T ـط ـطـ طـ ط
17 ẓā ' ـظ ـظـ ظـ ظ
osamnaest 'ain ' ـع ـعـ عـ ع
devetnaest ghain G ـغ ـغـ غـ غ
dvadeset fā ' f ـف ـفـ فـ ف
21 ḳāf To ـق ـقـ قـ ق
22 kaf To ـك ـكـ كـ ك
23 lam l ـل ـلـ لـ ل
24 mɣm m ـم ـمـ مـ م
25 nɯn n ـن ـنـ نـ ن
26 hā ' X ـه ـهـ هـ ه
27 uāŭ u / ӯ ـو ـو و و
28 yā ' th / ӣ ـي ـيـ يـ ي

Antroponimija

Arapska imena se tradicionalno pišu u direktnom redoslijedu.

Gramatika

Arapski učenjaci su gramatiku obično dijelili na sintaksu , morfologiju i fonetiku i veliku pažnju poklanjali pitanjima tvorbe riječi , a u vezi s tim i etimologije , zahvaljujući čemu je u XI. teorija korena je dostigla visok nivo. Sintaksa i morfologija su najoriginalniji dijelovi arapske gramatike, koji nemaju izvore ni u grčkim ni u indijskim djelima i fokusirani su na identitet arapskog jezika.

Lista Svadeša za arapski
br. arapski ruski
jedan أنا "Ja sam"
2 أنت "ti"
3 هو "on"
4 نحن "mi"
5 أنتم "ti"
6 هم "oni"
7 هذا "ovo, ovo"
osam ذلك "to, to"
9 هنا "ovdje"
10 هناك "tamo"
jedanaest من "Ko (pitanje mjesta)"
12 ما "Šta (pitanje mjesta.)"
trinaest أين "Gdje (pitanje mjesta.)"
14 متى "Kada (mjesto pitanja)"
15 كيف kako (pitanje mjesta.)
šesnaest لا, ما "Ne (ما - negacija glagola ex. T.)"
17 كل "Sve, sve, sve, sve"
osamnaest كثير "Mnogo, mnogo"
devetnaest بعض "nekoliko"
dvadeset قليل „Malo, malo
(npr. قبل قليل - "prije nekog vremena") "
21 آخر "Drugačiji, drugačiji"
22 واحد "jedan"
23 اثنان "dva"
24 ثلاثة "tri"
25 أربعة "četiri"
26 خمسة "pet"
27 عظيم, كبير "Veliko, odlično"
28 طويل "Dugo, dugo, visoko"
29 عريض, واسع "široko"
trideset سميك "debeo"
31 ثقيل "težak"
32 صغير "malo"
33 قصير "Kratka, niska, mala"
34 ضيق "uski"
35 رقيق "tanak"
36 امرأة «женщина»
37 رجل «мужчина»
38 رجل, إنسان «человек»
39 طفل «ребёнок, дитя»
40 زوجة «жена»
41 زوج «муж»
42 أم,والدة «мать»
43 والد, أب «отец»
44 حيوان «зверь, животное»
45 سمك «рыба»
46 طائر «птица, птаха»
47 كلب «собака, пёс»
48 قملة «вошь»
49 ثعبان «змея»
50 دودة «червь»
51 شجرة «дерево»
52 غابة «лес»
53 عصا «палка, прут»
54 فاكهة «фрукт»
55 بذرة «семя, семена»
56 ورق «лист»
57 جذر «корень»
58 قشرة «кора»
59 زهرة «цветок»
60 عشب «трава»
61 حبل «верёвка»
62 جلد «кожа»
63 لحم «мясо»
64 دم, دماء «кровь»
65 عظم «кость»
66 دهن «жир»
67 بيضة «яйцо»
68 قرن «рог»
69 ذيل «хвост»
70 قلم «перо (пишущая принадлежность)»
71 شعر «волосы»
72 رأس «голова»
73 الأذن «ухо»
74 عين «глаз, око»
75 أنف «нос»
76 فم «рот»
77 سن «зуб»
78 لغة «язык (наречие, говор)»
79 مسمار «ноготь»
80 قدم «стопа»
81 ساق «нога»
82 ركبة «колено»
83 يد «рука»
84 جناح «крыло»
85 معدة «живот, брюхо»
86 في الداخل «внутренности, кишки»
87 عنق «шея»
88 ظهر «спина»
89 صدر «грудь»
90 قلب «сердце»
91 كبد «печень»
92 شرب «пить»
93 أكل «есть, кушать»
94 عض «кусать»
95 مص «сосать»
96 بصق «плевать»
97 تقيؤ «рвать, блевать»
98 ضرب «бить, ударять»
99 تنفس «дышать»
100 ضحك «смеяться»

Задача синтаксиса состояла в структурно-семантическом анализе предложения. В нём постулировались субъектно-предикатные отношения между двумя именами или между именем и глаголом. Различались предложения малые/элементарные и большие, образующие иерархию; предложения именные, глагольные и обстоятельственные — в зависимости от того, какое слово стоит в начале предложения, а соответственно разные виды подлежащих и сказуемых.

Выделялись и подробно классифицировались второстепенные члены предложения (до пяти видов дополнений, обстоятельства разных видов, «приложения»).

Различались случаи формальной и виртуальной реализации флексий. Было введено понятие подразумеваемого члена для объяснения конструкции. Анализу подвергались также отношения согласования, управления и примыкания.

В морфологии рассматривались части речи и особенности их формообразования, не обусловленные синтаксически. Сюда относились такие вопросы, как части речи (имя, глагол и частицы до 27 видов), структура корня, имена и их многоаспектная классификация по разным основаниям (имена явные — существительные, прилагательные, имена скрытые — личные местоимения, имена общие — указательные и относительные местоимения и т. д.), глаголы (с детальной классификацией их форм и значений), двухпадежные и трёхпадежные имена, образование относительных имён, образование композитов, образование форм числа и рода, образование деминутивов, изменения формы слова в связи с наличием слабых корневых согласных, паузальные формы и т. п. Здесь же дискутировался вопрос о масдаре .

Особенно большие успехи были достигнуты в фонетике ( Халиль ибн Ахмад ; Абу Али ибн Сина — Авиценна , 980—1037; Сибавейхи ) [10] .

Арабский язык характеризуется сильно развитой флективностью . Большинство слов в арабском языке традиционно возводится к глагольным основам.

Корень слова

Арабский корень бывает чаще всего трёхсогласным, реже — двух- или четырёхсогласным, ещё реже —пятисогласным; но уже для четырёхсогласного корня выставляется требование, чтобы он содержал хоть один из плавных согласных (для них существует мнемоника: مُرْ بِنَفْلٍ ).

По мнению советского арабиста С. С. Майзеля , число трёхсогласных корней в современном арабском литературном языке составляет 82 % от общего числа арабского корнеслова [13] .

В составе корня могут участвовать не какие угодно согласные: одни из них совместимы в том же корне (точнее, в той же ячейке; см. ниже: б), другие несовместимы.

Несовместимые:

 • гортанные: غ ع خ ح (при совместимости ع и ء );
 • негортанные:
 • ب и ف م
 • ت и ث
 • ث и س ص ض ط ظ
 • ج и ف ق ك
 • خ и ظ ق ك
 • د и ذ
 • ذ и ص ض ط ظ
 • ر и ل
 • ز и ض ص ظ
 • س и ص ض
 • ش и ض ل
 • ص и ض ط ظ
 • ض и ط ظ
 • ط и ظ ك
 • ظ и غ ق
 • غ и ق ك
 • ق и ك غ
 • ل и ن .

Эта особенность состава арабского корня несколько облегчает задачу читающему рукопись без точек; например, написание حعڡر должно быть جَعْفَر [14] .

Формообразование слов происходит в основном за счёт внутреннего структурного изменения слова — внутренняя флексия . Арабский корень состоит, как правило, из трёх (реже — двух или четырёх, крайне редко — из пяти) корневых согласных (радикалов), которые с помощью трансфиксов образуют всю парадигму данного корня. Например, из глагола كَتَبَ («писать» ) с использованием согласных ك ت ب образуются следующие слова и формы:

 • كَتَبَ [ k a t a b a ] — «он писал»;
 • أَكْتُبُ [ ʔ a k t u b u ] — «я пишу»;
 • كِتَابٌ [ k i t a ː b u n ] — «книга»;
 • كُتُبٌ [ k u t u b u n ] — «книги»;
 • كَاتِبٌ [ k a ː t i b u n ] — «писатель»;
 • كُتَّابٌ [ k u t ː a ː b u n ] — «писатели»;
 • مَكْتَبَةٌ [ m a k t a b a t u n ] — «библиотека».

В арабском языке существует три падежа : именительный (падеж подлежащего и именного предикатива ), родительный (падеж предложного управления) и винительный (падеж прямого дополнения). С помощью родительного падежа также оформляется несогласованное беспредложное определение — идафа .

Следует заметить, что перевод падежей الرَّفْعُ , الجَرُّ и النَّصْبُ весьма условный, так как родительный и винительный падежи арабского языка включают такие имена, которые при переводе могут стоять в каком-либо из оставшихся трёх падежей русского языка:

 • قَطَعَ زَيْدٌ اَلْحَبْلَ بِٱلسِّكِّينِ (الجَرُّ) [ q a t ˤ a ʕ a z a j d u n a l ħ a b l a b i s ː i k ː i ː n i ] «Зейд отрезал верёвку ножом» (творительный падеж);
 • تَكَلَّمْنَا عَنْ اَلدِّرَاسَةِ (الجَرُّ) [ t a k a l ː a m n a ː ʕ a n a d ː i r a ː s a t i ] «Мы говорили об учёбе (предложный падеж)»;
 • قُلْ لِمُحَمَّدٍ (الجَرُّ) [ q u l l i m u ħ a m ː a d i n ] «Скажи Мухаммаду (дательный падеж)»;
 • قَاوَمَ ٱلشَّعْبُ ٱلْمُسْتَعْمِرِينَ (اَلنَّصْبُ) [ q a ː w a m a ʃ ː a ʕ b u l m u s t a ʕ m i r i ː n a ] «Народ боролся с колонизаторами (творительный падеж)»;

Признаки, по которым распознаётся падеж, различны и зависят от морфологических особенностей имени [15] .

Имя существительное

Существительному в арабском присущи такие морфологические понятия как род, число — единственное, двойственное (в диалектах крайне малоупотребимо) и множественное, — падеж и состояние, а также категории определённости, неопределённости и нейтрального статуса.

Род

В арабском языке есть только два рода: мужской и женский. Для имён, имеющих характерное окончание [атун], часто характерен женский род. В целом принадлежность имени к тому или иному роду связана со значением, например, с признаком пола.

Например, существительное أُمٌّ ['уммун] «мать», несмотря на своё окончание, имеет женский род. Для многих существительных, обозначающих название профессии или род деятельности, женский род образуется простым путём прибавления к соответствующему имени мужского рода окончаниях [-атун]. Например:

طَالِبٌ «студент» طَالِبَةٌ « студентка»

Для передачи на письме окончания женского рода используется [та̄' марбӯт̣а], буква, которой нет в алфавите.

Она является графическим вариантом обычного ت [т], которое носит название [та̄'], или «растянутое т». Соединяя друг с другом концы «растянутого т», мы получаем [та̄' марбӯт̣а]. В семитских языках [т] является одним из основных показателей рода. При согласовании с именами в глаголах используется ت , а в именах . [та̄' марбӯт̣а] пишется только лишь в конце слова и может иметь два начертания: без соединения — и при соединении справа — [16] .

Глагол

Глагол характеризуется большой развитостью глагольных форм, называемых породами: единой системой спряжения всех глаголов; развитой системой временных форм (три простых и три сложных времени); двумя залогами (действительный и страдательный); пятью наклонениями ( изъявительное , сослагательное , условное , повелительное и усиленное ); связанной с породами системой отглагольных имён (так называемых « масдаров »).

Глагол обозначает действие или состояние лица или предмета и выступает в предложении в качестве сказуемого . Наиболее распространённым типом арабского глагола является глагол , состоящий из трёх согласных. Три согласные стоящие рядом и огласованные фатх̣ой (средняя коренная может быть огласована также д̣аммой или кясрой ), представляют собой глагол 3-го лица мужского рода единственного числа прошедшего времени. Такая глагольная форма имеет формулу فَعَلَ . Как наиболее простая, эта форма принимается за исходную при образовании производных форм и в словарях условно переводится инфинитивом . При спряжении арабского глагола личные местоимения опускаются, так как лицо, число и род достаточно полно выражены в личных окончаниях.

Прошедшее время арабского глагола служит для выражения действия, происходившего до момента речи, и образуется путём замены окончания 3-го лица единственного числа мужского рода соответствующими личными окончаниями . Арабский глагол , в отличие от русского , в форме прошедшего времени чёткого видового значения не получает, а поэтому в зависимости от смысла предложения может быть переведён как формой совершенного, так и формой несовершенного вида русского глагола. Например: كَتَبَ «он писал» или «он написал».

Настоящее-будущее время арабского глагола выражает незаконченное по своему характеру действие, происходящее или начинающееся одновременно с моментом речи или с каким-либо другим моментом, прямо или косвенно обозначенным в данном высказывании. Форма настояще-будущего времени образуется от формы прошедшего времени путём прибавления соответствующих префиксов и окончаний ; при этом первый коренной утрачивает огласовку (над ним появляется сукун ), а второй получает фатх̣у , д̣амму или кясру , которая называется типовой огласовкой и указывается в словарях соответствующей буквой (а, и, у), поставленной в скобках после глагола.

Будущее время глагола образуется на основе формы настоящего времени путём прибавления к ней префикса سوف [сауфа] или его сокращённого варианта س [са]. В отличие от س , пишущегося с глагольной формой слитно, سوف пишется с ней раздельно. Оба префикса никакого самостоятельного значения не имеют. Спряжение глагола в этой форме времени в своей основе аналогично спряжению в форме настояще-будущего времени.

В современном арабском языке, особенно в периодической печати, активно используется глагол второй породы, образованный от префикса سوف , а также масдар данного глагола تسويف , в значении «бесконечного затягивания», «постоянного откладывания на неопределённое будущее» в отношении каких-либо планов, обещаний или обязательств, например, предвыборных и т. п.].

Спряжение глагола كَتَبَ (писать) в прошедшем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - كَتَبْتُ
[катабту]
- كَتَبْنَا
[катабна:]
2-е М. كَتَبْتَ
[катабта]
rowspan=2 كَتَبْتُمَا
[катабтума:]
كَتَبْتُمْ
[катабтум]
Ж. كَتَبْتِ
[катабти]
كَتَبْتُنَّ
[катабтунна]
3-e М. كَتَبَ
[катаба]
كَتَبَا
[катаба:]
كَتَبُوا
[катабу:]
Ж. كَتَبَتْ
[катабат]
كَتَبَتَا
[катабата:]
كَتَبْنَ
[катабна]
Спряжение глагола كَتَبَ (у) (писать) в настояще-будущем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - أكْتُبُ
[актубу]
- نَكْتُبُ
[нактубу]
2-е М. تَكْتُبُ
[тактубу]
rowspan=2 تَكْتُبَانِ
[тактуба: ни]
تَكْتُبُونَ
[тактубу: на]
Ж. تَكْتُبِينَ
[тактуби: на]
تَكْتُبْنَ
[тактубна]
3-e М. يَكْتُبُ
[яктубу]
يَكْتُبَانِ
[яктуба: ни]
يَكْتُبُونَ
[яктубу: на]
Ж. تَكْتُبُ
[тактубу]
تَكْتُبَانِ
[тактуба: ни]
يَكْتُبْنَ
[яктубна]
Спряжение глагола كَتَبَ (писать) будущем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - سَأكْتُبُ
[саактубу]

سَوُفَ أكْتُبُ
- سَنَكْتُبُ
[санактубу]

سَوُفَ نَكْتُبُ
2-е М. سَتَكْتُبُ
[сатактубу]

سَوُفَ تَكْتُبُ
rowspan=2 سَتَكْتُبَانِ
[сатактуба: ни]

سَوُفَ تَكْتُبَانِ
سَتَكْتُبُونَ
[сатактубу: на]

سَوُفَ تَكْتُبُونَ
Ж. سَتَكْتُبِينَ
[сатактуби: на]

سَوُفَ تَكْتُبِينَ
سَتَكْتُبْنَ
[сатактубна]

سَوُفَ تَكْتُبْنَ
3-e М. سَيَكْتُبُ
[саяктубу]

سَوُفَ يَكْتُبُ
سَيَكْتُبَانِ
[саяктуба: ни]

سَوُفَ يَكْتُبَانِ
سَيَكْتُبُونَ
[саяктубу: на]

سَوُفَ يَكْتُبُونَ
Ж. سَتَكْتُبُ
[сатактубу]

سَوُفَ تَكْتُبُ
سَتَكْتُبَانِ
[сатактуба: ни]

سَوُفَ تَكْتُبَانِ
سَيَكْتُبْنَ
[саяктубна]

سَوُفَ يَكْتُبْنَ

Наиболее употребительные слова

Три наиболее употребительных слова — это частицы, которые пишутся слитно со следующим словом. К ним относятся الـ аль (определённый артикль), وَ ва (союз «и»), и بِـ би (предлог «посредством»).

Десять наиболее употребительных отдельных слов
 1. فِي фи («в»)
 2. مِنَ мин («из, от»)
 3. عَلَى аля: (на)
 4. أَنَّ анна («что» (союз))
 5. إِنَّ инна («поистине»)
 6. إِلَى иля: («к, в, до»)
 7. كَانَ ка:на («быть»)
 8. هَٰذَا، هَٰذِهِ ха:ðа, ха:ðихи («это[т], эта»)
 9. أَنْ ан («что» (предлог))
 10. اَلَّذِي алляðи (относительное местоимение) («тот», «который»)

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 Arabic – Ethnologue . Ethnologue . Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2018. Ethnologue: Languages of the World, 21st edition. Дата обращения: 21 февраля 2018. Архивировано 5 января 2016 года.
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Доклад Pew Research Center о распространённости ислама в мире" (2009 год) Архивировано 10 октября 2009 года.
 4. Республика Сомалиленд является непризнанным государством , территорию которого все государства мира считают частью Сомали .
 5. Арабский язык — статья из энциклопедии «Кругосвет»
 6. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, стр. 23
 7. См.: Финкельберг Н. Д. Арабский язык. Курс теории перевода. М., 2004. С. 28.
 8. Белкин В. М. Арабская лексикология. М., 1975. С. 115.
 9. См.: Белкин В. М. Арабская лексикология. М., 1975. С. 37 и далее.
 10. 1 2 Иван Павлович Сусов. История языкознания
 11. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, стр. 26
 12. Р. В. Степанов, В. А. Кузьмин. Арабский язык: начальный курс . — Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 2017. — С. 10. — ISBN 978-5-7996-2181-0 .
 13. Майзель С. С. Пути развития корневого фонда семитских языков. М., 1983. С. 78.
 14. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, с. 41
 15. Хайбуллин И. Н. Краткое изложение грамматики арабского языка. Уфа, 2006. С. 8.
 16. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка, стр. 53

Литература

Ссылки